Autorzy opracowania:

  • dr hab. Sławomir Wróbel (IHAR ZNiOZ Bonin)
  • dr Wojciech Nowacki (IHAR Oddział Jadwisin)
  • mgr inż. Irena Stypa (IHAR ZNiOZ Bonin)
  • dr inż. Tomasz Lenartowicz (COBORU)

Wybrane filtry:

Filtrowanie wyników:

COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ID_COLNAME Odmiana Wczesność Typ użytkowy COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_POCHODZENIE_COLNAME Rok rejestracji Rok skreślenia z rejestru COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_KRAJPOCHODZENIA_COLNAME Hodowca COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PELNOMOCNIK_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZAWARTOSCSKROBII_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZAWARTOSCSUCHEJMASY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZAWARTOSCWITAMINYC_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZAWARTOSCGLIKOALKALOIDOW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PLONPO60DNIACH_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PLONPO75DNIACH_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PLONPOWEGETACJI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PLONHANDPO60DNIACH_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PLONHANDPO75DNIACH_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PLONHANDPOWEGETACJI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_UDZIALPLONUHANDPO60DNIACH_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_UDZIALPLONUHANDPO75DNIACH_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_UDZIALPLONUHANDPOWEGETACJI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_LICZBABULWPODKRZAKIEM_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_LICZLODYG_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_WYMAGANIAGLEBOWE_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_WYMAGANIAWODNE_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZALECANADAWKAAZOTUZBIORWCZESNY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZALECANADAWKAAZOTUZBIORKONIEC_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_KSZTALTBULW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_REGULARNOSCKSZTALTU_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_WIELKOSCBULW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_KOLORSKORKI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_GLADKOSCSKORKI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_GLEBOKOSCOCZEK_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_KOLORMIAZSZU_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_BARWAKWIATOW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_BARWAKIELKOW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_WYSOKOSCROSLIN_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_GRUBOSCLODYGI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_TYPPOKROJUROSLIN_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_OBFITOSCKWITNIENIA_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_BARWAPYLNIKOW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_DLUGOSCSLUPKA_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SMAK_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SMAKNAZWA_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_TYPKULINARNY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PRZYDATNOSCNAFRYTKI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PRZYDATNOSCNAFRYTKIINDEX_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PRZYDATNOSCNACHIPSY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PRZYDATNOSCNACHIPSYINDEX_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PRZYDATNOSCNAPSUSZONE_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PRZYDATNOSCNAPKONSERWOWE_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PRZYDATNOSCNASALATKI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PRZYDATNOSCNAPUREE_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_CIEMNIENIEMIAZSZUSUROWEGO4H_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_CIEMNIENIEMIAZSZUUGOTO10M_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_CIEMNIENIEMIAZSZUUGOTO24H_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SKLONNOSCBULWDOPLAMISTOSCIPOUDERZ_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SKLONNOSCBULWDODEFORMACJI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SKLONNOSCBULWDOPEKANIA_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SKLONNOSCBULWDORDZAWEJPLAMISTOSCI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SKLONNOSCBULWDOPUSTOWATOSCI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZAWARTOSCSOLANINY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_RO1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_RO2_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_RO3_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_RO4_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_RO5_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PA2_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PA3_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_D1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_CH1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_F1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_G1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_M1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_O1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_T1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCPVY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_REAKCJAPOPVY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCPLRV_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCPVM_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCPVMNAZWA_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCPVX_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCZARAZALISCIE_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCZARAZABULWY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCSUCHAZGNILIZNABULWY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCMOKRAZGNILIZNABULWY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCUSZKODZENIABULWY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCCZARNANOZKAROSLINY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ODPORNOSCPARCHBULWY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SKLONNOSCSCPARCHBULWY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_SKLONNOSCPEKANIEBULWY_