Badania Podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

Tytuł: Ocena wybranych genotypów ziemniaka jako materiału wyjściowego dla hodowli odmian przydatnych dla przetwórstwa

Okres realizacji: 2001-2007

Wartość projektu: 468 000,00 PLN