Id Grupa Nazwa handlowa Substancja aktywna Sposób działania na roślinie Dawka na ha Karencja [dni od zabiegu] Obiekt zwalczany Uwagi badawcze COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANESORDANES_SASEARCH_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANESORDANES_OZSEARCH_COLNAME
1 Desykant Barclay D-Quat SL jon dikwatu P 2,0-3,0 l 10-14 desykacja naci Zaleca się wykonać 2 zabiegi w odstępie 4-6 dni: 1. dawka 2,0-3,0 l/ha + 2. dawka 2,0 l/ha. 1 1 jondikwatu desykacjanaci
2 Desykant Basta 150 SL glufosynat amonu W 3,0 l 14 desykacja naci Najlepsze efekty osiąga się, gdy środek jest zastosowany w ciągu 24 godzin po mechanicznym ścięciu naci ziemniaka. 1 1 glufosynatamonu desykacjanaci
3 Desykant Dessicash 20 SL jon dikwatu P 5,0 l 10 desykacja naci Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 1 1 jondikwatu desykacjanaci
4 Desykant D-Foliate SL jon dikwatu P 2,0-3,0 l 10-14 desykacja naci Zaleca się wykonać 2 zabiegi w odstępie 4-6 dni: 1. dawka 2,0-3,0 l/ha + 2. dawka 2,0 l/ha. 1 1 jondikwatu desykacjanaci
5 Desykant Diqua 200 SL dikwat P 4,0 l 10 desykacja naci Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 1 1 dikwat desykacjanaci
6 Desykant Diquanet 200 SL dikwat P 2,0-3,0 l 10 desykacja naci Zaleca się wykonać 2 zabiegi w odstępie 4-6 dni: 1. dawka 2,0 l/ha + 2. dawka 2,0 l/ha. 1 1 dikwat desykacjanaci
7 Desykant D-Quatflash SL jon dikwatu P 2,0-3,0 l 10-14 desykacja naci Zaleca się wykonać 2 zabiegi w odstępie 4-6 dni: 1. dawka 2,0-3,0 l/ha + 2. dawka 2,0 l/ha. 1 1 jondikwatu desykacjanaci
8 Desykant Mission 200 SL dikwat P 2,0-3,0 l 10 desykacja naci Lepszą skuteczność uzyskuje się stosując 2 zabiegi w odstępie 4-6 dni: 1. dawka 2,0 l/ha + 2. dawka 2,0 l/ha. 1 1 dikwat desykacjanaci
9 Desykant MondaQuat SL jon dikwatu P 2,0-3,0 l 10-14 desykacja naci Zaleca się wykonać 2 zabiegi w odstępie 4-6 dni: 1. dawka 2,0-3,0 l/ha + 2. dawka 2,0 l/ha. 1 1 jondikwatu desykacjanaci
10 Desykant Quad-Glob 200 SL dikwat P 2,0-3,0 l 10 desykacja naci Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 1 1 dikwat desykacjanaci
11 Desykant Reglone 200 SL dikwat P 2,0-3,0 l 10 desykacja naci Zaleca się wykonać 2 zabiegi w odstępie 4-6 dni: 1. dawka 2,0 l/ha + 2. dawka 2,0 l/ha lub 1. dawka 3,0 l/ha + 2. dawka 2,0 l/ha. 1 1 dikwat desykacjanaci
12 Desykant Spotlight Plus 060 EO karfentrazon etylu P 1,0 l - desykacja naci Można stosować w dawkach dzielonych 0,7 l/ha + 0,3 l/ha, drugą część dawki zastosować po upływie 5-7 dni od pierwszej. 1 1 karfentrazonetylu desykacjanaci
13 Fungicyd Acrobat MZ 69 WG mankozeb + dimetomorf P+W 2,0 kg 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Stosować do pierwszych zabiegów przy mniejszym nasileniu zarazy lub do zabiegów późniejszych (po kwitnieniu) odstęp między zabiegami 7-10 dni 1 1 mankozebdimetomorf alternariozaziemniakazarazaziemniaka
14 Fungicyd Agria Azoksystrobina 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
15 Fungicyd Alta 500 SC fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
16 Fungicyd Altima 500 SC fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
17 Fungicyd Amistar 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
18 Fungicyd Antracol 70 WG propineb P 1,8 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 propineb alternariozaziemniakazarazaziemniaka
19 Fungicyd Arastar 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
20 Fungicyd Armetil M 72 WP mankozeb + metalaksyl P+S 2,0 - 2,5 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować do zwalczania alternariozy ziemniaka 1 1 mankozebmetalaksyl alternariozaziemniakazarazaziemniaka
21 Fungicyd Ascom 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
22 Fungicyd Astar 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
23 Fungicyd Atol 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
24 Fungicyd Atos 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
25 Fungicyd Axidor chlorowodorek propamokarbu + fenamidon S+W 2,5 l 14 zaraza ziemniaka 1 1 chlorowodorekpropamokarbufenamidon zarazaziemniaka
26 Fungicyd Banjo 500 SC fluazynam P 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
27 Fungicyd Banjo Forte 400 SC fluazynam + dimetomorf P+W 0,8 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Można stosować do ostatnich zabiegów. Fungicyd dobrze chroni bulwy 1 1 fluazynamdimetomorf alternariozaziemniakazarazaziemniaka
28 Fungicyd Banko 500 SC chlorotalonil P 2,0 l 8 zaraza ziemniaka Stosować tylko raz w sezonie 1 1 chlorotalonil zarazaziemniaka
29 Fungicyd Cabrio Duo 112 EC dimetomorf + piraklostrobina W+P 2,0 - 2,5 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 dimetomorfpiraklostrobina alternariozaziemniakazarazaziemniaka
30 Fungicyd Carial Star 500 SC mandipropamid + difenokonazol S+W 0,6 l 3 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mandipropamiddifenokonazol alternariozaziemniakazarazaziemniaka
31 Fungicyd Chron 500 SC chlorotalonil P 2,0 l 8 zaraza ziemniaka Stosować tylko raz w sezonie 1 1 chlorotalonil zarazaziemniaka
32 Fungicyd CLIP SuperKontakt 69 WG mankozeb + famoksat P 1,2 - 1,6 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu zarazy ziemniaka 1 1 mankozebfamoksat alternariozaziemniakazarazaziemniaka
33 Fungicyd Copper Max NEW 50 WP miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) P 1,5 - 2,0 kg 14 zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu zarazy ziemniaka. Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym 1 1 miedźwpostaciwodorotlenkumiedziii zarazaziemniaka
34 Fungicyd Crocodil MZ 67,8 WG mankozeb + metalaksyl-M P+S 2,0 - 2,5 kg 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować do zwalczania alternariozy ziemniaka 1 1 mankozebmetalaksylm alternariozaziemniakazarazaziemniaka
35 Fungicyd Cuproxat 345 SC miedź w postaci trizasadowego siarczanu miedzi (II) P 5,0 l 7 zaraza ziemniaka Stosować po zakończeniu przyrostu naci, dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym 1 1 miedźwpostacitrizasadowegosiarczanumiedziii zarazaziemniaka
36 Fungicyd Curzate C Extra 31 WG miedź w postaci tlenochlorku miedzi + cymoksanil P+W 2,0 kg 21 zaraza ziemniaka 1 1 miedźwpostacitlenochlorkumiedzicymoksanil zarazaziemniaka
37 Fungicyd Curzate Cu 49,5 WP miedź w postaci tlenochlorku miedzi + cymoksanil P+W 3,0 kg 14 zaraza ziemniaka 1 1 miedźwpostacitlenochlorkumiedzicymoksanil zarazaziemniaka
38 Fungicyd Curzate Top 72,5 WG mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
39 Fungicyd Dauphin 45 WG cymoksanil W 0,22 kg 14 zaraza ziemniaka Środek stosować wyłącznie w mieszaninie z PENNCOZEB 80 WP lub VONDOZEB 75 WG 1 1 cymoksanil zarazaziemniaka
40 Fungicyd Delphin 69 WG mankozeb + dimetomorf P+W 2,0 kg 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozebdimetomorf alternariozaziemniakazarazaziemniaka
41 Fungicyd Demeter 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
42 Fungicyd Dithane NeoTec 75 WG mankozeb P 2,0 kg 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozeb alternariozaziemniakazarazaziemniaka
43 Fungicyd Dobromir Top 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
44 Fungicyd Dove 500 SC chlorotalonil P 2,0 l 8 zaraza ziemniaka Stosować tylko raz w sezonie 1 1 chlorotalonil zarazaziemniaka
45 Fungicyd Drum 45 WG cymoksanil W 0,2 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 cymoksanil zarazaziemniaka
46 Fungicyd Ekonom 72 WP mankozeb + metalaksyl P+S 2,0 - 2,5 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Stosować do pierwszych zabiegów nie później niż do początku kwitnienia. 1 1 mankozebmetalaksyl alternariozaziemniakazarazaziemniaka
47 Fungicyd Ekonom Duo 72,5 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
48 Fungicyd Ekonom MC 72,5 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
49 Fungicyd Ekonom MM 72 WP mankozeb + metalaksyl P+S 2,0 - 2,5 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozebmetalaksyl alternariozaziemniakazarazaziemniaka
50 Fungicyd Elektra MZ WG mankozeb + dimetomorf P+W 2,0 kg 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozebdimetomorf alternariozaziemniakazarazaziemniaka
51 Fungicyd Emendo M WG mankozeb + walifenalat P+W 2,0 - 2,5 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebwalifenalat zarazaziemniaka
52 Fungicyd Fantic M WP mankozeb + benalaksyl-M P+S 2,5 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozebbenalaksylm alternariozaziemniakazarazaziemniaka
53 Fungicyd Folpan 80 WG folpet P 1,5 - 2,0 kg 23 alternarioza ziemniaka 1 1 folpet alternariozaziemniaka
54 Fungicyd Frowncide fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
55 Fungicyd Funguran A-Plus NEW 50 WP miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) P 1,5 - 2,0 kg 14 zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu choroby. Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym 1 1 miedźwpostaciwodorotlenkumiedziii zarazaziemniaka
56 Fungicyd Funguran Forte NEW 50 WP miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) P 1,5 - 2,0 kg 14 zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu choroby. Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym 1 1 miedźwpostaciwodorotlenkumiedziii zarazaziemniaka
57 Fungicyd Funguran-OH 50 WP miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) P 1,5 - 2,0 kg 14 zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu choroby. Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym 1 1 miedźwpostaciwodorotlenkumiedziii zarazaziemniaka
58 Fungicyd Galben M 73 WP mankozeb + benalaksyl P+S 2,0 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozebbenalaksyl alternariozaziemniakazarazaziemniaka
59 Fungicyd Guliver 500 SC chlorotalonil P 2,0 l 8 zaraza ziemniaka Stosować tylko raz w sezonie 1 1 chlorotalonil zarazaziemniaka
60 Fungicyd Gwarant 500 SC chlorotalonil P 2,0 l 8 zaraza ziemniaka Stosować tylko raz w sezonie 1 1 chlorotalonil zarazaziemniaka
61 Fungicyd Helm-Cymi 72,5 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
62 Fungicyd Indofil 75 WG mankozeb P 2,13 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 mankozeb zarazaziemniaka
63 Fungicyd Indofil 80 WP mankozeb P 2,0 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 mankozeb zarazaziemniaka
64 Fungicyd Indomate 725 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,5 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
65 Fungicyd Infinito 687,5 SC chlorowodorek propamokarbu + fluopikolid S+W 1,2 - 1,6 l 7 zaraza ziemniaka Można stosować do ostatnich zabiegów. Fungicyd dobrze chroni bulwy 1 1 chlorowodorekpropamokarbufluopikolid zarazaziemniaka
66 Fungicyd Inter Optimum 72,5 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
67 Fungicyd Jetlan 500 SC fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
68 Fungicyd Konkret Mega 72 WP mankozeb + metalaksyl P+S 2,5 kg 14 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 mankozebmetalaksyl alternariozaziemniaka
69 Fungicyd Kunshi 625 WG fluazynam + cymoksanil P+W 0,4 - 0,5 kg 7 zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu zarazy ziemniaka 1 1 fluazynamcymoksanil zarazaziemniaka
70 Fungicyd Kursor 72,5 WG mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
71 Fungicyd Lieto 66 WG cymoksanil + zoksamid W+P 0,45 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 cymoksanilzoksamid zarazaziemniaka
72 Fungicyd Manfil 75 WG mankozeb P 2,13 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 mankozeb zarazaziemniaka
73 Fungicyd Manfil 80 WP mankozeb P 2,0 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 mankozeb zarazaziemniaka
74 Fungicyd Micexanil 76 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
75 Fungicyd Miedzian 50 WP miedź w postaci tlenochlorku miedzi P 2,5 - 3,0 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 miedźwpostacitlenochlorkumiedzi zarazaziemniaka
76 Fungicyd Mirador 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
77 Fungicyd Mixanil 425 SC chlorotalonil + cymoksanil P+W 2,0 l 30 zaraza ziemniaka NIE stosować na plantacjach sadzeniaków. Na plantacjach przeznaczonych do przetwórstwa stosowanie konsultować z zakładem przetwórczym 1 1 chlorotalonilcymoksanil zarazaziemniaka
78 Fungicyd Moximate 725 WG mankozeb + cymoksanil P+W 2,5 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
79 Fungicyd Moximate 725 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,5 kg 7 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
80 Fungicyd Nando 500 SC fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
81 Fungicyd Nautile 730 WG mankozeb + cymoksanil W+P 2,0 kg 14 zaraza ziemniaka Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni, w sezonie maksymalnie do 4 zabiegów. 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
82 Fungicyd Ohayo fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
83 Fungicyd Palmas WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,25 kg 14 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
84 Fungicyd Penncozeb 80 WP mankozeb P 2,0 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozeb alternariozaziemniakazarazaziemniaka
85 Fungicyd Planet 72 WP mankozeb + metalaksyl P+S 2,0 kg 14 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebmetalaksyl zarazaziemniaka
86 Fungicyd Polyram 70 WG metiram P 1,5 - 1,8 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 metiram alternariozaziemniakazarazaziemniaka
87 Fungicyd Profilux 72,5 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
88 Fungicyd Proxanil chlorowodorek propamokarbu + cymoksanil S+W 2,5 l 14 zaraza ziemniaka 1 1 chlorowodorekpropamokarbucymoksanil zarazaziemniaka
89 Fungicyd Pyton Consento 450 SC chlorowodorek propamokarbu + fenamidon S+W 1,7 - 2,0 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Niższą dawkę stosować w odstępie 7-10 dni 1 1 chlorowodorekpropamokarbufenamidon alternariozaziemniakazarazaziemniaka
90 Fungicyd Quantum MZ 690 WG mankozeb + dimetomorf P+W 2,0 kg 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozebdimetomorf alternariozaziemniakazarazaziemniaka
91 Fungicyd Ranman 400 SC Twinpack cyjazofamid P 0,2 + 0,15 l 7 zaraza ziemniaka Środek można stosować do ostatnich zabiegów gdyż dobrze chroni bulwy 1 1 cyjazofamid zarazaziemniaka
92 Fungicyd Ranman Top 160 SC cyjazofamid P 0,5 l 7 zaraza ziemniaka Środek można stosować do ostatnich zabiegów gdyż dobrze chroni bulwy 1 1 cyjazofamid zarazaziemniaka
93 Fungicyd Reboot 66 WG cymoksanil + zoksamid W+P 0,45 kg 7 zaraza ziemniaka Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni, w sezonie maksymalnie do 6 zabiegów. 1 1 cymoksanilzoksamid zarazaziemniaka
94 Fungicyd Revus 250 SC mandipropamid W 0,6 l 3 zaraza ziemniaka 1 1 mandipropamid zarazaziemniaka
95 Fungicyd Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG mankozeb + metalaksyl-M P+S 2,0 - 2,5 kg 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować do zwalczania alternariozy ziemniaka 1 1 mankozebmetalaksylm alternariozaziemniakazarazaziemniaka
96 Fungicyd Rywal 72 WP mankozeb + metalaksyl P+S 2,0 - 2,5 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozebmetalaksyl alternariozaziemniakazarazaziemniaka
97 Fungicyd Sacron WG cymoksanil W 0,22 kg 14 zaraza ziemniaka Środek stosować wyłącznie w mieszaninie z PENNCOZEB 80 WP lub VONDOZEB 75 WG 1 1 cymoksanil zarazaziemniaka
98 Fungicyd Sammisto 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
99 Fungicyd Sancozeb 80 WP mankozeb P 2,0 kg 14 zaraza ziemniaka 1 1 mankozeb zarazaziemniaka
100 Fungicyd Solace M 72,5 WG mankozeb + cymoksanil P+W 2,0 kg 11 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
101 Fungicyd Song 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
102 Fungicyd Stefes Fluazinam 500 SC fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
103 Fungicyd Strobi 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
104 Fungicyd Talonil 500 SC chlorotalonil P 2,0 l 8 zaraza ziemniaka Stosować tylko raz w sezonie 1 1 chlorotalonil zarazaziemniaka
105 Fungicyd Tanos 50 WG cymoksanil + famoksat W+P 0,5 - 0,7 kg 11 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu zarazy ziemniaka 1 1 cymoksanilfamoksat alternariozaziemniakazarazaziemniaka
106 Fungicyd Tazer 250 SC azoksystrobina S 0,5 l 7 alternarioza ziemniaka Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka 1 1 azoksystrobina alternariozaziemniaka
107 Fungicyd Triosiar - Pro 345 SC miedź w postaci tlenochlorku miedzi P 5,0 l 7 zaraza ziemniaka 1 1 miedźwpostacitlenochlorkumiedzi zarazaziemniaka
108 Fungicyd Twist 50 WG cymoksanil + famoksat W+P 0,5 - 0,7 kg 11 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu zarazy ziemniaka 1 1 cymoksanilfamoksat alternariozaziemniakazarazaziemniaka
109 Fungicyd Valbon 72 WG mankozeb + bentiowalikarb P+W 1,6 kg 14 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebbentiowalikarb zarazaziemniaka
110 Fungicyd Valis 66 M WG mankozeb + walifenalat P+W 2,0 - 2,5 kg 7 zaraza ziemniaka Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu zarazy ziemniaka 1 1 mankozebwalifenalat zarazaziemniaka
111 Fungicyd Video 695 WP mankozeb + cymoksanil P+W 2,25 kg 14 zaraza ziemniaka 1 1 mankozebcymoksanil zarazaziemniaka
112 Fungicyd Vondozeb 75 WG mankozeb P 2,0 kg 14 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozeb alternariozaziemniakazarazaziemniaka
113 Fungicyd Winby fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
114 Fungicyd Zampro 56 WG mankozeb + ametoktradyna P 2,0 - 2,5 kg 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 mankozebametoktradyna alternariozaziemniakazarazaziemniaka
115 Fungicyd Zignal 500 SC fluazynam P 0,3 - 0,4 l 7 alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka 1 1 fluazynam alternariozaziemniakazarazaziemniaka
116 Herbicyd Acomac glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
117 Herbicyd Afalon Dyspersyjny 450 SC linuron S 1,5-2,0 l 90 gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron gorczycapolnagwiazdnicapospolitakomosabiałaniezapominajkapolnapokrzyważegawkasporekpolnystarzeczwyczajnytasznikpospolitytobołkipolnewykaptasiażółtlicadrobnokwiatowa
118 Herbicyd Aflex Super 450 SC linuron S 1,5-2,0 l 90 gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron gwiazdnicapospolitakomosabiałardestpowojowatysamosiewyrzepakuszarłatszorstkitasznikpospolitytobołkipolneiżółtlicadrobnokwiatowa
119 Herbicyd Agil - S 100 EC propachizafop S 0,6-1,5 l 40 chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała Stosować po wschodach ziemniaka - do momentu zwierania rzędów, gdy perz ma rozwinięte od 3 do 6 liści. Można zastosować dawki dzielone dwa zabiegi po 0,6 l/ha, w odstępach 12 dni. Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej 3 dni przed lub w 3 dni po zastosowaniu środka Agil-S 100 EC. 1 1 propachizafop chwastnicajednostronnamiotłazbożowaowiesgłuchypalusznikkrwawyperzwłaściwysamosiewyzbóżwłośnicasinawłośnicazielonażycicatrwała
120 Herbicyd Agro Bentazon 480 SL bentazon P 3,0 l - dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny Stosować po wschodach ziemniaka (ziemniak wysokości 10-15 cm) do momentu zwierania rzędów, w temperaturze od 10°C do 22°C. Najskuteczniejszy, gdy chwasty mają od 3 do 4 liści. 1 1 bentazon dymnicapospolitagorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowamarunabezwonnaprzytuliaczepnardestplamistyrdestpowojowyrumianpolnytasznikpospolitytobołkipolneżółtlicadrobnokwiatowaprzetacznikperskijasnotapurpurowakrzywoszyjpolny
121 Herbicyd Arcade 880 EC prosulfokarb + metrybuzyna S 4,0-5,0 l - szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, komosa biała, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa, przytulia czepna, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, maruna bezwonna, wiechlina roczna, rdest powojowy, rdest plamisty, psianka czarna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, fiołek polny. Stosować przed wschodami do fazy 3 liści, wysokość roślin ziemniaka do 3 cm. 1 1 prosulfokarbmetrybuzyna szarłatszorstkisamosiewyrzepakutasznikpospolitykomosabiaławilczomleczobrotnyżółtlicadrobnokwiatowaprzytuliaczepnajasnotapurpurowarumianekpospolitymarunabezwonnawiechlinarocznardestpowojowyrdestplamistypsiankaczarnagwiazdnicapospolitatobołkipolnefiołekpolny
122 Herbicyd Aria 100 EC propachizafop S 0,5-1,5 l 40 chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała. Stosować po wschodach ziemniaka - do momentu zwierania rzędów, gdy perz ma rozwinięte od 3 do 6 liści, pozostałe gatunki od 3 liści do końca fazy krzewienia. Przy zwalczaniu perzu właściwego można zastosować dawki dzielone: dwa zabiegi po 0,6 l/ha, w odstępach 12 dni. Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej 3 dni przed lub w 3 dni po zastosowaniu środka Aria 100 EC. Po zwalczaniu perzu - przez miesiąc nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. 1 1 propachizafop chwastnicajednostronnamiotłazbożowaowiesgłuchypalusznikkrwawyperzwłaściwysamosiewyzbóżwłośnicasinawłośnicazielonażycicatrwała
123 Herbicyd Avatar 293 ZC metrybuzyna + chlomazon S 1,5 l 42 dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa Stosować przed wschodami ziemniaka - do 7 dni, później mogą wystapić na niektórych odmianach objawy fitotoksycznej reakcji (patrz tabela wrażliwości na metrybuzynę). Herbicydu nie stosowac w temperaturze powyżej 25°C. 1 1 metrybuzynachlomazon dymnicapospolitafiołekpolnygorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowakomosabiałakrzywoszyjpolnymarunabezwonnapoziewnikszorstkiprzetacznikpolnyrdestpowojowytasznikpospolitytobołkipolneżółtlicadrobnokwiatowa
124 Herbicyd Basagran 480 SL bentazon P 3,0 l - dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny. Stosować po wschodach ziemniaka (ziemniak wysokości 10-15 cm) do momentu zwierania rzędów, w temperaturze od 10°C do 22°C. Najskuteczniejszy, gdy chwasty mają od 3 do 4 liści. 1 1 bentazon dymnicapospolitagorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowamarunabezwonnaprzytuliaczepnardestplamistyrdestpowojowyrumianpolnytasznikpospolitytobołkipolneżółtlicadrobnokwiatowaprzetacznikperskijasnotapurpurowakrzywoszyjpolny
125 Herbicyd Boxer 800 EC prosulfokarb S 3,0-5,0 l - gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna. Środek stosować po posadzeniu - przed wschodami do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13). 1 1 prosulfokarb gwiazdnicapospolitajasnotapurpurowakomosabiałamiotłazbożowaprzetacznikbluszczykowyprzetacznikperskiprzytuliaczepna
126 Herbicyd Centurion Plus 120 EC kletodym S 0,8-2,0 l 56 chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż. Stosować po wschodach ziemniaka - do momentu zwierania rzędów, gdy perz ma rozwinięte od 4 do 6 liści, pozostałe gatunki jednoliścienne - od 2 do 5 liści (początek fazy krzewienia). 1 1 kletodym chwastnicajednostronnaowiesgłuchyperzwłaściwysamosiewyzbóż
127 Herbicyd Clayton Rhizeup SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować najpóźniej na 3 dni przed wschodami ziemniaka, a po wschodach chwastów 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
128 Herbicyd Cleaner 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować najpóźniej na 3 dni przed wschodami ziemniaka, a po wschodach chwastów 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
129 Herbicyd Clomate 360 CS chlomazon S 0,25 l - gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 chlomazon gwiazdnicapospolitajasnotapurpurowaprzytuliaczepnatasznikpospolity
130 Herbicyd Clomaz 36 SC chlomazon S 0,25 l - bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 chlomazon bodziszekdrobnychwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowajasnotapurpurowakrzywoszyjpolnypoziewnikszorstkiprzytuliaczepnatasznikpospolitytobołkipolne
131 Herbicyd Command 360 CS chlomazon S 0,25 l - bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 chlomazon bodziszekdrobnychwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowajasnotapurpurowakrzywoszyjpolnypoziewnikszorstkiprzytuliaczepnatasznikpospolitytobołkipolne
132 Herbicyd Command 480 EC chlomazon S 0,2 l - bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 chlomazon bodziszekdrobnychwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowajasnotapurpurowakrzywoszyjpolnypoziewnikszorstkiprzytuliaczepnatasznikpospolitytobołkipolne
133 Herbicyd Datura 500 SC linuron S 1,35-1,6 l 90 rumianek pospolity (gdy środek stosowany jest przed wschodami chwastu), gwiazdnica pospolita, pokrzywa żegawka, psianka czarna, tasznik pospolity Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron rumianekpospolitygdyśrodekstosowanyjestprzedwschodamichwastugwiazdnicapospolitapokrzyważegawkapsiankaczarnatasznikpospolity
134 Herbicyd Dongola 450 SC linuron S 1,5-2,0 l 90 gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa. Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron gorczycapolnagwiazdnicapospolitakomosabiałaniezapominajkapolnapokrzyważegawkasporekpolnystarzeczwyczajnytasznikpospolitytobołkipolnewykaptasiażółtlicadrobnokwiatowa
135 Herbicyd Egzecutor 25 SG rimsulfuron S 60 g - gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć 5-7 liści (15-25 cm). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. 1 1 rimsulfuron gwiazdnicapospolitatasznikpospolitytobołkipolne
136 Herbicyd Etna 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
137 Herbicyd Figaro 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
138 Herbicyd Focus Ultra 100 EC cykloksydym S 1,5-3,0 l 56 chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona. Stosować po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, ale przed przykryciem międzyrzędzi. 1 1 cykloksydym chwastnicajednostronnamiotłazbożowaowiesgłuchyperzwłaściwysamosiewyzbóżwłośnicasinawłośnicazielona
139 Herbicyd Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P butylowy S 2,0-2,5 l 42 samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, perz właściwy, wiechlina zwyczajna. Stosować po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, ale przed przykryciem międzyrzędzi, a perz właściwy jest w fazie 4-10 liści, pozostałe gatunki chwastów jednoliściennych - od 2 liści do poczatku fazy krzewienia. Herbicydy, których nie wolno mieszać z Fusilede Forte 100 EC - powinny być zastosowane 7 dni wcześniej lub 7 dni później. Po zabiegu na perz właściwy - nie stosować żadnych uprawek mechanicznych przez okres miesiąca. 1 1 fluazyfoppbutylowy samosiewyzbóżchwastnicajednostronnamiotłazbożowaowiesgłuchywłośnicazielonawłośnicasinaperzwłaściwywiechlinazwyczajna
140 Herbicyd Glifto 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
141 Herbicyd Glifto Duo 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
142 Herbicyd Harfur rimsulfuron S 60 g - chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Można stosować w dwkach dzielonych: dwa razy (w odstępie 15-20 dni) w ilości 30 g. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). 1 1 rimsulfuron chwastnicajednostronnadymnicapospolitagorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowajasnotaróżowamarunabezwonnamiotłazbożowaostrożeńpolnypalusznikkrwawyperzwłaściwyprzytuliaczepnarumianpolnyrumianekpospolityrzodkiewświrzepasamosiewyrzepakusamosiewyzbóższarłatyszczawietasznikpospolitytobołkipolnewilczomleczobrotnywłośnice
143 Herbicyd Harrier 295 ZC linuron + chlomazon S 1,5-2,0 l - chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, przetacznik perski, poziewnik szorstki, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 linuronchlomazon chwastnicajednostronnadymnicapospolitafiołekpolnygwiazdnicapospolitajasnotapurpurowakomosabiałakrzywoszyjpolnymarunabezwonnaostrożeńpolnyprzetacznikpolnyprzetacznikperskipoziewnikszorstkirdestpowojowytasznikpospolitytobołkipolneżółtlicadrobnokwiatowa
144 Herbicyd Hufiec 500 SC linuron S 2,0 l 90 komosa biała, gwiazdnica pospolita, tobołki polne. Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron komosabiałagwiazdnicapospolitatobołkipolne
145 Herbicyd Ipiron 450 SC linuron S 2,0 l 90 chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, , tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron chaberbławatekgorczycapolnagwiazdnicapospolitakomosabiałatasznikpospolitytobołkipolneżółtlicadrobnokwiatowa
146 Herbicyd Katamaran 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
147 Herbicyd Kilof 480 EC chlomazon S 0,2 l - bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 chlomazon bodziszekdrobnychwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowakrzywoszyjpolnypoziewnikszorstkiprzytuliaczepnatasznikpospolitytobołkipolne
148 Herbicyd Leopard Extra 05 EC chizalofop-P etylowy S 0,7-3,0 l 69 chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy zbóż. Stosować po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, ale przed przykryciem międzyrzędzi, a perz właściwy jest w fazie 4-6 liści, pozostałe gatunki chwastów jednoliściennych - od 2 liści do poczatku fazy krzewienia. Zalecaną dawkę środka Leopard Extra 05 EC można obniżyć o 20-25% stosując środek łącznie z zalecanym adiuwantem np. Atpolan 80 EC w dawce 0,6 l/ha lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w przypadku suszy i wysokiej temperatury lub gdy chwasty są przerośnięte poprzez dodatek adiuwanta (bez obniżania zalecanej dawki środka Leopard Extra 05 EC) uzyskuje się wysoką skuteczność działania środka. W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego w dawce: Leopard 05 Extra EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha. 1 1 chizalofoppetylowy chwastnicajednostronnamiotłazbożowaperzwłaściwysamosiewyzbóż
149 Herbicyd Linur 450 SC linuron S 1,5-2,0 l 90 gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa. Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron gorczycapolnagwiazdnicapospolitakomosabiałaniezapominajkapolnapokrzyważegawkasporekpolnystarzeczwyczajnytasznikpospolitytobołkipolnewykaptasiażółtlicadrobnokwiatowa
150 Herbicyd Linurex 500 SC linuron S 1,8 l 90 tasznik pospolity, komosa biała, iglica pospolita, żółtlica drobnokwiatowa, niezapominajka polna, rdest plamisty, gorczyca polna, sporek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, pokrzywa żegawka, wyka ptasia. Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron tasznikpospolitykomosabiałaiglicapospolitażółtlicadrobnokwiatowaniezapominajkapolnardestplamistygorczycapolnasporekpolnygwiazdnicapospolitatobołkipolnepokrzyważegawkawykaptasia
151 Herbicyd Maestro 70 WG metrybuzyna S 0,75 kg 42 chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty, żółtlica drobnokwiatowa, tasznik pospolity, tobołki polne, szarłat szorstki, maruna bezwonna, krzywoszyj polny, jasnota purpurowa, dymnica pospolita.

Stosować przed wschodami, po ukazaniu się wschodów mogą wystapić na niektórych odmianach objawy fitotoksycznej reakcji (patrz tabela wrażliwości na metrybuzynę).

1 1 metrybuzyna chaberbławatekchwastnicajednostronnagorczycapolnagwiazdnicapospolitafiołekpolnykomosabiałaprzetacznikperskirdestpowojowatyżółtlicadrobnokwiatowatasznikpospolitytobołkipolneszarłatszorstkimarunabezwonnakrzywoszyjpolnyjasnotapurpurowadymnicapospolita
152 Herbicyd Mambo 25 WG rimsulfuron S 60 g - blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Można stosować w dwkach dzielonych: dwa razy (w odstępie 15 dni) w ilości 30 g. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2 - 3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5 - 7 liści (tj. wysokość 15 - 25 cm). 1 1 rimsulfuron blekotpospolitybodziszekdrobnychwastnicajednostronnadymnicapospolitagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowaperzwłaściwyprzytuliaczepnasamosiewyrzepakuszarłatszorstkitasznikpospolitytobołkipolne
153 Herbicyd Marker 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
154 Herbicyd Miecz 25 WG rimsulfuron S 60 g - chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Można stosować w dwkach dzielonych: dwa razy (w odstępie co 15-20 dni) w ilości 30 g. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). 1 1 rimsulfuron chwastnicajednostronnadymnicapospolitagorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowajasnotaróżowamarunabezwonnamiotłazbożowaostrożeńpolnypalusznikkrwawyperzwłaściwyprzytuliaczepnarumianpolnyrumianekpospolityrzodkiewświrzepasamosiewyrzepakusamosiewyzbóższarłatyszczawietasznikpospolitytobołkipolnewilczomleczobrotnywłośnice
155 Herbicyd Mistral 70 WG metrybuzyna S 0,75 kg 42 chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty, żółtlica drobnokwiatowa, tasznik pospolity, tobołki polne, szarłat szorstki, maruna bezwonna, krzywoszyj polny, jasnota purpurowa, dymnica pospolita.

Stosować przed wschodami, po ukazaniu się wschodów mogą wystapić na niektórych odmianach objawy fitotoksycznej reakcji (patrz tabela wrażliwości na metrybuzynę).

1 1 metrybuzyna chaberbławatekchwastnicajednostronnagorczycapolnagwiazdnicapospolitafiołekpolnykomosabiałaprzetacznikperskirdestpowojowatyżółtlicadrobnokwiatowatasznikpospolitytobołkipolneszarłatszorstkimarunabezwonnakrzywoszyjpolnyjasnotapurpurowadymnicapospolita
156 Herbicyd Nightjar C 450 SC linuron S 1,5-2,0 l 90 gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa. Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron gorczycapolnagwiazdnicapospolitakomosabiałaniezapominajkapolnapokrzyważegawkasporekpolnystarzeczwyczajnytasznikpospolitytobołkipolnewykaptasiażółtlicadrobnokwiatowa
157 Herbicyd Nuflon 450 SC linuron S 1,5-2,0 l 90 gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa. Stosować przed wschodami - do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 linuron gwiazdnicapospolitakomosabiałardestpowojowatysamosiewyrzepakuszarłatszorstkitasznikpospolitytobołkipolneiżółtlicadrobnokwiatowa
158 Herbicyd Pilot Max 10 EC chizalofop-P etylowy S 0,4-1,0 l 45 samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy, włośnica sina, perz właściwy. Stosować po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, ale przed przykryciem międzyrzędzi, a perz właściwy jest w fazie 2-6 liści, pozostałe gatunki chwastów jednoliściennych - od 2 liści do pełni fazy krzewienia. 1 1 chizalofoppetylowy samosiewyzbóżchwastnicajednostronnaowiesgłuchywłośnicasinaperzwłaściwy
159 Herbicyd Plateen 41,5 WG flufenacet + metrybuzyna S 2,0 kg - chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik rolny, poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolity. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 flufenacetmetrybuzyna chwastnicajednostronnadymnicapospolitafiołekpolnygwiazdnicapospolitakomosabiałamarunabezwonnaniezapominajkapolnaprzetacznikperskiprzetacznikrolnypoziewnikszorstkitobołkipolnetasznikpospolity
160 Herbicyd Proman 500 SC metobromuron S 3,0-4,0 l - dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa. Stosować przed wschodami roślin ziemniaka, na wilgotną glebę (BBCH 00-09). 1 1 metobromuron dymnicapospolitafiołekpolnygorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowakomosabiałakrzywoszyjpolnymarunabezwonnaowiesgłuchypoziewnikszorstkiprzetacznikperskirdestkolankowyrdestptasisamosiewyrzepakustarzeczwyczajnyszarłatszorstkiszczyrrocznynadawkę4l/hatasznikpospolitytobołkipolnewiechlinarocznażółtlicadrobnokwiatowa
161 Herbicyd Pro-Rimsulfuron 25 WG rimsulfuron S 60 g - chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Można stosować w dwkach dzielonych: dwa razy (w odstępie co 15-20 dni) w ilości 30 g. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). 1 1 rimsulfuron chwastnicajednostronnadymnicapospolitagorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowajasnotaróżowamarunabezwonnamiotłazbożowaostrożeńpolnypalusznikkrwawyperzwłaściwyprzytuliaczepnarumianpolnyrumianekpospolityrzodkiewświrzepasamosiewyrzepakusamosiewyzbóższarłatyszczawietasznikpospolitytobołkipolnewilczomleczobrotnywłośnice
162 Herbicyd Racer 250 EC fluorochloridon S 2,0-3,0 l - dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa. Stosować przed wschodami - od 3 do 5 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a w pozostałych - do 10 dni 1 1 fluorochloridon dymnicapospolitagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowajasnotaróżowakomosabiałakurzyśladpolnyłobodymakpolnymiotłazbożowamarunabezwonnapsiankaczarnaprzetacznikbluszczykowyprzetacznikperskirumianekpospolitysamosiewyrzepakuszarłatszorstkitasznikpospolitytobołkipolnewiechlinarocznażółtlicadrobnokwiatowa
163 Herbicyd Ramzes 25 WG rimsulfuron S 60 g - blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Można stosować w dwkach dzielonych: dwa razy (w odstępie 15 dni) w ilości 30 g. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). 1 1 rimsulfuron blekotpospolitybodziszekdrobnychwastnicajednostronnadymnicapospolitagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowaperzwłaściwyprzytuliaczepnasamosiewyrzepakuszarłatszorstkitasznikpospolitytobołkipolne
164 Herbicyd Reactor 360 CS chlomazon S 0,25 l - fiołek polny, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tobołki polne. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 chlomazon fiołekpolnykomosabiałakrzywoszyjpolnymarunabezwonnapoziewnikszorstkirdestpowojowatytobołkipolne
165 Herbicyd Realchemie bentazon SL bentazon P 3,0 l - dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny. Stosować po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 10-15 cm, ale przed przykryciem międzyrzędzi. 1 1 bentazon dymnicapospolitagorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowamarunabezwonnaprzytuliaczepnardestplamistyrdestpowojowyrumianpolnytasznikpospolitytobołkipolneżółtlicadrobnokwiatowaprzetacznikperskijasnotapurpurowakrzywoszyjpolny
166 Herbicyd Realchemie glifosat 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
167 Herbicyd Rima rimsulfuron S 60 g - chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Można stosować w dwkach dzielonych: dwa razy (w odstępie co 15-20 dni) w ilości 30 g. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). 1 1 rimsulfuron chwastnicajednostronnadymnicapospolitagorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowajasnotaróżowamarunabezwonnamiotłazbożowaostrożeńpolnypalusznikkrwawyperzwłaściwyprzytuliaczepnarumianpolnyrumianekpospolityrzodkiewświrzepasamosiewyrzepakusamosiewyzbóższarłatyszczawietasznikpospolitytobołkipolnewilczomleczobrotnywłośnice
168 Herbicyd Rimel 25 SG rimsulfuron S 60 g - gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). 1 1 rimsulfuron gwiazdnicapospolitatasznikpospolitytobołkipolne
169 Herbicyd Rincon 25 SG rimsulfuron S 60 g - gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). 1 1 rimsulfuron gwiazdnicapospolitatasznikpospolitytobołkipolne
170 Herbicyd Roundup 360 Plus glifosat S 1,25-2,5 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
171 Herbicyd Roundup 360 SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
172 Herbicyd Roundup Max 2 glifosat S 0,75 kg - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
173 Herbicyd Roundup Trans Energy 450 SL glifosat S 1,0-2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
174 Herbicyd Select Super 120 EC kletodym S 0,8-2,0 l 56 chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż. Stosować po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, ale przed przykryciem międzyrzędzi, a perz właściwy jest w fazie 4-6 liści, pozostałe gatunki jednoliścienne - od 2 do 5 liści. 1 1 kletodym chwastnicajednostronnaowiesgłuchyperzwłaściwysamosiewyzbóż
175 Herbicyd Sencor Liquid 600 SC metrybuzyna S 0,75-1,0 l 42 dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała, rdest powojowaty.

Stosować przed wschodami, po ukazaniu się wschodów mogą wystapić na niektórych odmianach objawy fitotoksycznej reakcji (patrz tabela wrażliwości na metrybuzynę). Możliwość stosowania w dawkach dzielonych oraz z herbicydem Titus 25 WG (patrz etykieta-instrukcja)

1 1 metrybuzyna dymnicapospolitafiołekpolnygwiazdnicapospolitajasnotykrzywoszyjpolnymarunabezwonnapokrzyważegawkaprzetacznikpolnyprzetacznikperskistarzeczwyczajnyszarłatszorstkitasznikpospolitytobołkipolneżółtlicadrobnokwiatowakomosabiałardestpowojowaty
176 Herbicyd Stallion 363 CS pendimetalina + chlomazon S 3,0 l - chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, perz właściwy, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 pendimetalinachlomazon chwastnicajednostronnadymnicapospolitafiołekpolnygwiazdnicapospolitajasnotapurpurowajasnotaróżowakomosabiałaniezapominajkapolnaperzwłaściwypsiankaczarnaprzetacznikbluszczykowypokrzyważegawkaprzytuliaczepnardestpowojowyrdestówkapowojowatardestptasirumianekpospolityszarłatszorstkitasznikpospolitytobołkipolnewiechlinaroczna
177 Herbicyd Stomp 330 EC pendimetalina S 3,5-5,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). Możliwość łącznego stosowania z herbicydem Afalon Dyspersyjny 450 SC (patrz etykieta-instrukcja). 1 1 pendimetalina chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałakrzywoszyjpolnymarunabezwonnaprzetacznikperskirdestpowojowyrumianpolnyszarłatszorstkitasznikpospolityitobołkipolne
178 Herbicyd Stomp 400 SC pendimetalina S 3,0-4,0 l - chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). Możliwość łącznego stosowania z herbicydem Afalon Dyspersyjny 450 SC (patrz etykieta-instrukcja). 1 1 pendimetalina chwastnicajednostronnafiołekpolnygwiazdnicapospolitajasnotapurpurowakomosabiałamarunabezwonnardestpowojowytobołkipolnewłośniceiwyki
179 Herbicyd Szogun 10 EC chizalofop-P etylowy S 0,4-1,0 l 45 samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy, włośnica sina, perz właściwy. Stosować po wschodach ziemniaka, ale przed przykryciem międzyrzędzi, a perz właściwy jest w fazie 4-6 liści, pozostałe gatunki jednoliścienne - od 2 liści do poczatku fazy krzewienia. 1 1 chizalofoppetylowy samosiewyzbóżchwastnicajednostronnaowiesgłuchywłośnicasinaperzwłaściwy
180 Herbicyd Szpada 480 EC chlomazon S 0,2 l - bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Stosować przed wschodami ziemniaka (do 7 dni). 1 1 chlomazon bodziszekdrobnychwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowakrzywoszyjpolnypoziewnikszorstkiprzytuliaczepnatasznikpospolitytobołkipolne
181 Herbicyd Targa 10 EC chizalofop-P etylowy S 0,4-1,0 l 45 samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy, włośnica sina, perz właściwy. Stosować po wschodach ziemniaka, ale przed przykryciem międzyrzędzi, a perz właściwy jest w fazie 4-6 liści, pozostałe gatunki jednoliścienne - od 2 liści do poczatku fazy krzewienia. Można wykonać 2 zabiegi, odstęp między zabiegami powinien wynosic 15-21 dni, należy pamiętać, by nie przekroczyć łącznej dawki w sezonie wegetacyjnym wynoszącej 1,0 l/ha! 1 1 chizalofoppetylowy samosiewyzbóżchwastnicajednostronnaowiesgłuchywłośnicasinaperzwłaściwy
182 Herbicyd Targa Super 05 EC chizalofop-P etylowy S 0,75-2,0 l 40 samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy. Stosować po wschodach ziemniaka, ale przed przykryciem międzyrzędzi, a perz właściwy jest w fazie 4-6 liści, pozostałe gatunki jednoliścienne - od 2 liści do poczatku fazy krzewienia. 1 1 chizalofoppetylowy samosiewyzbóżchwastnicajednostronnaowiesgłuchyperzwłaściwy
183 Herbicyd Titus 25 WG rimsulfuron S 60 g - blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. Herbicyd stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). Herbicyd wymaga dodatku adjuwanta - Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Można stosować w dwkach dzielonych: dwa razy ( w odstępie 15 dni) w ilości 30 g. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). 1 1 rimsulfuron blekotpospolitybodziszekdrobnychwastnicajednostronnadymnicapospolitagwiazdnicapospolitajasnotapurpurowaperzwłaściwyprzytuliaczepnasamosiewyrzepakuszarłatszorstkitasznikpospolitytobołkipolne
184 Herbicyd Torinka SL glifosat S 2,0 l - chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny Stosować przed wschodami ziemniaka (najpóźniej na 3 dni), a po wschodach chwastów. 1 1 glifosat chwastnicajednostronnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowakomosabiałapokrzywazwyczajnatasznikpospolityżółtlicadrobnokwiatowabodziszekdrobnybratekpolnyjasnotapurpurowamakpolnymarunabezwonnamiotłazbożowaostróżeczkapolnaperzwłaściwyprzetacznikpolnyprzymiotnokanadyjskieprzytuliaczepnardestpowojowysamosiewyrzepakustarzeczwyczajnystokłosamiękkaszarłatszorstkitobołkipolnewiechlinarocznabylicapospolitaczyściecbłotnykrwawnikpospolitymleczpolnymniszekpospolityszczawpolnyszczawzwyczajny
185 Herbicyd Wolof 480 SL bentazon P 3,0 l - dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny. Stosować po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 10-15 cm, ale przed przykryciem międzyrzędzi. 1 1 bentazon dymnicapospolitagorczycapolnagwiazdnicapospolitajasnotaróżowamarunabezwonnaprzytuliaczepnardestplamistyrdestpowojowyrumianpolnytasznikpospolitytobołkipolneżółtlicadrobnokwiatowaprzetacznikperskijasnotapurpurowakrzywoszyjpolny
186 Insektycyd Acetamip 20 SP acetamipryd S 80 g 3 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw 1 1 acetamipryd stonkaziemniaczana
187 Insektycyd Actara 25 WG tiametoksam S 80 g 14 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego wylegu larw 1 1 tiametoksam stonkaziemniaczana
188 Insektycyd Agria - Deltametryna 2,5 EC deltametryna P 0,2 - 0,3 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 deltametryna stonkaziemniaczana
189 Insektycyd Alfazot 025 EC beta-cyflutryna P 0,2 - 0,3 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 betacyflutryna stonkaziemniaczana
190 Insektycyd Alstar Pro 100 EW zeta-cypermetryna P 0,15 - 0,2 l 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 zetacypermetryna stonkaziemniaczana
191 Insektycyd Alverde 240 SC metaflumizon P 0,2 - 0,25 l 14 stonka ziemniaczana 1 1 metaflumizon stonkaziemniaczana
192 Insektycyd AMMO SUPER 100 EW zeta-cypermetryna P 0,15 - 0,2 l 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 zetacypermetryna stonkaziemniaczana
193 Insektycyd Apacz 50 WG chlotianidyna S 40 - 45 g 7 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw 1 1 chlotianidyna stonkaziemniaczana
194 Insektycyd Arkan 050 CS lambda-cyhalotryna P 0,12 - 0,16 l 7 mszyce, stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 lambdacyhalotryna mszycestonkaziemniaczana
195 Insektycyd Bulldock 025 EC beta-cyflutryna P 0,2 - 0,3 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 betacyflutryna stonkaziemniaczana
196 Insektycyd Calypso 480 SC tiachlopryd S 50 - 100 ml 3 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze powyżej 10 oC 1 1 tiachlopryd stonkaziemniaczana
197 Insektycyd Coragen 200 SC chlorantraniliprol W 50 - 62,5 ml 14 stonka ziemniaczana 1 1 chlorantraniliprol stonkaziemniaczana
198 Insektycyd Cyperkill Max 500 EC cypermetryna P 60 ml 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 cypermetryna stonkaziemniaczana
199 Insektycyd Cyperpirifos 550 EC chloropiryfos + cypermetryna W+P 0,5 - 0,6 l 21 stonka ziemniaczana Maksymalnie 1 zabieg w sezonie, środek działa skutecznie w temperaturze 15-25 oC 1 1 chloropiryfoscypermetryna stonkaziemniaczana
200 Insektycyd Cythrin 500 EC cypermetryna P 60 ml 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 cypermetryna stonkaziemniaczana
201 Insektycyd Decis 2,5 EC deltametryna P 0,2 - 0,3 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 deltametryna stonkaziemniaczana
202 Insektycyd Decis Mega 50 EW deltametryna P 0,1 - 0,15 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 deltametryna stonkaziemniaczana
203 Insektycyd Decis Ogród 015 EW deltametryna P 0,4 - 0,5 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 deltametryna stonkaziemniaczana
