Tytuł: Opracowanie procedury izolacji wirusów roślinnych przy użyciu membranowej chromatografii jonowymiennej

Okres realizacji: 2010-2014

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Przewodowska

Wartość projektu: 270 000, 00 PLN