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_STOPIENTRUDNOSCI_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_TRWALOSCPRZECHOWALNICZA_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZALECANATEMPPRZECHOWYWANIASADZENIAKOW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZALECANATEMPPRZECHOWYWANIAZIEMNIAKOW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_OKRESSPOCZYNKUBULW_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_UWAGIOGOLNE_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_UWAGIKONSUMENCKIE_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE1_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE2_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE3_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE4_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE5_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE1TYTUL_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE2TYTUL_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE3TYTUL_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE4TYTUL_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ZDJECIE5TYTUL_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_ORDERING_COLNAME COM_KATALOGZIEMNIAKOW_KATALOGZIEMNIAKOWDANEDANES_PUBLISHED_COLNAME
1 Agnes średnio wczesna jadalna M 88-429 x 344/89/447 2005 2015 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 16.6 19.7 11.6 40.0 0 0 440 0 0 407 0 0 92 19.0 3.0 0 100 okrągłoowalny 7.1 7.0 żółta gładka 7.5 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa niska - średnia 5 pośredni 2 żółtopomarańczowa krótka 7.2 dobry BC-C 1 4.0 1 6.8 1 -1 -1 -1 8.1 8.6 8.4 7 4.0 5 5 0 4.4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 NTN 7 0.0 S 5.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 6.0 0.0 trudna 9 3 6 9 Okres wegetacji 138-143 dni, podwyższona zaawrtość skrobi, niska odporność na PVY, zdecydowanie wyższa na PLRV i zarazę ziemniaka, przydatna na frytki i chipsy images/com_katalogziemniakow/odmiany/agnes/agnes_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/agnes/agnes_kielki.jpg Odmiana Agnes - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Agnes - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
2 Aldona średnio wczesna jadalna Korona x Satina 2016 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 12.4 0.0 0.0 81.0 0 0 506 0 0 473 0 0 94 0.0 0.0 0 0 okrągły do okrągłoowalnego 6.8 8.5 żółta 7.0 jasnożółty jasnoczerwonofioletowa różowa niska 0 stojący 7 6.4 dość dobry BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 1
3 Almera średnio wczesna jadalna BM 77-2102 x AR 80-031-20 2008 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 10.7 17.3 20.3 24.0 0 0 436 0 0 426 0 0 98 11.5 3.0 0 120 podłużnoowalny 7.4 8.0 żółta gładka 7.4 jasnożółty czerwonofioletowa różowa średnia 5 pośredni 5 7.1 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 4.0 0.0 7.9 5 3.0 4 4 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 3-4 0.0 HR 3.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 4.0 0.0 bardzo trudna 8 5 6 9 bardzo podatna na choroby, szczególnie wirusowe images/com_katalogziemniakow/odmiany/almera/almera_bulwy.jpg Odmiana Almera - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
4 Altesse wczesna jadalna Nicola x 113.84.1 2009 Francja GROCEP Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 12.8 20.9 22.2 61.0 0 292 449 0 0 427 0 0 95 20.0 0.0 80 120 owalny 7.7 8.0 żółta gładka 7.5 żółty biały czerwonofioletowy niska - średnia 0 pośredni - liściowy 4 7.1 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 3.0 0.0 8.3 6 3.0 5 3 4 0.0 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 NTN 3-4 0.0 podatna 9 3.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 3.5 0.0 bardzo trudna 9 3-5 6 8 images/com_katalogziemniakow/odmiany/altesse/altesse_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/altesse/altesse_kielki.jpg Odmiana Altesse - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Altesse - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
5 Amarant średnio późna skrobiowa M 62812 x MC-5 2016 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 20.2 0.0 0.0 190.0 0 0 427 0 0 375 0 0 97 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 0.0 0.0 fioletowa 0.0 biały czerwonofioletowa niebieskofioletowa wysoka 0 stojący 5 0.0 -1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 Bulwy o głębokich oczkach 1 1
6 Ametyst średnio wczesna jadalna PW 353 x Likaria 2009 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 14.4 23.0 13.3 133.0 0 0 644 0 0 625 0 0 97 24.4 2.3 0 120 okrągłoowalny 6.6 8.0 żółta średnio gładka 7.0 kremowy biały czerwonofioletowy średnia 0 pośredni 3 6.2 dość dobry BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 4.0 0.0 7.0 5 1.0 4 1 3 0.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 5-6 8.0 bardzo odporna S 6.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 6.0 0.0 łatwa 3 3 5 8 Posiada gen Rm - pełna odporność na PVM images/com_katalogziemniakow/odmiany/ametyst/ametyst_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/ametyst/ametyst_kielki.jpg Odmiana Ametyst - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Ametyst - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
7 Amora wczesna jadalna Premiere x Anosta 2004 Holandia B. Schaap B.V. Farm Frites Poland Dwa sp. z o.o. 15.4 0.0 0.0 0.0 0 0 401 0 0 372 0 0 93 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.1 8.0 żółta gładka 6.9 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 5 pośredni 7 żółtopomarańczowa krótka 7.2 dobry B-BC 1 4.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.9 8.8 8.5 6 0.0 0 0 0 5.5 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 NTN 6,5 3.0 podatna S 3.0 0.0 0.0 0.0 5 5.5 5.0 0.0 0.0 trudna 0 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/amora/amora_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/amora/amora_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/amora/amora_kwiaty.jpg Odmiana Amora - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Amora - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Amora - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
8 Annabelle wczesna jadalna Nicola x Monalisa 2007 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 11.6 0.0 0.0 0.0 0 0 308 0 0 247 0 0 77 17.5 0.0 0 0 podłużny 7.1 3.5 żółta gładka 7.4 żółty biały czerwonofioletowa średnia - wysoka 4 pośredni - łodygowy 3 7.4 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.2 8.9 8.7 5 5.0 5 5 0 4.9 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 NTN 5-6 0.0 podatna 2.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 6.5 0.0 bardzo trudna 0 4 Badana w latach 2005-2006. Okres wegetacji 104-121 dni. Bardzo drobne bulwy niskie plony. images/com_katalogziemniakow/odmiany/annabelle/annabelle_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/annabelle/annabelle_kielki.jpg Odmiana Annabelle - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Annabelle - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
9 Arielle bardzo wczesna jadalna Nicola x AR 73-21-27 2006 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 12.9 19.6 14.9 34.0 209 279 434 193 233 405 92 82 93 16.1 2.0 50 120 okrągłoowalny 7.5 7.0 żółta średnio gładka 7.1 jasnożółty biały czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 3 żółtopomarańczowa średni 7.3 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 8.1 8.8 8.3 7 4.0 4 5 0 3.4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 NYN 5-6 0.0 S 2.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.0 0.0 bardzo trudna 0 5 Długość wegetacji 101-109 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/arielle/arielle_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/arielle/arielle_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/arielle/arielle_kwiaty.jpg Odmiana Arielle - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Arielle - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Arielle - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
10 Aruba wczesna jadalna Asterix x I.77.1/14 2007 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 14.5 23.2 18.4 106.0 0 0 377 0 0 346 0 0 92 9.8 3.0 średnie 0 120 owalny 7.5 6.0 żółta gładka 7.4 biały-kremowy biały czerwonofioletowa średnia - wysoka 6 pośredni 5 6.3 dość dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 1 -1 1 6.0 8.7 8.0 6 3.0 4 2 0 6.4 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 podatna S 4.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.0 0.0 łatwa 8 3-5 4 3 Badania w latach 2005-2006. Okres wegetacji 111-124 dni. Miąższ biały do kremowego. Wiąże bulwy w dół (głęboko) Grudzień 2012 - kremowy miąższ, zwięzły, nie w typie B-BC, bardziej w typie AB, nie ciemnieje po ugot., dość dobry smak images/com_katalogziemniakow/odmiany/aruba/aruba_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/aruba/aruba_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/aruba/aruba_kwiaty.jpg Odmiana Aruba - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Aruba - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Aruba - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
11 Asterix średnio wczesna jadalna Cardinal x SVP Ve 709 2002 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 15.2 25.6 16.4 113.0 0 0 494 0 0 459 0 0 93 14.4 1.8 średnie-duże średnie 0 100 owalny 7.5 7.0 czerwona gładka 7.5 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa wysoka 5 pośredni 6 żółtopomarańczowa średni 7.0 dobry B 1 4.5 -1 6.5 1 -1 -1 -1 8.3 8.9 8.5 7 1.0 4 3 0 5.2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 3,5 2.5 bardzo podatna S 3.5 5.0 0.0 0.0 6 7.0 6.5 3.5 0.0 trudna 8 2 4 4 images/com_katalogziemniakow/odmiany/asterix/asterix_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/asterix/asterix_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/asterix/asterix_kwiaty.jpg Odmiana Asterix - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Asterix - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Asterix - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
12 Augusta wczesna jadalna BD 777019/86 x Quarta 2003 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 14.1 21.4 20.1 77.0 0 254 407 0 0 386 0 0 92 0.0 3.0 60 110 okrągłoowalny 7.7 8.0 żółta gładka 7.5 żółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa średnia 0 łodygowy - pośredni 5 żółto-pomarańczowo-pomarańczowa średni 7.2 dobry BC 1 0.0 1 7.5 1 -1 -1 1 8.0 8.7 8.3 5 0.0 0 5 0 4.6 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 NTN 8 3.0 podatna S 3.0 4.5 0.0 0.0 5 6.0 6.0 0.0 0.0 trudna 9 2-6 4 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/augusta/augusta_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/augusta/augusta_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/augusta/augusta_kwiaty.jpg Odmiana Augusta - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Augusta - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Augusta - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
13 Bellarosa wczesna jadalna L 6132/5 x Vineta 2006 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 12.4 19.8 18.7 57.0 0 192 450 0 0 432 0 0 96 10.0 2.9 90 120 okrągłoowalny 7.6 9.0 czerwona chropowata 7.0 żółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa średnia - wysoka 7 pośredni 3 żółtopomarańczowa średni 7.1 dobry B 1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 8.3 8.3 8.0 7 3.5 2 2 0 6.9 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 7 0.0 R 2.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 6.0 0.0 trudna 9 5 4 9 Długość wegetacji 108-113 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/bellarosa/bellarosa_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/bellarosa/bellarosa_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/bellarosa/bellarosa_kwiaty.jpg Odmiana Bellarosa - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Bellarosa - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Bellarosa - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
14 Berber bardzo wczesna jadalna Alcmaria x Ropta B 365 2006 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 12.4 19.4 19.2 68.0 0 181 425 0 0 384 0 0 91 18.0 0.0 50 150 okrągłoowalny 7.4 6.0 żółta gładka 7.4 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa wysoka 0 pośrdni 6 7.3 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.5 8.8 8.0 5 5.0 5 4 0 5.5 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 5-6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 5.5 0.0 bardzo trudna 0 4 1 Długość wegetacji 108-122 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/berber/berber_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/berber/berber_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/berber/berber_kwiaty.jpg Odmiana Berber - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Berber - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Berber - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
