COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWSZKODNIKIDANEDANES_ID_COLNAME Nazwa polska Nazwa łacińska Nazwa angielska Kod EPPO
15 Drutowce, sprężyki Agriotes spp. wireworms (larvae), click beetles (adult) AGRISP
1 Mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny Globodera rostochiensis, G. pallida Golden potato cyst nematode, White potato cyst nematode HETDRO, HETDPA
2 Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana Myzus persicae Peach potato aphid MYZUPE
3 Mszyca burakowa Aphis fabae Black bean aphid APHIFA
4 Mszyca kruszynowowo-ziemniaczana Aphis frangulae Alder buckthorn aphid APHIFG
5 Mszyca szakłakowo-ziemniaczana Aphis nasturtii Buckthorn- potato aphid APHINA
6 Mszyca ziemniaczana smugowa Macrosiphum euphorbiae Potato aphid MACSEU
7 Mszyca ziemniaczana średnia Aulacorthum solani Glasshouse potato aphid AULASO
8 Mszyce nieziemniaczane
9 Niszczyk ziemniaczak Ditylenchus destructor Potato tuber nematode DITYDE
10 Pchełki ziemniaczane Epitrix sp, Epitrix cucumeris, E. similaris Potato flea beetle EPIXSP
11 Pędraki, chrabąszcze Melolontha spp., Phylopertha spp., Amphimalus spp. White grubs (larvae), may beetles (adult) MELOME, AMHISO, PHPHHO
12 Rolnica czopówka Agrotis exclamationis Heart and dart moth, gąsienice - cutworms AGROEX
13 Rolnica zbożówka Agrotis segetum Turnip moth – imago, cutworms – catepilars AGROSE
14 Skoczek ziemniaczak Empoasca decipiens Green potato leafhoper EMPODE
16 Stonka ziemniaczana Leptinotarsa decemlineata Say Colorado potato beetle LEPTDE

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski