O jednostce badawczej w Boninie

News

Placówka naukowa z wieloletnią tradycją oraz osiągnięciami naukowymi.

Jednostka w Boninie została powołana w roku 1966 do badań poświęconych wyłącznie ziemniakowi i do dzisiaj jest jedynym rolniczym instytutem badawczym na północy kraju. Posiadamy jedyny w Polsce i jeden z największych w Europie Bank Genów Ziemniaka in vitro. W banku utrzymywanych jest około 1600 zdrowych genotypów ziemniaka pochodzących z całego świata, które stanowią bazę odmianową dla hodowców i innych Instytutów Naukowych oraz Uczelni Wyższych. Od 2005 roku Zakład posiada upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie testowania środków ochrony roślin na potrzeby ich rejestracji w Polsce. Od 2007 IHiAR w Boninie, jako jedyna placówka w Polsce, posiada upoważnienie do prowadzenia szkoleń dla pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie urzędowej kontroli materiału sadzeniakowego. Zakład posiada również pozwolenie na prowadzenie badań z organizmami kwarantannowymi. Czytaj więcej ->

Nie pamiętasz nazwy swojego konta? To nie problem. Wpisz poniżej adres poczty elektronicznej powiązany z Twoim kontem użytkownika, a następnie wybierz przycisk „Wyślij”. Przypomnimy Ci nazwę użytkownika listem elektronicznym.

  • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
  • Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka
  • Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro
  • Pracownia Ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

Prowadzi badania nad opracowaniem nowych oraz optymalizacją istniejących metod diagnostycznych (immunologicznych i molekularnych), służących do wykrywania najważniejszych pod względem ekonomicznym wirusowych i bakteryjnych patogenów ziemniaka. W Pracowni wytwarzane są poliklonalne przeciwciała królicze, a następnie zestawy ELISA do wykrywania wirusów ziemniaka Y, L, M, X, S oraz przeciwciała do wykrywania bakterii.

Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka

Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka

Prowadzimy badania z zakresu nasiennictwa ziemniaka. Do najważniejszych kierunków badań należy ocena porażenia sadzeniaków ziemniaka wirusami przy użyciu testu DAS ELISA, monitorowanie dynamiki liczebności i składu gatunkowego mszyc na terenie Polski, ocena odmian pod kątem trudności przerywania spoczynku bulw zaraz po zbiorze oraz ich trudności w produkcji nasiennej. Świadczymy również pomoc w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących produkcji ziemniaka.

Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro

Zasoby genowe ziemniaka in vitro są wykorzystane w hodowli zachowawczej, dostarczając materiału umożliwiającego poprawę zdrowotności sadzeniaków oraz skrócenie cyklu produkcji polowej w celu uzyskania odpowiedniej ilości materiału w pierwszym etapie produkcji nasiennej. Zasoby te stanowią także materiał genetyczny dla reaktywowania odmian, które są w kręgu zainteresowania odbiorców. Istotne znaczenie ma również wykorzystanie zasobów in vitro ziemniaka na potrzeby prac badawczych.

Pracownia Ochrony Ziemniaka

Pracownia Ochrony Ziemniaka

Prowadzi badania z dziedziny fitopatologii, entomologii, herbologii i ochrony ziemniaka. Prace dotyczą najważniejszych problemów związanych z agrofagami ziemniaka, a przede wszystkim monitorowaniem przyczyn i skutków zmian w populacjach dla potrzeb ich zwalczania w warunkach polowych, szklarniowych, przechowalniczych i laboratoryjnych. Pracownia posiada wieloletnie doświadczenie, odpowiedni sprzęt i pomieszczenia oraz doświadczony i sprawny personel naukowy i techniczny.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com - module for Joomla

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski