Tytuł: Usprawnienie biotechnologicznych metod i ich wykorzystanie w prowadzeniu kolekcji genotypów roslin ziemniaka in Vitro

Okres realizacji: 2001-2007

Wartość projektu: 700 000,00 PLN