Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

Prowadzi badania nad opracowaniem nowych oraz optymalizacją istniejących metod diagnostycznych (immunologicznych i molekularnych), służących do wykrywania najważniejszych pod względem ekonomicznym wirusowych i bakteryjnych patogenów ziemniaka. W Pracowni wytwarzane są poliklonalne przeciwciała królicze, a następnie zestawy ELISA do wykrywania wirusów ziemniaka Y, L, M, X, S oraz przeciwciała do wykrywania bakterii.

Czytaj więcej >
Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka

Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka

Prowadzi badania w warunkach polowych, szklarniowych, przechowalniczych i laboratoryjnych, a także z wykorzystaniem specjalistycznego pomieszczenia z kontrolowaną temperaturą i oświetleniem. Jednym z ważniejszych działań jest również upowszechnianie wiedzy z zakresu produkcji i ochrony ziemniaka - publikacja artykułów w ogólnopolskich czasopismach rolniczych oraz prowadzenie szkoleń dla rolników i wyspecjalizowanych producentów ziemniaka.

Czytaj więcej >
Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro

Zasoby genowe ziemniaka in vitro są wykorzystane w hodowli zachowawczej, dostarczając materiału umożliwiającego poprawę zdrowotności sadzeniaków oraz skrócenie cyklu produkcji polowej w celu uzyskania odpowiedniej ilości materiału w pierwszym etapie produkcji nasiennej. Zasoby te stanowią także materiał genetyczny dla reaktywowania odmian, które są w kręgu zainteresowania odbiorców. Istotne znaczenie ma również wykorzystanie zasobów in vitro ziemniaka na potrzeby prac badawczych.

Czytaj więcej >
Pracownia Ochrony Ziemniaka

Pracownia Ochrony Ziemniaka

Prowadzi badania z dziedziny fitopatologii, entomologii, herbologii i ochrony ziemniaka. Prace dotyczą najważniejszych problemów związanych z agrofagami ziemniaka, a przede wszystkim monitorowaniem przyczyn i skutków zmian w populacjach dla potrzeb ich zwalczania w warunkach polowych, szklarniowych, przechowalniczych i laboratoryjnych. Pracownia posiada wieloletnie doświadczenie, odpowiedni sprzęt i pomieszczenia oraz doświadczony i sprawny personel naukowy i techniczny wyspecjalizowany w prowadzeniu prac badawczych.

Czytaj więcej >

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski