Praca doktorska wykonana w ramach tego projektu przez dr inż. Włodzimierza Przewodowskiego została wyróżniona przez Radę Naukową IHAR-PIB.

Tytuł: Opracowanie zestawów diagnostycznych do wykrywania bakterii Clavibacter michiganensis sups. sepedonicus – sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Okres realizacji: 02.06.2005 – 17.09.2007

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Główny wykonawca: mgr. inż. Włodzimierz Przedowski

Wartość projektu: 278 000,00 PLN