Tytuł: Opracowanie procedur wykrywania wirusów PLRV, PVY, PVY, PVM, PVS, PVX, bezpośrednio w bulwach ziemniaka.

Okres realizacji: 15.03.2004 – 14.03.2006

Kierownik projektu: dr Krzysztof Treder

Wartość projektu: 153 000,00 PLN