Tytuł: Molekularne mechanizmy antagonistycznego oddziaływania bakterii Pseudomonas fluorescens na Phytophtora infestans

Okres realizacji: 02.01.1998 – 31.12.2000

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Wartość projektu: 177 000,00 PLN