Projekt badawczy finansowany z Programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej

Tytuł: Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ) w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych.

Instytucja finansująca: MRiRW, program PBwPR

Okres realizacji: 2014-2020

Kierownik projektu: dr inż. Włodzimierz Przewodowski

Jednostka realizująca: Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie

Wartość projektu: 2 800 000,00 zł.