Tytuł: Molekularne mechanizmy antagonistycznego oddziaływania bakterii Pseudomonas fluorescens na Phytophtora infestans. Optymalizacja procedur wykrywania sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) w weryfikacji nasiennej

Okres realizacji: 01.02.1997 – 30.12.1998

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Wartość projektu: 177 000,00 PLN