Odmiany ziemniaka
zgromadzone w banku genów in vitro w Boninie

Bliższe informacje o możliwości pozyskania materiałów ziemniaka z banku genów in vitro można uzyskać pisząc pod adres: d.michalowska@ihar.edu.pl

Definicje

Kody państw według standardu ISO 3166-1 alfa-3 publikowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). W bazie występują również państwa już nieistniejące, np. SUN – Zwoązek Radziecki, CSK – Czechosłowacja

 • bardzo wczesna ( wegetacja do 90 dni)
 • wczesna (96 – 109 dni)
 • średnio wczesna (110-124 dni)
 • średnio późna ( 125 – 139 dni)
 • późna (140 – 145 dni) bardzo
 • bardzo późna (powyżej 146 dni)

Kształt wynikający z proporcji długości bulwy do jej szerokości w najszerszym miejscu (współczynnik podano w nawiasie):

 • skrócony ( poniżej 0,9),
 • okrągły (0,9 – 1,29),
 • okrągłoowalny ( 1,30 – 1,49),
 • owalny ( 1,50 – 1,79),
 • owalnopodłużny (1,80 – 1,99),
 • podłużny ( powyżej 2,0),
 • nerkowaty (bez ograniczeń)
 • A – sałatkowy (miąższ po ugotowaniu zwięzły)
 • B – wszechstronnie użytkowy ( lekko związły )
 • C – mączysty (sypki) D – bardzo mączysty
 • Występują też typy pośrednie: A-B, B-C, C-D

Rak ziemniaka – Synchytrium endobioticum, w tabeli podano odporność przynajmniej na patotyp D1, niektóre odmiany mogą być również odpowrne na inne patotypy, np. Ch1, F1, G1, M1, O1, T1

Mątwik ziemniaczany – Globodera rostochiensis, w tabeli podano odporność na jeden lub kilka patotypów oznaczających jako: Ro1, Ro2, Ro3, Ro4, Ro5. Niektóre odmiany mogą być dodatkowo odporne na mątwika agresywnego – Globodera pallida – patotypy Pa1, Pa2 lub Pa3. W tabeli zaznaczono ta jako TAK +