Tytuł: Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych do hodowli ziemniaka.

Okres realizacji: 2003-2007

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz