O jednostce badawczej
w Boninie

Placówka naukowa z wieloletnią tradycją oraz osiągnięciami naukowymi.

Jednostka w Boninie została powołana w roku 1966 do badań poświęconych wyłącznie ziemniakowi i do dzisiaj jest jedynym rolniczym instytutem badawczym na północy kraju. Posiadamy jedyny w Polsce i jeden z największych w Europie Bank Genów Ziemniaka in vitro. W banku utrzymywanych jest około 1600 zdrowych genotypów ziemniaka pochodzących z całego świata, które stanowią bazę odmianową dla hodowców i innych Instytutów Naukowych oraz Uczelni Wyższych.

Od 2005 roku Zakład posiada upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie testowania środków ochrony roślin na potrzeby ich rejestracji w Polsce. Od 2007 IHAR w Boninie, jako jedyna placówka w Polsce, posiada upoważnienie do prowadzenia szkoleń dla pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie urzędowej kontroli materiału sadzeniakowego. Zakład posiada również pozwolenie na prowadzenie badań z organizmami kwarantannowymi.

Nasze pracownie

Pracownia Diagnostyki
Molekularnej i Biochemii

Pracownia Nasiennictwa
Ziemniaka

Pracownia Zasobów
Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia
Ochrony Ziemniaka

Kwartalnik – Ziemniak Polski

Nasz kwartalnik to:

specjalistyczny, ogólnopolski kwartalnik dla branży ziemniaka,

jest pismem naukowo-technicznym o charakterze…

Aktualności

Ogłoszenia

Konferencje

Sprzedaż Sadzeniaków

Krajowe Dni Ziemniaka