15 Bila wczesna jadalna Adretta x Cynia 1994 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 12.8 18.7 21.6 35.0 0 200 456 0 0 429 0 0 94 11.4 0.0 średnie średnie-duże 80 100 okrągłoowalny 7.0 9.0 żółta gładka 7.0 żółty czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 5 żółtopomarańczowa długi 7.0 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.0 8.5 8.5 7 3.5 4 3 3 0.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 6 4.0 dość podatna S 3.0 4.0 5.0 4.0 7 5.5 7.0 5.0 0.0 średnio trudna 8 toler.do 8 6 1 images/com_katalogziemniakow/odmiany/bila/bila_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/bila/bila_kielki.jpg Odmiana Bila - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Bila - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
16 Bogatka średnio wczesna jadalna Z-942095 x Velox 2013 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 12.2 0.0 0.0 0.0 0 0 524 0 0 478 0 0 91 23.0 0.0 średnie 0 0 owalny 6.6 8.0 żółta gładka 7.9 jasnożółty jasnofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia 5 pośredni - liściowy 4 6.8 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 5 3.0 3 4 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 6.0 0.0 łatwa 8 2 images/com_katalogziemniakow/odmiany/bogatka/bogatka_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/bogatka/bogatka_kielki.jpg Odmiana Bogatka - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Bogatka - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
17 Bohun wczesna jadalna BD 279 x Wawrzyn 2014 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 12.4 0.0 0.0 0.0 0 0 459 0 0 452 0 0 98 16.2 0.0 0 0 okrągły 6.9 8.0 żółta gładka 6.8 jasnożółty biały czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 5 7.1 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 4.0 4 4 4 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 5-6 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5 0.0 8.0 6.5 0.0 bardzo trudna 9 0 Okres wegetacji (2012-2013) - 91 dni, odporność na alternariozę - 7,3 1 1
18 Boryna średnio wczesna skrobiowa Umiak x Zarewo 2012 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 20.3 26.1 0.0 0.0 0 0 399 0 0 378 0 0 95 15.5 2.0 0 0 okrągły 6.5 8.0 czerwona średnio chropowata 6.2 biały czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia 6 pośredni 6 5.8 średnio dobry C-CD -1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 3 3.0 4 4 4 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 7 0.0 S 5.5 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 3.5 0.0 dość łatwa 7 3 5 9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/boryna/boryna_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/boryna/boryna_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/boryna/boryna_kwiaty.jpg Odmiana Boryna - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Boryna - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Boryna - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
19 Bryza średnio późna jadalna K.56.200 x Schwalbe 1976 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 15.0 22.2 22.8 33.0 0 0 426 0 0 396 0 0 94 9.8 0.0 średnie średnie-duże 0 120 okrągły 6.5 6.0 żółta średnio chropowata 6.0 żółty jasnofioletowa fioletowa niska - średnia 5 pośredni 6 pomarańczowa średni 7.5 dobry BC -1 0.0 -1 0.0 1 -1 -1 1 8.0 8.5 0.0 6 3.0 4 5 5 0.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 NTN 7 5.0 średnio odporna S 4.0 4.0 5.0 3.0 6 3.0 4.0 6.0 0.0 trudna 2 2 4-6 5 images/com_katalogziemniakow/odmiany/bryza/bryza_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/bryza/bryza_kwiaty.jpg Odmiana Bryza - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Bryza - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
20 Bzura późna skrobiowa PG 232 x Prosna 1986 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 19.6 25.9 0.0 0.0 0 0 468 0 0 435 0 0 93 0.0 2.8 tolerancyjna średnie 0 140 okrągłoowalny 6.5 7.0 żółta chropowata 6.0 jasnożółty biała zielonofioletowa niska 0 pośredni 8 żółtopomarańczowa długi 6.0 dość dobry C -1 0.0 1 0.0 1 -1 -1 -1 7.5 8.0 0.0 5 3.0 5 5 4 0.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 3.5 podatna 9 8.0 4.0 5.0 5.0 5 4.0 5.0 4.0 0.0 średnio trudna 3 2-6 4 6 Odmiana skrajnie odporna na PVA images/com_katalogziemniakow/odmiany/bzura/bzura_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/bzura/bzura_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/bzura/bzura_kwiaty.jpg Odmiana Bzura - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Bzura - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Bzura - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
21 Carrera wczesna jadalna Allard x Concurrent 2007 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 10.8 0.0 0.0 0.0 0 0 442 0 0 425 0 0 96 16.8 1.6 0 0 okrągłoowalny 7.2 9.0 żółta gładka 7.5 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa niska - średnia 5 pośredni 5 żółtopomarańczowa średni 7.2 dobry AB-B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 3.0 8.6 7.7 6 1.0 5 1 0 5.4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 3-4 0.0 bardzo podatna S 3.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.5 0.0 bardzo trudna 9 5 5 9 Badana w latach 2004-2005. Okres wegetacji 106-119 dni. Ma bardzo duże bulwy i jest bardzo podatna na wirusy Listopad 2013 - miąższ żółty, zwięzły nie ciemniejący po ugotowaniu. Smak bardzo dobry, delikatny miąższ images/com_katalogziemniakow/odmiany/carrera/carrera_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/carrera/carrera_kielki.jpg Odmiana Carrera - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Carrera - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
22 Cecile średnio późna jadalna Nicola x RZ 88-404 2007 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 12.2 0.0 0.0 0.0 0 0 428 0 0 314 0 0 74 0.0 0.0 0 0 podłużny 6.7 3.5 czerwona gładka 7.1 żółty-ciemnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa niska - średnia 5 liściowy - pośredni 4 7.1 dobry AB-B 1 3.1 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.3 8.9 8.6 0 0.0 0 0 0 6.2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 3-4 0.0 dość podatna 5.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 bardzo trudna 0 0 Badana w latach 2005-2006. Okres wegetacji 143-147 dni. Zwięzły, bardzo żółty miąższ, bardzo niski udział plonu handlowego, bardzo niska odpornośc na wirusy. B. szybko ulega porażeniu PVY, daje wyraźne objawy images/com_katalogziemniakow/odmiany/cecile/cecile_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/cecile/cecile_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/cecile/cecile_kwiaty.jpg Odmiana Cecile - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Cecile - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Cecile - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
23 Cedron wczesna skrobiowa Tempora x Zarewo 1997 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 17.7 28.9 0.0 0.0 0 0 381 0 0 352 0 0 93 10.0 0.0 średnie średnie-duże 0 150 owalny 7.0 6.0 żółta średnio chropowata 6.6 żółty biała czerwonofioletowa średnia 5 pośredni - liściowy 6 6.3 dość dobry BC -1 3.8 1 6.8 1 -1 -1 -1 8.0 8.2 7.9 3 3.0 4 3 3 6.1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6,5 6,5 3.0 podatna 9 3.0 4.0 5.0 5.0 3 5.0 6.0 4.0 0.0 średnio trudna 0 2-6 4 5 images/com_katalogziemniakow/odmiany/cedron/cedron_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/cedron/cedron_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/cedron/cedron_kwiaty.jpg Odmiana Cedron - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Cedron - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Cedron - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
24 Cekin średnio wczesna jadalna D 19486 x Mariella 2004 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 16.1 19.9 19.1 92.0 0 0 482 0 0 460 0 0 95 13.6 3.1 średnie średnie-duże 0 140 okrągły 6.8 8.0 żółta średnio chropowata 6.8 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 5 liściowy - pośredni 6 żółtopomarańczowa długi 7.1 dobry BC 1 3.3 1 5.7 -1 -1 -1 1 7.6 8.7 8.2 6 4.0 3 4 0 4.5 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 5 NTN 5,5 3.0 podatna S 4.0 0.0 0.0 0.0 5 7.0 6.5 4.5 0.0 trudna 9 3-5 4 9 Grudzień 2012 - miąższ jasnożółty, rozsypujący się po ugotowaniu, ładny zapach, gotuje się lepiej od Satiny, b. smaczny, nie ciemnieje, mogą występować wady miąższu - brązowe rdzenie images/com_katalogziemniakow/odmiany/cekin/cekin_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/cekin/cekin_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/cekin/cekin_kwiaty.jpg Odmiana Cekin - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Cekin - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Cekin - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
25 Courage średnio wczesna jadalna Lady Rosetta x Hz 81h202 2006 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 17.4 0.0 0.0 66.0 0 0 414 0 0 384 0 0 92 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 6.5 7.0 czerwona średnio gładka 6.6 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa średnia - wysoka 6 pośredni 6 7.0 dobry BC 1 0.0 1 7.2 -1 -1 -1 -1 8.0 8.2 7.6 6 0.0 0 0 0 6.7 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 5-6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3.0 0.0 bardzo trudna 0 6 Długość wegetacji 130-134 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/courage/courage_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/courage/courage_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/courage/courage_kwiaty.jpg Odmiana Courage - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Courage - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Courage - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
26 Courlan bardzo wczesna jadalna FL 1780 x FL 1291 2005 2015 Szkocja Pepsico Foods and Beverages International Ltd. Frito Lay Poland sp. z o.o. 15.8 21.9 0.0 0.0 0 0 279 0 0 264 0 0 94 0.0 0.0 0 0 okrągły 7.5 7.0 żółta gładka 6.9 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa średnia 0 pośredni 3 6.7 dobry BC-C -1 0.0 1 8.0 -1 -1 -1 -1 7.3 8.4 8.0 6 0.0 0 0 0 6.5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 5-6 0.0 S 2.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 bardzo trudna 0 0 okres wegetacji ok. 103 dni, bardzo podanta na choroby, bardzo niski plon ogólny i handlowy (w latach 2003-04 tylko 68% i 67% wzorca), skłonność do rdzawej pplamistości ok. 3,6% plonu images/com_katalogziemniakow/odmiany/courlan/courlan_bulwy.jpg Odmiana Courlan - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
27 Cyprian wczesna jadalna D 27220 x Granola 2007 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 12.8 21.7 20.2 50.0 0 174 382 0 0 357 0 0 93 17.5 0.0 średnie 80 140 okrągłoowalny 6.6 8.0 żółta średnio gładka 6.6 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 5 liściowy - pośredni 5 6.9 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 4.0 8.3 9.0 7 2.0 2 3 0 4.6 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 S 5.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 6.5 0.0 trudna 8 5 5 9 Badana w latach 2005-2006. Okres wegetacji 112-126 dni. Wydaje się być mało wrażliwa na braki wody (patrz susza w roku 2006) Grudzień 2012 - miąższ jasno żółty, nieznacznie ciemnieje po ugot., smaczny, nie rozgotowuje się images/com_katalogziemniakow/odmiany/cyprian/cyprian_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/cyprian/cyprian_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/cyprian/cyprian_kwiaty.jpg Odmiana Cyprian - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Cyprian - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Cyprian - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
28 Dali średnio wczesna jadalna Sierra x Monalisa 2006 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 13.5 0.0 0.0 29.0 0 0 405 0 0 367 0 0 90 16.0 0.0 0 0 owalny 7.5 6.0 żółta gładka 7.8 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 4 łodygowy - pośredni 4 7.0 dobry AB-B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 6.9 8.1 8.0 5 1.0 3 4 0 2.9 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 4.5 0.0 trudna 0 9 Długość wegetacji 128-135 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/dali/dali_bulwy.jpg Odmiana Dali - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
29 Danuta średnio późna skrobiowa Amado x PR 91-50 2009 Niemcy Bohm Nordkartoffel Agrarproduktion OHG Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 18.5 24.3 0.0 0.0 0 0 504 0 0 484 0 0 96 21.0 2.8 0 0 okrągłoowalny 7.3 8.0 żółta średnio chropowata 7.6 żółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa wysoka 0 5 6.5 dobry C -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 5 3.0 4 3 4 0.0 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 5-6 0.0 bardzo podatna S 5.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 6.0 0.0 łatwa 0 0 Kleista, smaczna, w smaku i konsystencji przypomina kluski śląskie, pyzy lub kopytka. Miąższ żółty, kiepsko się gotuje - rozgotowuje się images/com_katalogziemniakow/odmiany/danuta/danuta_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/danuta/danuta_kielki.jpg Odmiana Danuta - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Danuta - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
30 Denar bardzo wczesna jadalna Z-79.36/20 x Z-79.554/810 1999 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 11.6 18.0 19.0 41.0 205 256 540 183 315 505 89 0 94 12.9 2.4 średnie-duże średnie-duże 70 110 okrągłoowalny 7.0 9.0 żółta gładka 7.0 jasnożółty biała zielona średnia - wysoka 6 pośredni - liściowy 6 pomarańczowo-żółto-pomarańczowa średni 7.0 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.6 8.8 8.0 7 2.0 3 5 0 5.4 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 NTN 7 4.5 dość podatna S 3.0 4.0 5.0 3.0 7 5.0 5.0 6.0 0.0 średnio trudna 7 toler. do 8 4 2 Złoty medal Polagra 2003 images/com_katalogziemniakow/odmiany/denar/denar_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/denar/denar_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/denar/denar_kwiaty.jpg Odmiana Denar - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Denar - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Denar - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
31 Ditta średnio wczesna jadalna Bintje x Quarta 2000 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 13.3 18.2 12.9 29.0 0 0 455 0 0 409 0 0 89 13.9 3.2 średnie średnie-duże 0 100 owalny 8.0 7.0 żółta średnio chropowata 8.0 żółty biała czerwonofioletowa średnia 3 pośredni 4 pomarańczowa krótki - średni 7.0 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 7.8 8.1 8.1 4 4.0 4 4 0 3.2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5,5 NTN 7 4.0 dość podatna 9 3.0 5.0 0.0 0.0 5 6.0 6.5 4.0 0.0 trudna 9 2-6 4 9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/ditta/ditta_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/ditta/ditta_kielki.jpg Odmiana Ditta - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Ditta - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
32 Etiuda średnio wczesna jadalna PS 149 x VK 9510 2011 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 15.5 24.2 18.6 85.0 0 0 421 0 0 415 0 0 98 12.3 0.0 0 120 okrągły 6.8 9.0 jasnobeżowa średnio gładka 6.0 kremowy biała zielona niska 0 liściowy 5 6.5 dobry C-CD 1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 5 3.0 4 3 4 0.0 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 5-6 8.0 bardzo odporna 9 3.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 6.0 0.0 dość łatwa 6 3-5 5 9 Odmiana jakościowa, przeznaczona do produkcji chipsów images/com_katalogziemniakow/odmiany/etiuda/etiuda_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/etiuda/etiuda_kielki.jpg Odmiana Etiuda - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Etiuda - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
33 Etola wczesna jadalna Agria x I.73.341/20 2009 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 14.9 22.5 23.6 93.0 0 228 440 0 0 427 0 0 97 15.8 3.0 90 140 okrągły 6.8 9.0 żółta średnio gładka 6.3 żółty czerwonofioletowa z białymi końcami niebieskofioletowa średnia - wysoka 6 pośredni 5 6.9 dobry B-BC 1 0.0 1 0.0 1 -1 -1 1 7.0 0.0 7.5 7 2.0 4 5 5 0.0 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 dość podatna S 4.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 6.0 0.0 trudna 9 5 5 8 images/com_katalogziemniakow/odmiany/etola/etola_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/etola/etola_kielki.jpg Odmiana Etola - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Etola - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
34 Eurostar średnio późna jadalna Victoria x Innovator 2013 Holandia KWS POTATO B.V. KWS Polska sp. z o.o. 14.3 0.0 0.0 0.0 0 0 509 0 0 478 0 0 95 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.1 9.0 żółta gładka 7.2 jasnożółty biała czerwonofioletowa wysoka 6 pośredni 7 7.2 dobry B-BC 1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0 6 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 5-6 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 bardzo trudna 9 0 Listopad 2013 - smaczna lekko rozsypujaca się odmiana o jasnożółtym miąższu. Frytki bardzo dobre podobne do Innovatora. images/com_katalogziemniakow/odmiany/eurostar/eurostar_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/eurostar/eurostar_kielki.jpg Odmiana Eurostar - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Eurostar - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
35 Ewelina wczesna jadalna Satina x BD 690/29/91 2006 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 13.5 20.7 24.7 96.0 0 217 458 0 0 428 0 0 93 8.3 2.2 60 90 okrągłoowalny 7.2 7.0 żółta średnio gładka 7.7 żółty biała czerwonofioletowa średnia 0 liściowy - pośredni 5 7.2 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 1 8.5 8.5 8.5 8 2.0 1 4 0 3.8 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 7 0.0 S 3.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 7.0 0.0 bardzo trudna 9 3 4 9 Długość wegetacji 111-119 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/ewelina/ewelina_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/ewelina/ewelina_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/ewelina/ewelina_kwiaty.jpg Odmiana Ewelina - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Ewelina - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Ewelina - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
