Tytuł: Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych hodowli ziemniaka

Okres realizacji: 01.02.1997 – 30.12.1998

Kierownik projektu: w latach 2008-2010 – dr Krzysztof Treder

Kierownik projektu: w latach 2011-2013 – dr inż. Włodzimierz Przewodowski

Wartość projektu: 2105000, 00 PLN