Tytuł projektu: Development and Implementation of an Internet based Decision Support System for Integrated Pest Management in Poland, 2001-2002. Sub-Component: Late Blight.

Instytucja finansująca: EU

Okres realizacji: (2001-2002)

Nazwisko i rola pracowników: Józefa Kapsa, główny wykonawca

Miejsce realizacji lub jeżeli był to projekt realizowany we współpracy – współudział innych jednostek:

ADAS – Dania, IHAR, ZNiOZ Bonin, IUNG Pulawy, IOR – Poznań, GIORiN – Warszawa

Cel: Poznanie i przystosowanie systemu NegFry, wspomagającego podejmowanie decyzji w ochronie ziemniaka w warunkach Polski i wprowadzenie go do praktyki.

Publikacje z projektu:

  1. Kapsa J. 2002. Zastosowanie systemów decyzyjnych w ochronie plantacji ziemniaka przed zarazą. Progress Plant Protection – Postępy w Ochronie Roślin 42 (1): 317-323.
  2. Kapsa J., Osowski J. 2002. Wprowadzanie i ocena systemu decyzyjnego NegFry w strategii przed zarazą ziemniaka w warunkach polskich. Biul. IHAR 223/224: 351-359
  3. Hansen J.G., Lassen P., Koppel M., Valskyte A., Turka I., Kapsa J. 2003. Web-Blight – regional late blight monitoring and variety resistance information on Internet. J. Plant Prot.Res. Vol.43, No 3: 263-273.
  4. Hansen J.G., Lassen P., Koppel M., Valskyte A., Turka I., Kapsa J. 2003. Web-Blight – regional late blight monitoring and variety resistance information on Internet. J. Plant Prot.Res. Vol.43, No 3: 263-273.
  5. Kapsa J. 2003. Usefulness of fungicides with various modes of actions in the protection of potato crops. J. Plant Prot.Res. Vol. 43, No 2: 191-198. Kapsa J. 2003. Usefulness of fungicides with various modes of actions in the protection of potato crops. J. Plant Prot.Res. Vol. 43, No 2: 191-198.