Tytuł projektu:European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategy. Podzadania: RA1. Optimising and reducing pesticide use. Potato case. IA2.4. Development of a modeling platform and integration of decision support systems

Instytucja finansująca: UE

Okres realizacji: 31 miesięcy (15.03.2007-30.12.2009)

Nazwisko i rola pracowników: Józefa Kapsa, główny wykonawca

Cel: sprecyzowanie i rozwój badań na rzecz wypracowania bezpiecznych dla społeczeństwa i środowiska strategii ochrony roślin, utworzenie Wirtualnego Laboratorium oraz powołanie Europejskiego Centrum Kompetencji (EPC), optymalizacja i zredukowanie zużycia pestycydów, poprzez wykorzystanie alternatywnych technologii i strategii ochrony roślin opierających się na nowej, pogłębionej wiedzy o biologii organizmów szkodliwych, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych strategiach ochrony roślin.

Osiągnięte rezultaty i wykaz publikacji:

W ramach podzadań ENDURE, podjęto integracyjne prace nad opracowaniem i testowaniem innowacyjnych strategii ochrony roślin przez wykorzystywanie już istniejących w Europie systemów wspierania decyzji w ochronie roślin (DSS) i \które przyczynią się do optymalizacji i zredukowania stosowania pestycydów.

Na podstawie analiz istniejących systemów zidentyfikowano ‘najlepsze ich elementy’ i określono ogólne (całościowe) wymagania i/lub tworzenie nowych systemów decyzyjnych (platformy).

Wstępnie zbudowano 5 prototypów systemów decyzyjnych dla poszczególnych układów roślina żywiciel  agrofag/patogen, wyszczególniono wymagania techniczne i organizacyjne dla tworzenia i testowania gotowych prototypów (platforma); prace dotyczyły prototypów systemów dla 1/ zarazy ziemniaka w ziemniaku, 2/ chorób w uprawach roślin ogrodniczych 3/ chorób w uprawach polowych, 4/szkodników, 5/ chwastów.

Publikacje:

RA1. Optimising and reducing pesticide use. Potato case.

 1. Schepers H., Andrivon D., Gaucher D., Kapsa J., Lebecka R., Nielsen B., Evenhuis B., Ruocco M. 2009. Results of the Potato Case Study in the EU-network of excellence, ENDURE. P.31-36. In: Special Report no.13. Proc.11th EuroBlight Workshop. Hamar, Norway, 28-31 October. 2008. Ed. Schepers H.T.A.M., Applied Plant Research Wageningen UR, PPO 384, 320 pp.
 2. Andrivon D., Evenhuis, B., Schepers H., Gaucher D., Kapsa J., Lebecka R., Nielsen B., Ruocco M. 2009. From Study to Field. Potato Case Study – Guide Number 1. Field to Reducing Primary Inoculum Sources of Late Blight. Endure – European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategy.
 3. Andrivon D., Evenhuis, B., Schepers H., Gaucher D., Kapsa J., Lebecka R., Nielsen B., Ruocco M. 2009. From Study to Field. Potato Case Study – Guide Number 2. Using Decision Support System to Combat Late Blight. ENDURE – European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategy.
 4. Andrivon D., Evenhuis, B., Schepers H., Gaucher D., Kapsa J., Lebecka R., Nielsen B., Ruocco M. 2009. From Study to Field. Potato Case Study – Guide Number 3. Fungicides for Tackling Late Blight. ENDURE – European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategy.
 5. Andrivon D., Evenhuis, B., Schepers H., Gaucher D., Kapsa J., Lebecka R., Nielsen B., Ruocco M. 2009. From Study to Field. Potato Case Study – Guide Number 4. Using Cultivar Resistance to Reduce Inputs Against Late Blight. ENDURE – European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategy.

IA2.4 Development of a modeling platform and integration of decision support systems

 1. Been T., Berti A., Evans N., Gouache D., Gutsche V., Jensen J.E., Kapsa J., Levay N., Munier-Jolain N., Nibouche S., Raynal M., Rydahl P. 2009. Review of new technologies critical to effective implementation of Decision Support Systems (DSS’s) and Farm Management Systems (FMS’s). Aarhus University, Denmark, 6th March 2009. 128 p. http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/dss_helping_farmers_make_smart_decisions
 1. Kapsa J. 2009 (06.05). Identification of ‘best parts’ of existing DSSs for unification: late blight in potato, 4 pp.
 2. Kapsa J. 2009. Systemy decyzyjne w ochronie upraw rolniczych. (W:) Konferencja Nauka dla Hodowli Roślin Uprawnych, Zakopane, 3-6.02.2009 r., Streszczenia: 19.
 3. Kapsa J. 2009. Zastosowanie systemów decyzyjnych w ochronie roślin. (W:) Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka. Konferencja naukowo-szkoleniowa. Darłówko, 21-22 maja 2009: 18-21.
 4. Kapsa J. 2008. 0.25 – Identification of ‘best parts’ of existing DSSs for unification: late blight in potato. International Conf. Diversifying Crop Protection, La Grande Motte, France – 12-15 October, p. 40.
 5. Nibouche S., Kapsa J. 2008. P.52 – Results of a survey on Decision Support Systems for pest control in EU-countries. International Conf. Diversifying Crop Protection, La Grande Motte, France – 12-15 October, p. 99.
 6. Bernat E., Osowski J., Kapsa J. 2011. Results of implementation of the system NegFry in potato late blight control in Poland. Abstr. Conf. of experts under the aegis of the Polish Presidency of the European Union „ Sustainable use of pesticides in Integrated Pest Management in East-Central Europe and the Baltics”. IHAR-PIB Radzików, 5-6 September 2011: 61-62.
 7. Kapsa J. 2011. Opportunities for strengthen the Pest Monitoring Systems and Decision Support Systems. Abstr. Conf. of experts under the aegis of the Polish Presidency of the European Union „ Sustainable use of pesticides in Integrated Pest Management in East-Central Europe and the Baltics”. IHAR-PIB Radzików, 5-6 September 2011: 38-39.