Tytuł projektu: Collaborative research with Russian scientists to enhance potato late blight resistance mediated by Polands’ Plant Breeding and Acclimatization Institute. Part two. Data collection of epidemiology of Late Blight in Poland

Numer : 61-grant-3-4-00-0-00

Instytucja finansująca: CEEM

Okres realizacji: 13 miesięcy (1.09.2003-1.09.2004)

Nazwisko i rola pracowników: Józefa Kapsa, główny wykonawca:

Miejsce realizacji lub jeżeli był to projekt realizowany we współpracy – współudział innych jednostek: teren Polsko

Koszt (wartość projektu): 39.122 zł

Cel: Monitorowanie pierwszych, wczesnych infekcji zarazowych na plantacjach ziemniaka na terenie Polski

Osiągnięte rezultaty i wykaz publikacji:

Scharakteryzowano terminy wystąpienia najwcześniejszych infekcji zarazowych na plantacjach ziemniaka na terenie Polski w sezonie 2004 roku, określono nasilenie presji infekcyjnej sprawcy w ramach europejskich badań porównawczych.

Publikacje:

  1. Kapsa J., Gawińska-Urbanowicz H., Gryka M., Krzyszczuk E. 2003. Monitorowanie zarazy (Phytophthora infestans) na plantacjach ziemniaka. Konferencja Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka. Kołobrzeg, 24-25.04.2003. IHAR Radzików, ZNiOZ Bonin: 18-20.
  2. Kapsa J. 2004. Praktyczne zastosowanie internetowego systemu monitorowania i prognozowania zarazy w ochronie plantacji ziemniaka. Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka. Konferencja Kołobrzeg, 4-5.03.2004. IHAR Radzików, ZNiOZ Bonin: 5-8.
  3. Kapsa J., Gawińska-Urbanowicz H. 2004. Możliwości monitorowania występowania pierwszych infekcji zarazy (Phytophthora infestans) w uprawach ziemniaka. Biul. IHAR 232: 307-313
  4. Kapsa J., Hansen J.G. 2004. Establishment of a monitoring network for potato late blight (Phytophthora infestans) in Poland. Plant Breed. Seed Sci.. 50: 63-70.