Projekty

potatoMETAbiome

Tytuł: „Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobio m do opracowania strategii zrównoważonej hodowli i produkcji ziemniaka” – międzynarodowy projekt badawczy „ potatoMETAbiome” Pobierz załącznik PDF Pobierz załącznik 2 PDF

Eliminacja patogenów ….

Tytuł: Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in Vitro Okres realizacji: 2014-2020 Wartość projektu: 840 000,00 zł.

Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów …

Tytuł: Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego FITOEXPORT Okres realizacji: 2019-2021 Kierownik projektu: dr Janina Butrymowicz Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego [...]

Grant NCN, uzyskany w konkursie OPUS 11

Tytuł: Dynamika transportu i replikacji najważniejszych szczepów wirusa Y ziemniaka w pierwotnie oraz wtórnie porażonych roślinach ziemniaka" Tytuł angielski: The dynamics of transport and replication of the most important strains of Potato virus Y in primarily and [...]

Opracowanie czułych metod …

Projekty badawcze finansowane z Programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej: Tytuł: Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka Instytucja finansująca: MRiRW, program PBwPR Okres realizacji: 2014-2020 Kierownik projektu: dr Krzysztof Treder Jednostka realizująca: Zakład [...]

Badania nad opracowaniem metod selektywnej ….

Projekt badawczy finansowany z Programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej Tytuł: Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ) w trudnych diagnostycznie próbach [...]

Badania Podstawowe na rzecz…

Badania Podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej Tytuł: Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka Okres realizacji: 2008-2013 Wartość projektu: 1 650 000,00 PLN

Program Wieloletni „Ulepszanie Roślin….

Program Wieloletni „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Zywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe Tytuł: Usprawnienie biotechnologicznych metod i ich wykorzystanie w prowadzeniu kolekcji genotypów roślin ziemniaka in Vitro Okres realizacji: 2008-2013 Wartość projektu: 975 000,00 [...]

Badania Podstawowe na rzecz postępu…

Badania Podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej Tytuł: Ocena wybranych genotypów ziemniaka jako materiału wyjściowego dla hodowli odmian przydatnych dla przetwórstwa Okres realizacji: 2001-2007 Wartość projektu: 468 000,00 PLN

Projekt MRiRW – Ochrona bioróżnorodności

Tytuł: Usprawnienie biotechnologicznych metod i ich wykorzystanie w prowadzeniu kolekcji genotypów roslin ziemniaka in Vitro Okres realizacji: 2001-2007 Wartość projektu: 700 000,00 PLN

LIDER 28/199/L-3/11/NCBR/2012

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Numer: LIDER 28/199/L-3/11/NCBR/2012 Tytuł: Nowe narzędzie diagnostyczne o wysokiej czułości i specyficzności do wykrywania i identyfikacji kwarantannowej bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Instytucja finansująca: NCBiR Okres realizacji: 2011-2015 Kierownik projektu: dr inż. Włodzimierz Przewodowski [...]

NCN N N310 728540

Tytuł: Opracowanie procedury izolacji wirusów roślinnych przy użyciu membranowej chromatografii jonowymiennej Okres realizacji: 2010-2014 Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Przewodowska Wartość projektu: 270 000, 00 PLN

N N310 144235

Tytuł: Optymalizacja nowych immunologicznych metod wykrywania bakterii Clavibacter michinganensis subsp. sepedonicus Okres realizacji: 10.09.2008 – 09.09.2011 Kierownik projektu: dr inż. Włodzimierz Przewodowski Wartość projektu: 278 000,00 PLN

2 PO6A 023 30

Praca doktorska wykonana w ramach tego projektu przez dr inż. Włodzimierza Przewodowskiego została wyróżniona przez Radę Naukową IHAR-PIB. Tytuł: Opracowanie zestawów diagnostycznych do wykrywania bakterii Clavibacter michiganensis sups. sepedonicus - sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Okres realizacji: 02.06.2005 [...]

2P06 008 26

Tytuł: Opracowanie procedur wykrywania wirusów PLRV, PVY, PVY, PVM, PVS, PVX, bezpośrednio w bulwach ziemniaka. Okres realizacji: 15.03.2004 – 14.03.2006 Kierownik projektu: dr Krzysztof Treder Wartość projektu: 153 000,00 PLN

P06A 031 18

Praca doktorska wykonana w ramach tego projektu przez dr Krzysztofa Tredera została wyróżniona przez Radę Naukową IHAR-PIB i zdobyła nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie. Tytuł: Wpływ proteolitycznej modyfikacji cząstek wirusa liściozwoju ziemniaka w [...]

5P06A 011 14

Tytuł: Molekularne mechanizmy antagonistycznego oddziaływania bakterii Pseudomonas fluorescens na Phytophtora infestans Okres realizacji: 02.01.1998 – 31.12.2000 Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz Wartość projektu: 177 000,00 PLN

5P06A 007 12

Tytuł: Molekularne mechanizmy antagonistycznego oddziaływania bakterii Pseudomonas fluorescens na Phytophtora infestans. Optymalizacja procedur wykrywania sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) w weryfikacji nasiennej Okres realizacji: 01.02.1997 – 30.12.1998 Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz Wartość projektu: 177 000,00 PLN

Opracowanie procedury …

Projekty z Programu MRiRW "Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej" Tytuł: Opracowanie procedury wykrywania infekcji wirusowych w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorze lub w stanie spoczynku Kierownik projektu: w latach 2008-2010 - dr Krzysztof Treder Kierownik projektu: w latach [...]

5P06A 007 12

Tytuł: Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych hodowli ziemniaka Okres realizacji: 01.02.1997 – 30.12.1998 Kierownik projektu: w latach 2008-2010 - dr Krzysztof Treder Kierownik projektu: w latach 2011-2013 - dr inż. Włodzimierz Przewodowski Wartość projektu: 2105000, 00 [...]

Badania na rzecz ograniczenia …

Tytuł: Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych do hodowli ziemniaka. Okres realizacji: 2003-2007 Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

2P06T 054 30

W Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii wykonano cześć badań realizowanych w ramach projektów badawczych Politechniki Koszalińskiej: Tytuł: Opracowanie metod wydzielania antygrzybowych i antybakteryjnych peptydów z ścian komórkowych bulw ziemniaka i poznanie ich właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych. [...]

N N312 1466 33

Tytuł: Oddziaływanie niektórych peptydów ścian komórkowych bulw ziemniaka na mikroflorę surowców roślinnych i żywności o małym stopniu przetworzenia. Okres realizacji: 25.09.2007-24.03.2009 Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz Główny wykonawca: mgr. inź. Agnieszka Barnyk

6 P06B 052 20

Tytuł: Znaczenie mszyc nie związanych żywicielsko z rośliną ziemniaka w szerzeniu wirusów Y (PVY), M (PVM) i S (PVS) w warunkach Polski Instytucja finansująca: Komitet Badań naukowych (dzisiejszy NCN) Okres realizacji: 2001-2004 Wykonawcy: prof. dr hab. M. Kostiw – [...]

3 P06R 034 24

Tytuł: Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych w produkcji nasiennej ziemniaka na porażenie bulw wirusami Y i M. Instytucja finansująca: Komitet Badań naukowych (dzisiejszy NCN) Okres realizacji: 2002-2004 Wykonawcy: prof. dr hab. M. Kostiw– kierownik projektu (grant promotorski) dr iż. Sławomir [...]

Program Wieloletni IHAR-PIB

Tytuł: Monitorowanie i ocena zmian w populacjach gospodarczo ważnych patogenów pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybowego oraz szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka. Podzadanie 4 . Monitoring presji infekcyjnej wirusów ziemniaka w Polsce jako element systemów decyzyjnych w nasiennictwie [...]

N N310 162638

Tytuł: Ocena możliwości prowadzenia rozmnożeń nasiennych mikrobulw i roślin in vitro w warunkach polowych. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki Okres realizacji: 2010-2012 Główny wykonawca: mgr. inż. Agnieszka Barnyk Wykonawcy: dr iż. Sławomir Wróbel – kierownik projektu prof. dr hab. M. Kostiw – [...]

N N310 722340

Tytuł: Wykorzystanie alkoholu etylowego i fitohormonów do szybkiego i bezpiecznego przerywania spoczynku bulw ziemniaka Tytuł: Wykorzystanie alkoholu etylowego i fitohormonów do szybkiego i bezpiecznego przerywania spoczynku bulw ziemniaka Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki Okres realizacji: 2011-2014 Wykonawcy: dr iż. Sławomir [...]

ENDURE

Tytuł projektu:European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategy. Podzadania: RA1. Optimising and reducing pesticide use. Potato case. IA2.4. Development of a modeling platform and integration of decision support systems Instytucja finansująca: UE Okres realizacji: 31 miesięcy [...]

CICSA

Tytuł projektu:Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture –WP2 Workshops and Seminars (5th Framework Programme for Research and Technological Development and Demonstration Activities) Okres realizacji: (2003-2006) Główny wykonawca: Józefa Kapsa

Nasze pracownie

Pracownia Diagnostyki
Molekularnej i Biochemii

Pracownia Nasiennictwa
Ziemniaka

Pracownia Zasobów
Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia
Ochrony Ziemniaka