Projekty badawcze finansowane z Programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej:

Tytuł: Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka

Instytucja finansująca: MRiRW, program PBwPR

Okres realizacji: 2014-2020

Kierownik projektu: dr Krzysztof Treder

Jednostka realizująca: Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie

Wartość projektu: 2 106 000,00 zł.

Cel badań:

Celem projektu jest: (I) opracowanie i optymalizacja nowych metod wykrywania wirusów bezpośrednio w bulwach i kiełkach, (II) ocena wpływu odporności odmian ziemniaka na skuteczność wykrywania wirusów w bulwach (III) ocena przydatności kiełków do wykrywania wirusów, (IV) adaptacja i optymalizacja metod molekularnych do wykrywania wirusów w roślinach in vitro, a także (V) opracowanie szybkich testów molekularnych nadających się do wykrywania wirusów w warunkach polowych.

Osiągnięte rezultaty:

  • Wytworzono mikrosfery o dobrych właściwościach magnetycznych i dyspersyjnych.
  • Opracowano magnetyczny wariant testu ELISA.
  • Opracowano czułe startery do wykrywania PLRV za pomocą RT-PCR.
  • Opracowano czułe startery do wykrywania PVY za pomocą izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych – RT-LAMP.

Publikacje:

  • Przewodowska A., Zacharzewska B., Chołuj J., Treder K. 2015. A one-step, real-time reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay to detect Potato virus Y. American Journal of Potato Research. Doi: 10.1007/s12230-015-9430-3.
  • Zacharzewska B., Przewodowska A., Treder K. 2014. The adaptation of silica capture RT-PCR for the detection of Potato virus Y. American Journal of Potato Research, 91: 525-531.
  • Zacharzewska B., Treder K. 2014. Test ELISA i jego modyfikacje. Ziemniak Polski, 24(1).