36 Fianna średnio późna jadalna KO62-660 x AM66-42 2000 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 16.4 21.8 0.0 0.0 0 0 440 0 0 413 0 0 94 10.3 2.1 średnie średnie 0 100 owalny 8.0 8.0 żółta gładka 7.5 kremowy biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 5 łodygowy - pośredni 6 żółtopomarańczowa krótki 6.5 dobry BC 1 4.3 -1 0.0 1 -1 -1 1 8.3 8.1 8.1 3 3.0 3 4 0 4.5 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 NTN 7 5.0 średnio odporna S 5.0 5.0 0.0 0.0 3 5.0 5.0 6.5 0.0 trudna 8 2-6 4 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/fianna/fianna_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/fianna/fianna_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/fianna/fianna_kwiaty.jpg Odmiana Fianna - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Fianna - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Fianna - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
37 Finezja średnio wczesna jadalna PS1669 x Karlena 2007 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 14.7 23.5 15.2 105.0 0 0 468 0 0 441 0 0 94 14.6 2.4 0 120 okrągłoowalny 6.7 7.5 żółta średnio gładka 7.1 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa średnia 0 pośredni 5 6.6 dobry BC 1 3.9 -1 0.0 1 -1 -1 -1 5.0 8.4 7.8 6 1.0 3 3 0 6.9 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 7 8.0 bardzo odporna 9 4.5 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 7.0 0.0 łatwa 8 3-5 5 9 Badana w latach 2005-2006. Okres wegetacji 143-145 dni. Wydaje się mało wrażliwa na okresowe braki wody (susze) - patrz rok 2006. Posiada gen Rm - pełna odporność na PVM images/com_katalogziemniakow/odmiany/finezja/finezja_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/finezja/finezja_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/finezja/finezja_kwiaty.jpg Odmiana Finezja - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Finezja - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Finezja - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
38 Folva średnio wczesna jadalna Miranda x Maris Piper 2003 Dania Danespo A/S DGL Polska sp. z o.o. 14.5 0.0 0.0 48.0 0 0 527 0 0 500 0 0 95 18.4 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.7 8.0 żółta gładka 7.7 żółty czerwonofioletowa z białymi końcami niebieskofioletowa średnia 6 łodygowy - pośredni 5 żółtopomarańczowa krótki 6.9 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.2 9.0 8.6 5 2.0 2 3 0 4.8 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4,5 5,5 3.0 podatna 9 3.5 5.0 0.0 0.0 5 7.0 6.5 6.0 0.0 trudna 9 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/folva/folva_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/folva/folva_kwiaty.jpg Odmiana Folva - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Folva - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
39 Fresco bardzo wczesna jadalna Cebeco 6015-28 x Provita 1997 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 13.9 20.9 12.8 37.0 201 0 406 184 236 402 91 0 92 0.0 0.0 średnie-duże duże 60 120 okrągłoowalny 7.0 7.0 żółta średnio chropowata 7.0 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 3 żółtopomarańczowa krótki - średni 7.0 dobry B 1 3.8 1 6.5 1 -1 -1 1 7.9 8.5 8.5 5 4.0 2 2 3 5.8 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 5 4.0 dość podatna S 3.0 3.0 5.0 4.0 5 5.0 6.0 4.0 0.0 trudna 6 2-6 4 1 images/com_katalogziemniakow/odmiany/fresco/fresco_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/fresco/fresco_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/fresco/fresco_kwiaty.jpg Odmiana Fresco - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Fresco - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Fresco - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
40 Gandawa późna skrobiowa PS 110 x Z 78.547/1274 2004 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 20.2 25.3 0.0 0.0 0 0 508 0 0 473 0 0 93 17.5 0.0 0 0 okrągły 7.1 7.0 żółta średnia 6.7 kremowy biała czerwonofioletowa średnia 5 pośredni - liściowy 7 żółtopomarańczowa średni 6.9 dobry C -1 0.0 1 6.7 1 -1 -1 -1 6.7 8.3 7.6 4 3.0 5 4 0 6.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 8 6,5 3.0 podatna S 6.0 0.0 0.0 0.0 3 6.5 5.0 4.0 0.0 łatwa 4 2-8 4 8 images/com_katalogziemniakow/odmiany/gandawa/gandawa_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/gandawa/gandawa_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/gandawa/gandawa_kwiaty.jpg Odmiana Gandawa - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Gandawa - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Gandawa - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
41 Gawin średnio wczesna jadalna Bóbr x M 62410 2010 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 16.0 25.4 16.2 134.0 0 0 448 0 0 421 0 0 89 19.0 0.0 średnie-duże 0 0 okrągłoowalny 6.8 7.0 żółta średnio gładka 6.7 jasnożółty czerwonofioletowa z białymi końcami niebieskofioletowa średnia - wysoka 0 liściowy - pośredni 4 6.4 dość dobry B-BC 1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 2.0 2 4 4 0.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 7 0.0 podatna S 3.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.0 0.0 dość łatwa 8 3-5 5 9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/gawin/gawin_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/gawin/gawin_kielki.jpg Odmiana Gawin - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Gawin - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
42 Glada średnio wczesna skrobiowa Parnasia x Montana 1994 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 19.6 25.2 0.0 0.0 0 0 442 0 0 400 0 0 91 14.7 2.9 małe-średnie średnie 0 120 okrągłoowalny 6.5 5.5 żółta średnio chropowata 6.0 jasnożółty czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa wysoka 0 pośredni 7 żółtopomarańczowa średni 6.0 dość dobry C -1 0.0 1 0.0 1 -1 -1 -1 8.0 8.0 0.0 5 2.0 1 1 4 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7,5 5,5 3.0 podatna R 5.0 5.0 5.5 5.0 5 7.0 6.0 4.0 0.0 dość łatwa 7 2 4 1 images/com_katalogziemniakow/odmiany/glada/glada_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/glada/glada_kielki.jpg Odmiana Glada - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Glada - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
