Obszary badawcze

  • Monitorowanie dynamiki liczebności i składu gatunkowego mszyc, zagrożenia szkodnikami glebowymi oraz chorobami grzybowymi ziemniaka na terenie Polski
  • Gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym (w formie roślin in vitro i mikrobulw) krajowych odmian ziemniaka, w tym również starych, nieuprawianych już odmian także z innych zakątków świata
  • Opracowywanie nowych testów diagnostycznych oraz udoskonalanie istniejących metod wykrywania wirusowych (PVY, PVM, PLRV, PVX, PVS) i bakteryjnych (Cms) patogenów ziemniaka.
  • Ocena porażenia sadzeniaków ziemniaka wirusami: PVY, PVM, PVS, PVA, PVX, PLRV, TRV testem DAS ELISA
  • Testowanie nowych środków ochrony roślin (insektycydy, fungicydy, herbicydy, desykanty) na potrzeby badań rejestracyjnych.
  • Badania polowe i laboratoryjne związane z plonowaniem i zdrowotnością bulw ziemniaka (nawożenie doglebowe, dolistne, zabiegi agrotechniczne itp.)
  • Ocena odmian pod kątem trudności przerywania spoczynku bulw zaraz po zbiorze oraz trudności w produkcji nasiennej oraz odporności na choroby grzybowe
  • Prace nad metodami szybkiej identyfikacji odmian ziemniaka
  • Badania nad ograniczeniem rozprzestrzeniania się bakteryjnych i grzybowych patogenów ziemniaka poprzez opracowywanie metod dezynfekcji powierzchni bulw, pomieszczeń, kontenerów i sprzętu rolniczego.
  • Ekspertyzy i pomoc w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących produkcji ziemniaka

W zakładzie w Boninie pracują obecnie 24 osoby, w tym 10 pracowników naukowych, 12 pracowników technicznych i 2 osoby w administracji.

Działalność upowszechnieniowa i popularyzująca badania na rzecz rolnictwa pozwala nam na bieżąco dostarczać informacji i rozwiązań bezpośrednio do zainteresowanych osób. Tylko w roku 2013 w najbardziej poczytnych periodykach (Nowoczesna Uprawa, Wiadomości Rolnicze, Agroserwis, Rolnik Dzierżawca, Warzywa, Farmer, Top Agrar, Agrotechnika) opublikowaliśmy ponad 40 artykułów popularnonaukowych, które szacując według wielkości nakładów poszczególnych wydawnictw miało okazję przeczytać ponad 100 tys. osób.

Również na tym polu jesteśmy bardzo aktywni. Bezpośredni kontakt z rolnikiem pozwala na bieżąco dostrzegać potrzeby branży ziemniaczanej. Tylko w roku 2013 pracownicy Zakładu w Boninie przeszkolili na różnych szkoleniach w kraju ponad 600 osób i producentów ziemniaka.

Kiełki ziemniaka, które wyrosną w warunkach przetrzymywania bulw na świetle,
mogą mieć różną barwę w zależności od odmiany