Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Boninie

ul. Bonin 3, 76-009 Bonin, Tel. centr. (94) 342-30-31

REGON 000079480 | NIP 529-000-70-29 | KRS 0000074008

SANTANDER BANK S.A. 3 O/Koszalin Nr konta: 36 1500 1096 1210 9002 5721 0000

Kierownictwo

Administracja – księgowość

Pracownicy