Tytuł: Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego FITOEXPORT

Okres realizacji: 2019-2021

Kierownik projektu: dr Janina Butrymowicz

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego FITOEXPORT

Lider projektu / Konsorcjum

Kierownik projektu:

Numer umowy:

Termin rozpoczęcia:

Termin zakończenia:

Całkowity koszt realizacji projektu:

Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie

dr Janina Butrymowicz, Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa @: J.Butrymowicz@piorin.gov.pl, tel. kom. +48 660 696 566

Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018

2019-01-01

2021-12-31

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 022 546 zł
Wysokość dofinansowania przez NCBiR: 9 569 266 zł

Celem nadrzędnym Projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

Odbiorcy wyników projektu:

bezpośrednio – PIORiN (GIORiN oraz szesnaście wojewódzkich inspektoratów),

pośrednio – podmioty gospodarcze: producenci rolni, dystrybutorzy i eksporterzy.

Projekt FITOEXPORT jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

1. Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie

2. Uniwersytet Warszawski

3. Instytut Lotnictwa

4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

5. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt:

Kierownik Projektu: dr Janina Butrymowicz

Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa

@: J.Butrymowicz@piorin.gov.pl

tel. kom. +48 660 696 566

Udział w Projekcie IHAR-PIB, Oddział w Boninie:

Wartość kosztów kwalifikowanych zadań realizowanych w Oddziale IHAR-PIB w Boninie: 2 783 169 zł.

Faza badawcza

Zadanie 3. Zastosowanie molekularnego testu do wykrywania wirusów ziemniaka Y, M, L, S, X, A oraz wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w sadzeniakach ziemniaka.

Koordynator zadania: dr hab. Krzysztof Treder, @: k.treder@ihar.edu.pl; tel. 943423031 w. 207.

Realizacja: zespół wirusologiczny Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii (IHAR-PIB, Oddział w Boninie, PDMiB). Cel zadania: Opracowanie molekularnego testu do jednoczesnego wykrywania wirusów ziemniaka Y, M, S, X, A, wirusa liściozwoju (PLRV), oraz wiroida wrzecionowatości bulw (PSTVd), bezpośrednio w bulwach ziemniaka.

Faza wdrożeniowa

Zadanie 6. Przygotowanie PIORiN do wdrożenia strategii innowacyjności i zastosowania nowoczesnych narzędzi w realizacji zadań kontrolnych.

Cel zadania: Przygotowanie PIORiN do wdrożenia innowacyjnych metod, technik i sposobów zarządzania w PIORiN.

Ze strony PDMiB (IHAR-PIB, Oddział w Boninie)

Szkolenie pracowników czterech laboratoriów PIORiN w zakresie nowych metod wykrywania wirusów jakościowych i PSTVd w sadzeniakach ziemniaka. Przeprowadzenie i ocena międzylaboratoryjnego badania porównawczego (cztery laboratoria) dla multimetod RT-qPCR i/lub RT-LAMP.

Odpowiedzialny: dr hab. Krzysztof Treder. Realizacja: zespół wirusologiczny Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii (IHAR-PIB, Oddział w Boninie, PDMiB) oraz pracownicy czterech laboratoriów PIORiN.