COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWCHOROBYDANEDANES_ID_COLNAME Nazwa polska Nazwa angielska Kod EPPO
1 Alternarioza ziemniaka Early Blight / Target Spot ALTESO, ALTEAL
2 Antraknoza ziemniaka Black dot COLCC
3 Bakterioza pierścieniowa Bacterial ring rot CORYSE
4 Czarna nóżka Blackleg ERWIAT, ERWICA, ERWICH
5 Dzieciuchowatość bulw Secondary tuber
6 Gangrena ziemniaka Gangrene PHOMEF
7 Mokra zgnilizna bulw Bacterial Soft Rot ERWIAT, ERWICA, ERWICH
8 Parch srebrzysty Silver Scurf HELMSO
9 Parch zwykły Common Scab STRESC
10 Pustowatość bulw Hollow heart
12 Rak ziemniaka Wart / Black Wart Of Potato SYNCEN
13 Rdzawa plamistość miąższu Internal heat necrosis
14 Rizoktonioza ziemniaka Rhizoctonia stem canker / Black scurf / Dry core RHIZSOL
15 Sucha zgnilizna bulw Dry rot FUSASP
16 Szara pleśń Grey mold BOTRCI
21 Wirus A Potato virus A, PVA PVA000
20 Wirus liściozwoju Potato leafroll virus, PLRV PLRV00
22 Wirus M Potato virus M, PVM PVM000
26 Wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu Tobacco rattle virus, TRV TRV000
23 Wirus S Potato virus S, PVS PVS000
24 Wirus X Potato virus X, PVX PVX000
25 Wirus Y Potato virus Y, PVY PVY000
11 Wodnista zgnilizna przyranowa Leak, watery wound rot PYTHUU
17 Wtórny wzrost Secondary growth
18 Zaraza ziemniaka Potato late blight PHYTIN
19 Zgnilizna twardzikowa White Mould / Sclerotina Stalk Rot SCLESC

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski