• Identyfikacja odmian ziemniaka za pomocą elektroforezy natywnej białek soku bulw ziemniaka. Identyfikacja pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie tożsamości badanych bulw poprzez porównanie z odmianami wzorcowymi.

 • Wykrywanie wirusów ziemniaka (PVY, PVM, PLRV, PVS, PVX) i wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka(PSTVd) za pomocą metod molekularnych (RT-PCR, RT-LAMP).

 • Diagnostyka porażenia bulw bakteriami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

 • Wytwarzanie kropek kwantowych koloidów metali (złota, srebra, platyny i miedzi) oraz ich wykorzystanie w diagnostyce patogenów ziemniaka.

 • Ocena porażenia sadzeniaków wirusami (PVY, PVM, PVS, PVX, PVA, PLRV, TRV) w próbie oczkowej przy wykorzystaniu testu DAS ELISA.

 • Mikrorozmnażanie roślin.

 • Uwalnianie rodów, odmian ziemniaka od chorób wirusowych.

 • Utrzymywanie rodów i odmian ziemniaka w Banku Genów in Vitro.

 • Testowanie środków ochrony roślin (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu, desykanty) na potrzeby badań rejestracyjnych (Certyfikat GIORiN).

 • Badania polowe i laboratoryjne związane z plonowaniem i zdrowotnością bulw ziemniaka (nawożenie doglebowe, dolistne, zabiegi agrotechniczne itp.).

 • Ekspertyzy i pomoc w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących produkcji ziemniaka.

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu produkcji i ochrony ziemniaka

 • Prowadzenie urzędowych szkoleń dla pracowników PIORIN z zakresu oceny polowej materiału siewnego oraz z zakresu oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka i pobierania prób sadzeniaków do oceny zdrowotności (jedyny uprawniony do tego ośrodek w Polsce)

 • Możliwość odbywania praktyk studenckich oraz staży dla absolwentów kierunków o profilu biotechnologicznym, biologicznym i rolniczym.

Próba oczkowa zaczyna się od wycięcia z bulwy jednego oczka z kawałkiem miąższu.

Po jego podkiełkowaniu wysadza się je do ziemi w szklarni.

W specjalnym pomieszczeniu z kontrolowaną temperaturą i oświetleniem lub w szklarni.

Po 4 tygodniach wzrostu z uzyskanych roślin do dalszych badań (test DAS ELISA) pobierane są tylko dwa liście z każdej rośliny.

Dla każdej badanej rośliny umieszczane są w osobnych przegródkach.

W teście DAS ELISA na specjalnych płytkach, na których każda studzienka (otwór) odpowiada pojedynczej roślinie, sygnałem o obecności wirusa jest odpowiednie wybarwienie się buforu na kolor żółty.


Roślinki in vitro w trakcie wzrostu, 7 dni po przeszczepieniu.

Szybkie (do 3 minut) testy diagnostyczne na obecność w roślinie wirusów pozwalają w wątpliwych sytuacjach na właściwe podjęcie decyzji w trakcie lustracji pola.

Podobnie jak w testach ciążowych dwa paski oznaczają wynik pozytywny.

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski