W Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii wykonano cześć badań realizowanych w ramach projektów badawczych Politechniki Koszalińskiej:

Tytuł: Opracowanie metod wydzielania antygrzybowych i antybakteryjnych peptydów z ścian komórkowych bulw ziemniaka i poznanie ich właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych.

Okres realizacji: 04.10.2006- 09.09.2008

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz