Nasze pracownie

Pracownia Diagnostyki
Molekularnej i Biochemii

CZYTAJ DALEJ

Pracownia Nasiennictwa
Ziemniaka

CZYTAJ DALEJ

Pracownia Zasobów
Genowych i Kultur in Vitro

CZYTAJ DALEJ

Pracownia
Ochrony Ziemniaka

CZYTAJ DALEJ