Projekty z Programu MRiRW „Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej”

Tytuł: Opracowanie procedury wykrywania infekcji wirusowych w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorze lub w stanie spoczynku

Kierownik projektu: w latach 2008-2010 – dr Krzysztof Treder

Kierownik projektu: w latach 2011-2013 – dr inż. Agnieszka Przewodowska

Wartość projektu: 1 845 000,00 PLN