Krajowe Dni Ziemniaka to specjalistyczna branżowa impreza wystawowo-targowa, a zarazem szkoleniowa. Impreza skierowana jest do rolników i firm sektora rolnego i spożywczego związanego z produkcją oraz przetwarzaniem ziemniaków.

W części edukacyjnej organizowane są seminaria szkoleniowe, demonstracja kolekcji odmian ziemniaka oraz fachowe konsultacje.

Głównym celem KDZ jest wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja odmian, ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz integracja jednostek tego sektora agrobiznesu.

Pozostałe cele przedsięwzięcia:

  • prezentacja postępu biologicznego, technologicznego i ekonomiczno - organizacyjnego w produkcji i użytkowaniu ziemniaka
  • wspieranie procesów unowocześniania branży ziemniaka;
  • promocja krajowych odmian ziemniaka;
  • ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz ich integracja.

W ramach targów prowadzony jest konkurs jakości kulinarnej odmian ziemniaka, a najlepsza odmiana nagradzana jest Pucharem Krajowych Dni Ziemniaka.

Krajowe Dni Ziemniaka to od lat 21 impreza cykliczna, która na stałe wpisana jest w kalendarz imprez targowo – wystawowo – szkoleniowych.

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski