Tytuł: Idenentyfikacja czystości i jednorodności genotypowej roślin ziemniaka w materiałach hodowlanych podczas mikropropagacji in vitro

Okres realizacji: 2003-2007

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz