Badania Podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
Tytuł: Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka

Okres realizacji: 2008-2013

Wartość projektu: 1 650 000,00 PLN