Program Wieloletni „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Zywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe
Tytuł: Usprawnienie biotechnologicznych metod i ich wykorzystanie w prowadzeniu kolekcji genotypów roślin ziemniaka in Vitro

Okres realizacji: 2008-2013

Wartość projektu: 975 000,00 PLN