Tytuł: Oddziaływanie niektórych peptydów ścian komórkowych bulw ziemniaka na mikroflorę surowców roślinnych i żywności o małym stopniu przetworzenia.

Okres realizacji: 25.09.2007-24.03.2009

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Główny wykonawca: mgr. inź. Agnieszka Barnyk