204 Insektycyd Delta 50 EW deltametryna P 0,1 - 0,15 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 deltametryna stonkaziemniaczana
205 Insektycyd Fury 100 EW zeta-cypermetryna P 0,15 - 0,2 l 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 zetacypermetryna stonkaziemniaczana
206 Insektycyd Karate 2,5 WG lambda-cyhalotryna P 0,3 kg 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 lambdacyhalotryna stonkaziemniaczana
207 Insektycyd Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna P 0,12 - 0,2 l 7 mszyce, stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 lambdacyhalotryna mszycestonkaziemniaczana
208 Insektycyd Karate Zeon 100 CS lambda-cyhalotryna P 75 ml 14 mszyce, stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 lambdacyhalotryna mszycestonkaziemniaczana
209 Insektycyd Khoisan 25 EC deltametryna P 0,2 - 0,3 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 deltametryna stonkaziemniaczana
210 Insektycyd Klon Max 550 EC chloropiryfos + cypermetryna W+P 0,5 - 0,6 l 21 stonka ziemniaczana Maksymalnie 1 zabieg w sezonie, środek działa skutecznie w temperaturze 15-25 oC 1 1 chloropiryfoscypermetryna stonkaziemniaczana
211 Insektycyd Kusti 050 CS lambda-cyhalotryna P 120 - 200 ml 7 mszyce, stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 lambdacyhalotryna mszycestonkaziemniaczana
212 Insektycyd LambdaCe 050 CS lambda-cyhalotryna P 121 - 200 ml 7 mszyce, stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 lambdacyhalotryna mszycestonkaziemniaczana
213 Insektycyd Minuet 100 EW zeta-cypermetryna P 0,15 - 0,2 l 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 zetacypermetryna stonkaziemniaczana
214 Insektycyd Miros 20 SP acetamipryd S 80 g 3 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw 1 1 acetamipryd stonkaziemniaczana
215 Insektycyd Mospilan 20 SP acetamipryd S 80 g 3 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw 1 1 acetamipryd stonkaziemniaczana
216 Insektycyd Novodor SC Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis 10% P 3,0 - 5,0 l - stonka ziemniaczana Zwalcza pierwsze stadia rozwojowe stonki ziemniaczanej (larwy L1-L2). Działa skutecznie w temperaturze powyżej 15 oC. Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym 1 1 bacillusthuringiensissubsptenebrionis10 stonkaziemniaczana
217 Insektycyd Nuprid 200 SC imidachlopryd S 0,125 - 0,15 l 3 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw 1 1 imidachlopryd stonkaziemniaczana
218 Insektycyd Nurelle D 550 EC chloropiryfos + cypermetryna W+P 0,5 - 0,6 l 21 stonka ziemniaczana Maksymalnie 1 zabieg w sezonie, środek działa skutecznie w temperaturze 15-25 oC 1 1 chloropiryfoscypermetryna stonkaziemniaczana
219 Insektycyd Pitbul 025 EC beta-cyflutryna P 0,2 - 0,3 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 betacyflutryna stonkaziemniaczana
220 Insektycyd Proteus 110 OD tiachlopryd + deltametryna S 0,3 - 0,4 l 14 stonka ziemniaczana Stosować dopiero od fazy wykształcenia pąków kwiatowych 1 1 tiachlopryddeltametryna stonkaziemniaczana
221 Insektycyd Pyrinex Supreme 262 ZW chloropiryfos + beta-cyflutryna W+P 0,75 - 1,0 l 14 stonka ziemniaczana Maksymalnie 1 zabieg w sezonie, środek działa skutecznie w temperaturze 15-25 oC 1 1 chloropiryfosbetacyflutryna stonkaziemniaczana
222 Insektycyd Rapid 060 CS gamma-cyhalotryna P 80 ml 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 gammacyhalotryna stonkaziemniaczana
223 Insektycyd Sorcerer 500 EC cypermetryna P 60 ml 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 cypermetryna stonkaziemniaczana
224 Insektycyd Sparviero lambda-cyhalotryna P 75 ml 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 lambdacyhalotryna stonkaziemniaczana
225 Insektycyd SpinTor 240 SC spinosad P+W 0,1 - 0,15 l 3 stonka ziemniaczana Zwalcza pierwsze stadia rozwojowe stonki ziemniaczanej (larwy L1-L2). Działa skutecznie w temperaturze 8-25 oC. Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym 1 1 spinosad stonkaziemniaczana
226 Insektycyd Stark 20 SP acetamipryd S 80 g 3 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw 1 1 acetamipryd stonkaziemniaczana
227 Insektycyd Stonkat 20 SP acetamipryd S 80 g 3 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw 1 1 acetamipryd stonkaziemniaczana
228 Insektycyd Super Cyper 500 EC cypermetryna P 60 ml 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 cypermetryna stonkaziemniaczana
229 Insektycyd Supersect 500 EC cypermetryna P 60 ml 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 cypermetryna stonkaziemniaczana
230 Insektycyd Tekapo 025 EC beta-cyflutryna P 0,2 - 0,3 l 7 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 betacyflutryna stonkaziemniaczana
231 Insektycyd Teppeki 50 WG flonikamid S 0,16 kg 14 mszyce Zabieg wykonac w okresie masowych pojawów mszyc 1 1 flonikamid mszyce
232 Insektycyd Titan 100 EW zeta-cypermetryna P 0,15 - 0,2 l 14 stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 zetacypermetryna stonkaziemniaczana
233 Insektycyd Troll 550 EC chloropiryfos + cypermetryna W+P 0,5 - 0,6 l 21 stonka ziemniaczana Maksymalnie 1 zabieg w sezonie, środek działa skutecznie w temperaturze 15-25 oC 1 1 chloropiryfoscypermetryna stonkaziemniaczana
234 Insektycyd Viper 20 SP acetamipryd S 80 g 3 stonka ziemniaczana Zabieg wykonać w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw 1 1 acetamipryd stonkaziemniaczana
235 Insektycyd Wojownik 050 CS lambda-cyhalotryna P 122 - 200 ml 7 mszyce, stonka ziemniaczana Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20 oC 1 1 lambdacyhalotryna mszycestonkaziemniaczana
236 Moluskocyd Allowin 04 RB metaldehyd nie dotyczy 5,0 kg 7 ślimaki nagie Do stosowania na powierzchnię gleby. Granulat odporny na działanie czynników atmosferycznych, działa na ślimaki po spożyciu 1 1 metaldehyd ślimakinagie
237 Moluskocyd Axcela GB metaldehyd nie dotyczy 7,0 kg - ślimaki nagie Do stosowania na powierzchnię gleby. Granulat odporny na działanie czynników atmosferycznych, działa na ślimaki po spożyciu 1 1 metaldehyd ślimakinagie
238 Moluskocyd Clartex Neo 04 RB metaldehyd nie dotyczy 5,0 kg 7 ślimaki nagie Do stosowania na powierzchnię gleby. Granulat odporny na działanie czynników atmosferycznych, działa na ślimaki po spożyciu 1 1 metaldehyd ślimakinagie
239 Moluskocyd Metarex Inov 04 RB metaldehyd nie dotyczy 5,0 kg 7 ślimaki nagie Do stosowania na powierzchnię gleby. Granulat odporny na działanie czynników atmosferycznych, działa na ślimaki po spożyciu 1 1 metaldehyd ślimakinagie
240 Moluskocyd Metarex M 2,5 RB metaldehyd nie dotyczy 5,0 kg 7 ślimaki nagie Do stosowania na powierzchnię gleby. Granulat odporny na działanie czynników atmosferycznych, działa na ślimaki po spożyciu 1 1 metaldehyd ślimakinagie
241 Moluskocyd Ślimax Agro 3 GB metaldehyd nie dotyczy 7,0 kg - slimaki nagie Do stosowania na powierzchnię gleby. Granulat odporny na działanie czynników atmosferycznych, działa na ślimaki po spożyciu 1 1 metaldehyd slimakinagie
242 Moluskocyd Ślimax Agro Plus GB metaldehyd nie dotyczy 7,0 kg - ślimaki nagie Do stosowania na powierzchnię gleby. Granulat odporny na działanie czynników atmosferycznych, działa na ślimaki po spożyciu 1 1 metaldehyd ślimakinagie
243 Moluskocyd Xiren GB metaldehyd nie dotyczy 7,0 kg - ślimaki nagie Do stosowania na powierzchnię gleby. Granulat odporny na działanie czynników atmosferycznych, działa na ślimaki po spożyciu 1 1 metaldehyd ślimakinagie
244 Nematocyd Nemathorin 10 GR fostiazat S 30,0 kg 120 mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny Do zastosowania doglebowego przy pomocy aplikatorów na głębokość 10-15 cm. Środek na nicienie działa kontaktowo, a w roślinie przemieszcza się systemicznie. 1 1 fostiazat mątwikziemniaczanymątwikagresywny
245 Nematocyd Vydate 10 G oksamyl S 10 - 40 kg - nicienie Do zastosowania doglebowego przy pomocy aplikatorów. Środek na nicienie działa kontaktowo, a w roślinie przemieszcza się systemicznie. 1 1 oksamyl nicienie
246 Regulator wzrostu ASAHI SL para-nitrofenolan sodu + orto-nitrofenolan sodu + 5-nitrogwajakolan sodu W 0,5 l 21 nie dotyczy Regulator wzrostu do poprawy kondycji roślin. Stosować w warunkach suszy i po uszkodzeniach wywołanych przymrozkami lub herbicydami 1 1 paranitrofenolansoduortonitrofenolansodu5nitrogwajakolansodu niedotyczy
247 Regulator wzrostu ETNA 300 HN chloroprofam W 12,5 - 25 ml/t bulw 14 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do zamgławiania załadowanej przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniech gdzie będą one składowane. Do pierwszego zabiegu stosować dawkę 25 ml/t 1 1 chloroprofam niedotyczy
248 Regulator wzrostu Fazor 80 SG hydrazyd maleinowy w postaci soli potasowej S 5,0 kg 21 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do oprysku roślin na 3-5 tygodni przed zbiorem. Nie stosować w okresie suszy i w temperaturze powyżej 26 oC. NIE stosować na plantacjach nasiennych 1 1 hydrazydmaleinowywpostacisolipotasowej niedotyczy
249 Regulator wzrostu Gro- Stop 300 HN chloroprofam W 12,5 - 25 ml/t bulw 14 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do zamgławiania załadowanej przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniech gdzie będą one składowane. Do pierwszego zabiegu stosować dawkę 25 ml/t 1 1 chloroprofam niedotyczy
250 Regulator wzrostu Gro Stop Basis chloroprofam W 60 ml/t bulw 56 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do oprysku bulw w trakcie załadunku przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniach gdzie będą one składowane 1 1 chloroprofam niedotyczy
251 Regulator wzrostu Gro Stop Fog chloroprofam W 12,5 - 25 ml/t bulw 14 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do zamgławiania załadowanej przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniech gdzie będą one składowane. Do pierwszego zabiegu stosować dawkę 25 ml/t 1 1 chloroprofam niedotyczy
252 Regulator wzrostu Gro-Stop 300 EC chloroprofam W 60 ml/t bulw 56 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do oprysku bulw w trakcie załadunku przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniach gdzie będą one składowane 1 1 chloroprofam niedotyczy
253 Regulator wzrostu Itcan 60 SP hydrazyd maleinowy w postaci soli cholinowej S 5,0 kg 21 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do oprysku roślin na 3-5 tygodni przed zbiorem. Nie stosować w okresie suszy i w temperaturze powyżej 25 oC. NIE stosować na plantacjach nasiennych 1 1 hydrazydmaleinowywpostacisolicholinowej niedotyczy
254 Regulator wzrostu Karto - Fam 300 HN chloroprofam W 12,5 - 25 ml/t bulw 14 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do zamgławiania załadowanej przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniech gdzie będą one składowane. Do pierwszego zabiegu stosować dawkę 25 ml/t 1 1 chloroprofam niedotyczy
255 Regulator wzrostu Lento 300 HN chloroprofam W 12,5 - 25 ml/t bulw 14 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do zamgławiania załadowanej przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniech gdzie będą one składowane. Do pierwszego zabiegu stosować dawkę 25 ml/t 1 1 chloroprofam niedotyczy
256 Regulator wzrostu MitoFOG 323,5 HN chloroprofam W 20 ml/t 14 nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do zamgławiania załadowanej przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniech gdzie będą one składowane. 1 1 chloroprofam niedotyczy
257 Regulator wzrostu Neo - Stop 500 HN chloroprofam W 16 - 24 ml/t bulw - nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do zamgławiania załadowanej przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniech gdzie będą one składowane. Do pierwszego zabiegu stosować dawkę 24 ml/t 1 1 chloroprofam niedotyczy
258 Regulator wzrostu Stop Kiełek 01 DP chloroprofam W 1,0 kg/t bulw - nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do opylania ziemniaka konsumpcyjnego w czasie przechowywania. Może uszkadzać skórkę bulw niektórych odmian. Działa maksylanie do 6 miesięcy. 1 1 chloroprofam niedotyczy
259 Regulator wzrostu Stopper 01 DP chloroprofam W 1,0 kg/t bulw - nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do opylania ziemniaka konsumpcyjnego w czasie przechowywania. Może uszkadzać skórkę bulw niektórych odmian. Działa maksylanie do 6 miesięcy. 1 1 chloroprofam niedotyczy
260 Regulator wzrostu Tuberprop-M 500 HN chloroprofam W 16 - 24 ml/t bulw - nie dotyczy Regulator wzrostu ograniczający kiełkowanie bulw, do zamgławiania załadowanej przechowalni, nie stosować na sadzeniaki lub w pomieszczeniech gdzie będą one składowane. Do pierwszego zabiegu stosować dawkę 24 ml/t 1 1 chloroprofam niedotyczy
261 Zaprawa - Fungicyd Agria Azoksystrobina 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
262 Zaprawa - Fungicyd Amistar 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
263 Zaprawa - Fungicyd Arastar 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
264 Zaprawa - Fungicyd Astar 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
265 Zaprawa - Fungicyd Atol 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
266 Zaprawa - Fungicyd Atos 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
267 Zaprawa - Fungicyd Demeter 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
268 Zaprawa - Fungicyd Dobromir Top 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
269 Zaprawa - Fungicyd Emesto Prime 050 FS penflufen S 0,4 l/t bulw - rizoktonioza ziemniaka Zaprawiać przed sadzeniem - na przenośniku taśmowym lub rolkowym, w trakcie sadzenia przy użyciu zaprawiarki montowanej na sadzarce 1 1 penflufen rizoktoniozaziemniaka
270 Zaprawa - Fungicyd Fungazil 100 SL imazalil S 0,15 l/t bulw - parch srebrzysty, sucha zgnilizna, gangrena (fomoza) Stosować wyłącznie jesienią (5 do 10 dni po zbiorze). Zabieg techniką ULV (aerozolowanie) 1 1 imazalil parchsrebrzystysuchazgniliznagangrenafomoza
271 Zaprawa - Fungicyd Major 460 SC flutolanil S 0,2 l/t bulw - rizoktonioza ziemniaka Zaprawiać ziemniaki na krótko przed kiełkowaniem, przed lub w trakcie sadzenia za pomocą urządzeń montowanych na taśmociągach lub sadzarce NIE ZAPRAWIAĆ ziemniaków podkiełkowanych 1 1 flutolanil rizoktoniozaziemniaka
272 Zaprawa - Fungicyd Mirador 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
273 Zaprawa - Fungicyd Monceren 12,5 DS pencykuron P 2 kg/t bulw - rizoktonioza ziemniaka Pudrowanie ręczne w koszu sadzarki 1 1 pencykuron rizoktoniozaziemniaka
274 Zaprawa - Fungicyd Monceren 250 FS pencykuron P 0,6 l/t bulw - rizoktonioza ziemniaka Zaprawiać przed sadzeniem - na przenośniku taśmowym lub rolkowym, w trakcie sadzenia przy użyciu zaprawiarki montowanej na sadzarce. Ziemniaki nasienne zaprawiać w momencie wpadania w bruzdę. 1 1 pencykuron rizoktoniozaziemniaka
275 Zaprawa - Fungicyd Moncut 460 SC flutolanil S 0,2 l/t bulw - rizoktonioza ziemniaka Zaprawiać ziemniaki na krótko przed kiełkowaniem, przed lub w trakcie sadzenia za pomocą urządzeń montowanych na taśmociągach lub sadzarce NIE ZAPRAWIAĆ ziemniaków podkiełkowanych 1 1 flutolanil rizoktoniozaziemniaka
276 Zaprawa - Fungicyd Pencykur 250 FS pencykuron P 0,6 l/t bulw - rizoktonioza ziemniaka Zaprawiać przed sadzeniem - na przenośniku taśmowym lub rolkowym, w trakcie sadzenia przy użyciu zaprawiarki montowanej na sadzarce. Ziemniaki nasienne zaprawiać w momencie wpadania w bruzdę. 1 1 pencykuron rizoktoniozaziemniaka
277 Zaprawa - Fungicyd Sammisto 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
278 Zaprawa - Fungicyd Song 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
279 Zaprawa - Fungicyd Strobi 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
280 Zaprawa - Fungicyd Tazer 250 SC azoksystrobina S 2,0 - 3,0 l - rizoktonioza ziemniaka Opryskiwać pasowo bruzdę w trakcie sadzenia, unikać bezpośredniego opryskiwania bulwy aby nie opóźniać kiełkowania 1 1 azoksystrobina rizoktoniozaziemniaka
281 Zaprawa - Insektycyd/Fungicyd Prestige Forte 370 FS imidachlopryd + pencykuron S+P 0,6 l/t bulw - mszyce, stonka ziemniaczana, drutowce, pędraki Zaprawionych ziemniaków nie wolno przeznaczać na paszę i na cele konsumpcyjne. Nie należy zaprawiać bulw krojonych lub uszkodzonych mechanicznie. 1 1 imidachloprydpencykuron mszycestonkaziemniaczanadrutowcepędraki

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski