Pracownia Ochrony Ziemniaka

Prowadzi badania z dziedziny fitopatologii, entomologii, herbologii i ochrony ziemniaka. Prace dotyczą najważniejszych problemów związanych z agrofagami ziemniaka, a przede wszystkim monitorowaniem przyczyn i skutków zmian w populacjach dla potrzeb ich zwalczania w warunkach polowych, szklarniowych, przechowalniczych i laboratoryjnych. Pracownia posiada wieloletnie doświadczenie, odpowiedni sprzęt i pomieszczenia oraz doświadczony i sprawny personel naukowy i techniczny wyspecjalizowany w prowadzeniu prac badawczych.

Fitopatologia

 • Wieloletnie śledzenie zmian w populacjach patogenów, sprawców chorób grzybowych i bakteryjnych, związanych z ociepleniem klimatu i zmianami genertycznymi, nowymi źródłami infekcji w uprawach ziemniaka na terenie kraju i Europy.
 • Diagnostyka problemów zdrowotności roślin ziemniaka i uzyskanego plonu w celu minimalizacji strat.
 • Prace nad sprawcami chorób i ich rolą w epidemiologii chorób ziemniaka. Badanie składów gatunkowych populacji patogenów (np. grzyby z rodzaju Alternaria), rola w infekcji, charakteryzowanie nowych genotypów Phytophthora infestans, charakterystyka patogeniczności i wirulencji,
 • Charakteryzowanie odporności na choroby grzybowe i bakteryjne nowych rodów i odmian ziemniaka, prowadzone w warunkach polowych, przechowalniczych i laboratoryjnych.
 • Charakteryzowania przydatności nawozów i innych podobnych substancji (np. użyźniaczy, regulatorów wzrostu) w poprawie zdrowotności plantacji ziemniaka oraz wielkości i jakości plonu.
 • Kolekcjonowanie podstawowych patogenów ziemniaka na sztucznych podłożach w celu szybkiego dostępu do materiału roślinnego.

Herbologia

Ogólnie pojęta ochrona ziemniaka przed zachwaszczeniem. Prace skoncentrowane wokół prawidłowego doboru dawek i terminów stosowania herbicydów, ale również diagnostyka niepożądanych zjawisk związanych z ich stosowaniem, tj. fitotoksyczna reakcja poszczególnych odmian na substancje aktywne herbicydów. Kolejnym zadaniem jest możliwość zastosowania regulatorów wzrostu lub też innych substancji, których celem jest skrócenie czasu utrzymywania się tych objawów na roślinach, co w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko obniżenia plonowania. Badany jest także skład gatunkowy chwastów, co ma znaczenie w momencie „ocieplania” się klimatu (gatunki dotąd niespotykane w naszym rejonie lub występujące w małym nasileniu).

Ochrona roślin

 • Dynamika i monitorowanie szkodliwych owadów z rodziny sprężykowatych Elateridae, żukowatych (Scarabaeidae) i podrodziny rolnic (Noctuinae) występujących w uprawach ziemniaka.
 • Wpływ insektycydów z róznych grup chemicznych i alternatywnych związków pochodzenia naturalnego (roslinnego) na ograniczenie żerowania stonki ziemniaczanej w uprawie ziemniaka.
 • Badania skuteczności działania środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, aficydów, herbicydów, zapraw, regulatorów wzrostu i innych) przeznaczonych do ochrony plantacji ziemniaka, w tym także dla potrzeb procedury rejestracyjnej (certyfikat).
 • Optymalizacja zastosowania śor (dobór dawek i terminów) i pozycjonowania środków ochrony roślin w programach ochrony (z wykorzystaniem ich właściwości w zależności od etapu rozwoju rośliny uprawnej i agrofagów) w doświadczeniach demonstracyjnych.
 • Diagnostyka niepożądanych zjawisk tj. fitotoksyczna reakcja poszczególnych odmian na substancje aktywne.
 • Charakteryzowania przydatności nawozów i innych podobnych substancji (np. użyźniaczy, regulatorów wzrostu) w poprawie zdrowotności plantacji ziemniaka oraz wielkości i jakości plonu.
 • Zastosowanie rozwiązań dotyczących minimalizowania zużycia śor w zintegrowanej ochronie (wykorzystanie i walidacja systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie plantacji ziemniaka).

Realizowane projekty

 • Badania na rzecz firm fitofarmacutycznych dla procedury rejestracyjnej śor w Polsce. Badania obejmują: skuteczność śor w ochronie plantacji ziemniaka, fitotoksyczną reakcję badanych odmian, wpływ na plon (wielkość i strukturę plonu, zawartość skrobi, suchej masy i ewentualnie cech sensorycznych).
 • Współpraca międzynarodowa w badaniach nad ziemniakiem (patogeny, szkodniki i ochrona ziemniaka) w ramach organizacji EAPR (European Assocciation for Potato Research) i sieci naukowych (Euroblight).
 • Walidacja systemów decyzyjnych w ochronie ziemniaka w praktyce rolniczej (umowy z rolnikami).
 • Organizowanie szkoleń z wykorzystaniem zasad Zintegrowanej Ochrony Roślin.

Kierownik pracowni

dr inż. Janusz Urbanowicz – kierownik pracowni

tel. 94 342 30 31 w. 253, e-mail: j.urbanowicz@ihar.edu.pl

Pracownicy naukowi:

dr inż. Janusz Urbanowicz – adiunkt

tel. 94 342 30 31 w. 253, e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

dr inż. Jerzy Osowski – adiunkt

tel. 94 342 30 31 w.222, e-mail: j.osowski@ihar.edu.pl

Personel badawczo-techniczny:

mgr inż. Hanna Gawińska-Urbanowicz – inżynier

tel. 94 342 30 31 w.214, e-mail: h.gawinska-urbanowicz@ihar.edu.pl

ENDURE

Tytuł projektu:European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategy. Podzadania: RA1. Optimising and reducing pesticide use. Potato case. IA2.4. Development of a modeling platform and integration of decision support systems Instytucja finansująca: UE Okres realizacji: 31 miesięcy [...]

CICSA

Tytuł projektu:Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture –WP2 Workshops and Seminars (5th Framework Programme for Research and Technological Development and Demonstration Activities) Okres realizacji: (2003-2006) Główny wykonawca: Józefa Kapsa

Grant polsko-amerykański

Tytuł projektu: Collaborative research with Russian scientists to enhance potato late blight resistance mediated by Polands’ Plant Breeding and Acclimatization Institute. Part two. Data collection of epidemiology of Late Blight in Poland Numer : 61-grant-3-4-00-0-00 Instytucja finansująca: CEEM Okres [...]

Projekt polsko-duński

Tytuł projektu: Development and Implementation of an Internet based Decision Support System for Integrated Pest Management in Poland, 2001-2002. Sub-Component: Late Blight. Instytucja finansująca: EU Okres realizacji: (2001-2002) Nazwisko i rola pracowników: Józefa Kapsa, główny wykonawca Miejsce realizacji lub [...]

N N310 144735 Grant promotorski

Tytuł projektu: Wrażliwość wybranych odmian ziemniaka na metrybuzynę w zależności od poziomu i czasu trwania jej rozkładu w liściach roślin Numer: N N310 144735 Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Okres realizacji: 12 miesięcy (2008/2009 rok) Nazwisko i [...]

2 P06R 045 30 Grant Promotorski

Tytuł: Skład gatunkowy, szkodliwość i zwalczanie drutowców (Coleoptera; Elateridae) w uprawie ziemniaka Instytucja finansująca: Komitet Badań Naukowych (KBN) Okres realizacji: 5.04. 2006 – 4.04.2007 r. Nazwisko i rola pracowników: prof. dr hab. Michał Hurej, kierownik projektu mgr inż. Tomasz [...]

5PO6BO7110/95

Analiza występowania I szkodliwości zarazy łodygowej – nowej formy zarazy ziemniaka Instytucja finansująca: Komitet Badań Naukowych (KBN) Okres realizacji: (1996-1998) Nazwisko i rola pracowników: Józefa Kapsa, kierownik projektu Jerzy Osowski, główny wykonawca Miejsce realizacji: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, [...]

2015

 1. Erlichowski T., Żalejko K., Urbanowicz J. 2015. Promocja ziemniaka wśród konsumentów miejskich – główny cel XXI Krajowych Dni Ziemniaka w 2014 roku w Warszawie. Ziemniak Polski 1: 43-45.
 2. Kapsa J,. Gawińska-Urbanowicz H,. Osowski J. 2015. Przydatność najnowszych fungicydów w hamowaniu rozwoju sprawców alternariozy. Konferencja naukowo – szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Dźwirzyno, 13-15 maja 2015 r. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin:30-32.
 3. Mieloch J,. Osowski J. 2015. Wpływ różnych form nawozów i technologii nawożenia na poziom i jakość plonu ziemniaka. Konferencja naukowo – szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Dźwirzyno, 13-15 maja 2015 r. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin: 82.
 4. Osowski J. 2015. zróżnicowanie podatności wybranych odmian ziemniaka na parch srebrzysty i antraknozę ziemniaka. Konferencja naukowo – szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Dźwirzyno, 13-15 maja 2015 r. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin:33-34.
 5. Urbanowicz J. 2015. Skrócenie czasu utrzymywania się objawów fitotoksyczności przez zastosowanie biostymulatora Asahi SL. Konferencja naukowo – szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Dźwirzyno, 13-15 maja 2015 r. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin: 96-98.
 6. Urbanowicz J. 2015. Zalecane herbicydy do ochrony ziemniaka. Ziemniak Polski 2:

2014

 1. Kapsa J., Mrówczyński M., Erlichowski T., Gawińska-Urbanowicz H., Matysek K., Osowski J., Pawińska M., Urbanowicz J., Wróbel S. 2014. Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin. Konferencja naukowo – szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Dźwirzyno, 15-16 maja 2014 r. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin: 9-12.
 2. Kapsa J., Mrówczyński M., Erlichowski T., Gawińska-Urbanowicz H., Matysek K., Osowski J., Pawińska M., Urbanowicz J., Wróbel S. 2014. Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin. Część I. Niechemiczne metody ochrony. Biul. IHAR 273: 129-143.
 3. Kapsa J., Mrówczyński M., Erlichowski T., Gawińska-Urbanowicz H., Matysek K., Osowski J., Pawińska M., Urbanowicz J., Wróbel S. 2014. Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin. Część II. Metoda zrównoważonej chemicznej ochrony ziemniaka. Biul.IHAR, 273: 143-159
 4. Kapsa J., Osowski J. 2014. 6.1.1. Podzadanie 1. Monitoring sprawców chorób pochodzenia grzybowego i bakteryjnego na potrzeby ochrony plantacji ziemniaka. S.231-233. [W:] Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. 6.1 Monitorowanie i ocena zmian w populacjach gospodarczo ważnych patogenów pochodzenia bakteryjnego i grzybowego oraz szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka (E. Arseniuk, red.). Monogr. i Rozpr. Nauk., IHAR – PIB – 2014, nr 48. 407 ss.
 5. Osowski J. 2014. Alternarioza (sucha i brunatna plamistość liści ziemniaka) – występowanie, objawy i zwalczanie Ziemniak Polski nr 2: 41-45
 6. Osowski J. 2014. Najważniejsze problemy w integrowanej ochronie ziemniaka przed chorobami. Mat. Konf. „Integrowana ochrona ziemniaka – problemy i korzyści” Przysiek, 27 marca: 22-29
 7. Osowski J. 2014. Skuteczność wybranych substancji aktywnych w ograniczaniu rozwoju alternariozy ziemniaka. Biuletyn IHAR 271: 255-263.
 8. Osowski J. 2014. zróżnicowanie ospowatości bulw ziemniaka powodowanej przez Rhizoctonia solani w zależności od odmiany i warunków meteorologicznych. Biul. IHAR, nr 274: 61-67.
 9. Osowski J. 2014. Zróżnicowanie porażenia ospowatością bulw ziemniaka w zależności od warunków meteorologicznych” Mat. Konf. Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. Brunów 12-14 maja: 46.
 10. Osowski J., Gawińska-Urbanowicz H. 2014. Zróżnicowanie podatności odmian ziemniaka na Phytophthora infestans w zależności od warunków meteorologicznych. Mat. konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” Dźwirzyno 15-16 maja:51-53
 11. Urbanowicz J. 2014. Herbicydy do walki z chwastami na plantacjach ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 35-41.
 12. Urbanowicz J. 2014. Porównanie różnych formulacji metrybuzyny. Konferencja naukowo – szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Dźwirzyno, 15-16 maja 2014 r. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin: 86.
 13. Wójtowicz A., Kapsa J., Osowski J., Maćkowiak A. 2013. Ograniczanie sprawców chorób. S. 26-47. [W:] Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla producentów. (A.Wójtowicz, M.Mrówczyński, red) IOR-PIB, Poznań 2013, 68 ss.

2013

 1. Osowski J. 2013. Termin występowania pierwszych infekcji alternariozy na terenie Polski. Mat. Konf. „Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka” Dźwirzyno 16-17 maja: 63-65.
 2. Osowski J. 2013. Zróżnicowanie skuteczności działania wybranych substancji aktywnych w zwalczaniu alternariozy ziemniaka. [W:] Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” Zakopane, 4-8.02. 2013. Streszczenia: 243
 3. Urbanowicz J. 2013. Herbicydy zarejestrowane do stosowania na plantacjach ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 34-39.
 4. Urbanowicz J. 2013. Ocena selektywności i chwastobójczej skuteczności herbicydu Reactor 360 CS w ziemniaku. Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”. Zakopane, 4-8 luty 2013. IHAR – PIB Kraków, Streszczenia: 319.
 5. Urbanowicz J. 2013. Ocena selektywności i chwastobójczej skuteczności herbicydu Reactor 360 CS w ziemniaku. Biul. IHAR 268: 121-127.
 6. Urbanowicz J. 2013. Sencor Liquid 600 SC – metrybuzyna w nowej odsłonie. Ziemniak Polski 2: 39-41.
 7. Urbanowicz J. 2013. Współzależność między tempem rozkładu pozostałości metrybuzyny w liściach wybranych odmian ziemniaka a fitotoksyczną reakcją. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka’. Dźwirzyno, 16-17 maja 2013. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin: 114-118.

2012

 1. Kapsa J., Osowski J. 2012. Host-pathogen interaction between Alternaria species and S. tuberosum under different conditions. PPO-Special Report No, 15: 107-112, St. Petersburg, Russia.
 2. Osowski J. 2012. Antraknoza – występowanie, szkodliwość i wstępna ocena odporności odmian. Mat. konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” 24-25 maja, Darłówko: 43-45.
 3. Osowski J. 2012. Czy oceny odporności odmian mogą stanowić wiarygodny element integrowanej ochrony ziemniaka? [W:] Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. VII Konferencja Naukowa Jugowice, 8-10 maja 2012. Streszczenia: 49.
 4. Osowski J. 2012. Wpływ warunków meteorologicznych na termin wystąpienia i rozwój alternariozy w zależności od regionu kraju. [W:] 52 Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 9-10 lutego 2012. Streszczenia. IOR-PIB Poznań: 284.
 5. Urbanowicz J. 2012. Reakcja odmian ziemniaka o zróżnicowanej budowie liści na metrybuzynę stosowaną po wschodach. Biul. IHAR 265: 115-128.
 6. Urbanowicz J. 2012. Sposoby pielęgnowania plantacji ziemniaków na różne kierunki użytkowania. Ziemniak Polski 2: 20-25.
 7. Urbanowicz J. 2012. Wpływ biostymulatora Asahi SL na fitotoksyczność metrybuzyny w uprawie ziemniaka. Komunikat. Biul. IHAR 265: 109-113.
 8. Urbanowicz J. 2012. Wpływ powschodowego stosowania metrybuzyny na nowo zarejestrowane odmiany ziemniaka. VII Konferencja Naukowa – Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza”. Jugowice, 8-10. maja 2006. UP Wrocław: 65.
 9. Urbanowicz J. 2012. Wpływ powschodowego stosowania metrybuzyny na nowo zarejestrowane odmiany ziemniaka. Biul. IHAR 266: 173-179.
 10. Urbanowicz J. 2012. Występowanie chwastów w ziemniaku oraz metody ich zwalczania na terenie Polski w latach 2000-2011. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konferencja naukowo-szkoleniowa. Darłówko, 24-25 maja 2012. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin: 89-91.
 11. Urbanowicz J. 2012. Występowanie chwastów w ziemniaku oraz metody ich zwalczania na terenie Polski w latach 2000-2011. Biul. IHAR 265: 129-135.

2011

 1. Bernat E., Osowski J., Kapsa J. 2011. Results of implementation of the system NegFry in potato late blight control in Poland. [In:] Sustainable use of pesticides and integrated pest management in East-Central Europe and the Baltics. Conference of experts under the aegis of the Polish Presidency of the European Union. Radzików 4-6. 09.2011. IHAR-PIB 2011: 61-62.
 2. Kapsa J., Osowski J. 2011. Host-pathogen interaction between Alternaria species and S.tuberosum under different conditions. The EuroBlight 2011 Workshop, St. Petersburg 9-14.10.: www.euroblight.net/Workshop/2011StPetersburg/PPTList.asp
 3. Osowski J. 2011. Najważniejsze problemy w ochronie ziemniaka przed chorobami. Mat. Konf. „Nowe perspektywy dla uprawy ziemniaka na Kujawach i Pomorzu”, 18 lutego Przysiek: 7-10.
 4. Osowski J. 2011. Odporność wybranych odmian ziemniaka na zgnilizny bulw (Phytophthora infestansFusarium sp., Pectobacterium sp.) w testach laboratoryjnych. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konferencja naukowo-szkoleniowa 19-20 maja Darłówko: 20-22.
 5. Osowski J. 2011. Występowanie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria w sezonach wegetacyjnych 2008-2009. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin Vol. 51, No.2: 678-683.
 6. Osowski J. 2011. Występowanie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria w sezonach wegetacyjnych 2008-2009. [W:] 51 Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 17-18 lutego 2011. Streszczenia. IOR-PIB Poznań: 291.
 7. Osowski J. 2011. Zapobieganie rizoktoniozie (Rhizoctonia solani) w uprawach ziemniaka. Ziem. Pol. 2: 24-27.
 8. Urbanowicz J. 2011. Ochrona ziemniaka przed chwastami po zakończeniu przeglądu substancji aktywnych. Ziemniak Polski, 2: 29-34.
 9. Urbanowicz J. 2011. Przyszłość ochrony roślin w świetle dyrektywy Parlamentu i Rady Europy. Ziemniak Polski, 3: 20-22.
 10. Urbanowicz J. 2011. Wpływ biostymulatora na zminimalizowanie efektu fitotoksyczności po zastosowaniu metrybuzyny w ziemniakach. 51. Sesja Naukowa IOR – PIB. Streszczenia. Poznań, 17-18 lutego 2011: 342-343.
 11. Urbanowicz J. 2011. Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę stosowaną po wschodach. [W:] Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-szkol., Darłówko, 19-20 maja 2011 r. IHAR – PIB, ZNiOZ w Boninie: 56-59.

2010

 1. Bernat E., Osowski J. 2010. Zastosowanie systemu decyzyjnego NegFry do zwalczania zarazy ziemniaka. Biuletyn IHAR, 256: 153–162.
 2. Osowski J. 2010. Tempo szerzenia zarazy ziemniaka (Phytophthora infestans) w latach 2005–2007 zależnie od warunków klimatycznych i odporności. Biuletyn IHAR, 255: 109-118.
 3. Osowski J., Bernat E. 2010. Wpływ terminów zaprawiania i krojenia bulw na tempo wschodów i porażenie roślin rizoktoniozą ziemniaka. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin Vol.50, No 2:687-694
 4. Osowski J., Bernat E. 2010. Wpływ terminów zaprawiania i krojenia bulw na tempo wschodów i porażenie roślin rizoktoniozą ziemniaka. [W:] 50 Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia. IOR-PIB Poznań: 2531.
 5. Urbanowicz J. 2010. Chwasty w uprawie ziemniaka i ich zwalczanie. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin: 76 s.
 6. Urbanowicz J. 2010. Fitotoksyczna reakcja pięciu odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny. Cz. I. Wpływ na plon i jego strukturę. Biul. IHAR 257/258: 185-196.
 7. Urbanowicz J. 2010. Fitotoksyczna reakcja pięciu odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny. Cz. II. Wpływ na wybrane cechy jakości bulw. Biul. IHAR 257/258: 197-205.
 8. Urbanowicz J. 2010. Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem. Ziemniak Polski. 2: 25-30.
 9. Urbanowicz J. 2010. Wpływ powschodowego stosowania metrybuzyny na plon wybranych odmian ziemniaka. 50. Sesja Nauk. IOR – PIB. Streszcz. Poznań, 4-5 lutego 2010: 143.
 10. Urbanowicz J. 2010. Wpływ powschodowego stosowania metrybuzyny na plon wybranych odmian ziemniaka. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (2): 837–841.
 11. Urbanowicz J. 2010. Wpływ zróżnicowanej budowy liści na fitotoksyczną reakcję odmian ziemniaka. /W:/ Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-szkol. Darłówko Wschodnie, 20-21 maja 2010. IHAR – PIB, ZNiOZ Bonin: 20-23.

2009

 1. Osowski J., Bernat E. 2009. Skuteczność wybranych fungicydów w ochronie przed alternariozą ziemniaka (Alternaria sp.) w zależności od rejonu Polski. [W:] 49 Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań, 19-20 lutego 2009. Streszczenia. IOR-PIB Poznań: 253.
 2. Urbanowicz J. 2009. Herbicydy a spektrum zwalczanych gatunków chwastów. Ziemniak Polski 1: 28 – 32.
 3. Urbanowicz J. 2009. Nowe herbicydy do regulacji zachwaszczenia w ziemniaku. Konf. nauk-szkol. Darłówko, 21-22 maja 2009.IHAR ZNiOZ Bonin: 125-128.
 4. Urbanowicz J. 2009. Problem kompensacji chwastów i ich odporności na herbicydy. Ziemniak Polski 3: 32-35.
 5. Urbanowicz J. 2009. Reakcja odmian ziemniaka na stosowane herbicydy. Ziemniak Polski 2: 31-34.

2008

 1. Kucharski M., Urbanowicz J. 2008. Badanie pozostałości linuronu i MCPA w glebie i roślinach ziemniaka. Biul. IHAR: 248/2008: 61-66.
 2. Osowski J. 2008. Alternarioza coraz częściej obniża plony. [w:] Ziemniaki. Nowe perspektywy. Wyd. 2. Biznes Press – Agroserwis W-wa.: 80-81.
 3. Osowski J. 2008. antraknoza (Colletotrichum coccodes) nowe zagrożenie plantacji ziemniaka. Mat. konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. 3-4 kwietnia, Kołobrzeg: 65-68
 4. Osowski J., Walczak F. 2008. Alternarioza ziemniaka sucha plamistość liści ziemniaka – Alternaria porri (/Ell.) Neerg. f. sp. solani (Ell. et Mart.); brunatna plamistość liści – Alternaria alternata (Fr.) Keissel. Aneks do „Instrukcji dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji” część II, tom I i II IOR. Poznań 1993 r. i część III, IOR Poznań 1976 r. IOR Poznań: ss 5.
 5. Pawińska M., Urbanowicz J. 2008. Biologiczny insektycyd Novodor FC do zwalczania stonki ziemniaczanej ziemniaku. Konf. nauk. Poznań, 8-9 września 2008. IOR-PIB, Poznań: 47-48.
 6. Pawińska M., Urbanowicz J., Erlichowski T. 2008. Metody ograniczania kiełkowania ziemniaków podczas długotrwałego przechowywania. Konf. nauk-szkol. Kołobrzeg, 3-4 kwietnia 2008.IHAR ZNiOZ Bonin: 81-82.
 7. Urbanowicz J. 2008. Herbicydy i zasady ich stosowania w ziemniaku. Ziemniak Polski 2: 23 – 28.
 8. Urbanowicz J. 2008. Ocena chwastobójczego działania herbicydu zawierającego flumioksazin w uprawie ziemniaka. XLVIII Sesja nauk. IOR. Streszcz. Poznań, 31 stycznia -01 lutego 2008: 161.
 9. Urbanowicz J. 2008. Ocena chwastobójczego działania herbicydu zawierającego flumioksazin w uprawie ziemniaka. Progress in Plant Protection- Postępy w Ochronie Roślin IOR, Poznań: 48 (2): 691-694.
 10. Urbanowicz J. 2008. Reakcja nowych odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny. Konf. nauk-szkol. Kołobrzeg, 3-4 kwietnia 2008.IHAR ZNiOZ Bonin: 156-160.

2007

 1. Osowski J. 2007. Termin wystąpienia pierwszych objawów alternariozy ziemniaka w zależności od roku i województwa. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin Vol. 47 (2): 216-223.
 2. Osowski J. 2007. Wpływ stężeń wybranych fungicydów na wzrost grzybni Alternaria solani i A. alternata w warunkach laboratoryjnych. Biuletyn IHAR 243: 219-225.
 3. Osowski J. 2007. Zróżnicowanie skuteczności działania mankozebu (Dithane M-45 80 WP) i chlorotalonilu (Bravo 500 SC) w Boninie i Starym Oleśnie w latach 1997-2006. Mat. konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” 19-20 kwietnia, Kołobrzeg; 46-53.
 4. Osowski J. 2007. Zróżnicowanie skuteczności działania mankozebu (Dithane M-45 80 WP) i chlorotalonilu (Bravo 500 SC) w Boninie i Starym Oleśnie w latach 1997-2006. Biuletyn IHAR, 246: 115-125.
 5. Pawińska M., Urbanowicz J., Erlichowski T. 2007. Tendencje zmian w zakresie i sposobach ochrony plantacji ziemniaka w ostatnim czterdziestoleciu. Nauka dla hodowli roślin uprawnych. Konf. Streszczenia plakatów. Supl. Zakopane, 29.01.-2.02.2007. IHAR ZOJiMHZ Kraków: 4.
 6. Pawińska M., Urbanowicz J., Erlichowski T. 2007. Zastosowanie środka Fazor 80 SG w ograniczaniu kiełkowania bulw w okresie przechowalniczym. Streszczenia XLVII Sesji Naukowej IOR, Poznań, 15-16.02.2007: 334-335.
 7. Urbanowicz J. 2007. Biologiczna ocena formy użytkowej SC i WG herbicydu Sencor w ziemniaku. Streszczenia XLVII Sesji Naukowej IOR, Poznań, 15-16.02.2007: 250.
 8. Urbanowicz J. 2007. Biologiczna ocena formy użytkowej SC i WG herbicydu Sencor w ziemniaku. Progress in Plant Protection- Postępy w Ochronie Roślin IOR, Poznań: 47 (3): 285-287.
 9. Urbanowicz J. 2007. Herbicydy do zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 26-32.
 10. Urbanowicz J. 2007. Mechanizm powstawania fitotoksycznej reakcji na roślinach ziemniaka po zastosowaniu metrybuzyny w terminie powschodowym. Mater. Konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”, Kołobrzeg, 19-20 kwietnia2007: 71-73.
 11. Wróbel S., Urbanowicz J. 2007. Reakcja podatnych na PVY odmian ziemniaka na adiuwanty mineralne i roślinne. Streszczenia XLVII Sesji Naukowej IOR, Poznań, 15-16.02.2007: 376-377.
 12. Wróbel S., Urbanowicz J. 2007. Reakcja podatnych na PVY odmian ziemniaka na adiuwanty mineralne i roślinne. Progress in Plant Protection- Postępy w Ochronie Roślin IOR, Poznań: 47 (2): 375-379.

2006

 1. Bernat E., Osowski J. 2006. Wpływ różnych terminów zaprawiania na tempo wschodów i zdrowotność ziemniaka. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin Vol. 46 (1): 401-408.
 2. Osowski J. 2006. Skuteczność wybranych fungicydów w ograniczaniu rozwoju grzybów z rodzaju Alternaria w badaniach laboratoryjnych. Mat. konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” 30-31 marca, Kołobrzeg; 23-25.
 3. Pawińska M., Urbanowicz J. 2006. Występowanie i zwalczanie chwastów oraz stonki ziemniaczanej w 2005 roku. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konferencja. Kołobrzeg, 30-31.03.2006. IHAR, ZNiOZ Bonin:33-36.
 4. Urbanowicz J. 2006. Charakterystyka odmian ziemniaka pod kątem wrażliwości na metrybuzynę. Ziemniak Polski 2: 24-25.
 5. Urbanowicz J. 2006. Reakcja nowych odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny. Streszczenia XLVI Sesji Naukowej IOR, Poznań, 16-17.02.2006: 301.
 6. Urbanowicz J. 2006. Reakcja nowych odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny. Progress in Plant Protection- Postępy w Ochronie Roślin IOR, Poznań: 46 (2): 810-814.
 7. Urbanowicz J. 2006. Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę stosowaną po wschodach. Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. Konferencja. Szklarska Poręba, 8-11.05.2006. AR Wrocław: 149-150.
 8. Urbanowicz J. 2006. Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę stosowaną po wschodach. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2006 z. 511: 355-361.

2005

 1. Kapsa J., Bernat E., Osowski J. 2005. Cechy fungicydów nowej generacji ułatwiające ochronę plantacji ziemniaka. Mat. konf. „Perspektywy produkcji i rynku ziemniaków w Polsce” 20-21października, Kołobrzeg: 91-94.
 2. Kapsa J., Osowski J., Kwiatkowski B. 2005. Innowacyjne działanie fungicydu Pyton Consento 450 SC w ochronie ziemniaka. Mat. konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” 10-11 marca, Kołobrzeg: 5-7.
 3. Osowski J. 2005. Możliwość wykorzystania cynku w ochronie ziemniaka przed alternariozą. Biuletyn IHAR, 237/238: 187-193.
 4. Osowski J. 2005. Znaczenie cynku w roślinie i możliwość jego wykorzystania w ochronie ziemniaka Mat. konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” 10-11 marca, Kołobrzeg: 24-26.
 5. Osowski J., Bernat E. 2005. Problem parcha srebrzystego na wybranych odmianach ziemniaka zarejestrowanych w Polsce. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin Vol. 1: 336-341.
 6. Osowski J., Bernat E., Gawińska-Urbanowicz H., Kapsa J. 2005. Występowanie patogenów na plantacjach ziemniaka w sezonie 2004 i poziom stosowanej ochrony. Mat. konf. „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” 10-11 marca, Kołobrzeg: 5-7.
 7. Urbanowicz J. 2005. Ocena skuteczności i ekonomicznej efektywności wybranych herbicydów stosowanych w ochronie ziemniaka. Ziem. Pol 2: 30-33.
 8. Urbanowicz J. 2005. Odmiany ziemniaka wrażliwe na metrybuzynę. Komunikat. Ziemniak Polski 2: 34-35.
 9. Urbanowicz J. 2005. Zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaka. ZNiOZ Bonin: 48 s.
 10. Urbanowicz J., Pawińska M. 2005. Evaluation of weed infestation and control methods in potato crop in Poland. EAPR 17-22 .07. 2005. Bibao, Hiszpania. Abstracts of Papers and Posters. II Poster Presentation. Poster: 3, s. 523.
 11. Urbanowicz J., Wróbel S. 2005. Reakcja roślin ziemniaka odmiany Mila na wybrane adiuwanty w ochronie plantacji nasiennych. Komunikat. Biul. IHAR: 237/238: 109-113.
 12. Wróbel S., Urbanowicz J. 2005. Wyniki wstępnych badań nad wykorzystaniem adiuwantów w ochronie plantacji nasiennych ziemniaka. Progress in Plant Protection IOR, Poznań: 45 (2): 1211-1214.
 • Badanie środków ochrony roślin (fungicydy, herbicydy, insektycydy, regulatory wzrostu, zaprawy) dla celów procedury rejestracyjnej (Certyfikat GIORiN) lub sprawdzania przydatności w programach ochrony.
 • Diagnostyka problemów zdrowotności roślin ziemniaka na plantacji i uzyskanego plonu w celu minimalizacji strat. Ekspertyzy sądowe.
 • Profesjonalne szkolenia z dziedziny Integrowanej Ochrony Roślin , przeznaczone dla służb ochrony roślin, profesjonalnych odbiorców, hodowle, firmy nasienne, stowarzyszenia produkcyjne, rolnicy indywidualni (Certyfikat GIORiN)
 • Opracowania programów ochrony ziemniaka przeznaczonego na różne kierunki użytkowania, w rygorach obowiązującej integrowanej ochrony roślin. Układanie programów ochrony roślin pod indywidualne gospodarstwa, jednostki.
 • Przygotowania materiału biologicznego dla innych instytucji w celach badawczych i edukacyjnych (diagnostyka, izolowanie, kolekcjonowanie agrofagów

Nasze pracownie

Pracownia Diagnostyki
Molekularnej i Biochemii

Pracownia Nasiennictwa
Ziemniaka

Pracownia Zasobów
Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia
Ochrony Ziemniaka