43 Gracja wczesna jadalna Lawina x Aster 2002 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 15.9 24.9 20.0 36.0 0 171 444 0 0 410 0 0 91 17.0 3.1 średnie-duże średnie 70 120 okrągłoowalny 7.5 7.0 żółta średnio gładka 7.5 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 7 liściowy 5 pomarańczowa średni 6.5 dobry BC -1 3.8 1 8.2 1 -1 -1 -1 7.6 8.5 7.9 4 5.0 5 3 0 4.8 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 NTN 6,5 3.0 podatna S 3.0 5.0 0.0 0.0 6 6.0 6.0 4.0 0.0 średnio trudna 9 toler.do 8 4 8 images/com_katalogziemniakow/odmiany/gracja/gracja_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/gracja/gracja_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/gracja/gracja_kwiaty.jpg Odmiana Gracja - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Gracja - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Gracja - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
44 Gustaw średnio późna jadalna DS2 x PS647 2010 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 15.7 24.9 18.4 84.0 0 0 495 0 0 481 0 0 98 13.4 0.0 0 140 okrągłoowalny 6.9 9.0 żółta średnio gładka 6.7 kremowy czerwonofioletowa z białymi końcami średnia - wysoka 0 pośredni - łodygowy 6 6.2 dość dobry BC 1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 5 3.0 3 3 0 0.0 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 7 8.0 bardzo odporna HR 5.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 5.5 0.0 łatwa 6 3-5 5 9 Miąższ kremowy, bardzo szybko ciemnieje po ugotowaniu (listopad 2012). Smak średni do słabego, kiepsko się gotuje - w środku twardy, a na zewnątrz się rozpada i przywiera do dna garnka images/com_katalogziemniakow/odmiany/gustaw/gustaw_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/gustaw/gustaw_kielki.jpg Odmiana Gustaw - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Gustaw - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
45 Gwiazda wczesna jadalna B-53054 x Denar 2011 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 11.2 19.4 19.5 72.0 0 245 538 0 0 519 0 0 96 15.2 2.0 tolerancyjna 90 140 okrągłoowalny 7.2 9.0 żółta średnio gładka 6.8 jasnożółty-żółty biała zielona wysoka 0 pośredni 6 6.8 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 2.0 4 4 5 0.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 NTN 7 0.0 podatna S 3.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 5.5 0.0 dość łatwa 8 3-5 7 Listopad 2012 - Smak dobry powyżej przeciętnego, miąższ nie rozgotowuje się, brak rdzawych plamistości pomimo sprzyjającego roku. Miąższ jędrny, żółty, nie ciemnieje po ugotowaniu. W porównaniu do Michaliny smak nieco gorszy. images/com_katalogziemniakow/odmiany/gwiazda/gwiazda_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/gwiazda/gwiazda_kielki.jpg Odmiana Gwiazda - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Gwiazda - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
46 Harpun średnio wczesna skrobiowa S 19344 x 62.109-3 1993 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 18.4 25.6 0.0 0.0 0 0 386 0 0 358 0 0 92 14.2 2.0 średnie tolerancyjna 0 120 okrągłoowalny 6.0 5.5 żółta lekko chropowata 6.0 kremowy biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 7 pośredni 2 żółtopomarańczowa średni 6.0 dość dobry C -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.5 7.5 0.0 4 1.0 4 2 1 0.0 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 7 5.0 średnio odporna S 4.0 4.0 5.0 4.0 4 5.0 6.0 5.0 0.0 dość łatwa 3 toler. do 8 4 4 images/com_katalogziemniakow/odmiany/harpun/harpun_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/harpun/harpun_kielki.jpg Odmiana Harpun - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Harpun - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
47 Hinga późna skrobiowa PS 12 x Tasso 1996 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 22.5 27.6 0.0 0.0 0 0 440 0 0 396 0 0 90 20.1 2.4 średnie tolerancyjna 0 170 owalny 6.0 7.0 żółta lekko chropowata 5.5 jasnożółty czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni - liściowy 3 żółta średni 5.5 średni C -1 0.0 -1 7.5 -1 -1 -1 -1 7.9 7.8 7.8 4 3.0 4 4 3 4.6 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 5,5 2.0 bardzo podatna S 7.0 4.5 6.0 5.0 4 5.0 5.5 5.0 0.0 dość łatwa 4 2 2-4 6 images/com_katalogziemniakow/odmiany/hinga/hinga_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/hinga/hinga_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/hinga/hinga_kwiaty.jpg Odmiana Hinga - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Hinga - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Hinga - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
48 Honorata średnio wczesna jadalna E 97/253/496 x Diana 2012 Niemcy Bohm Nordkartoffel Agrarproduktion OHG Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 15.9 0.0 0.0 0.0 0 0 444 0 0 413 0 0 95 0.0 2.7 0 140 okrągłoowalny 7.0 7.0 jasnobeżowa średnio gładka 6.7 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 5 pośredni - łodygowy 5 6.7 dobry BC 1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 4 4.0 5 5 5 0.0 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 6.5 0.0 trudna 9 9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/honorata/honorata_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/honorata/honorata_kielki.jpg Odmiana Honorata - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Honorata - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
49 Hubal wczesna jadalna Innovator x Felka 2011 2015 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 13.5 0.0 0.0 0.0 0 0 512 0 0 484 0 0 95 0.0 0.0 0 0 owalny 7.0 8.0 żółta gładka 7.2 jasnożółty biała zielonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 6 6.6 dobry AB-B 1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 5-6 0.0 dość podatna HR 3.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 średnio trudna 0 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/hubal/hubal_kielki.jpg Odmiana Hubal - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
50 Ignacy wczesna jadalna Unikat x Carmonia 2012 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 11.8 20.6 15.9 78.0 0 250 540 0 0 517 0 0 98 14.5 0.0 100 100 okrągłoowalny 6.8 8.0 żółta gładka 7.0 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa niska - średnia 0 liściowy 3 6.7 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 5 2.0 4 3 3 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 7 0.0 S 3.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 5.5 0.0 dość łatwa 6 3 4 Odmiana zwięzła, nie rozpada się w trakcie gotowania. Smak przeciętny, nie zachwyca. Miąższ nie ciemnieje po ugotowaniu. Kolor miąższu żółty. images/com_katalogziemniakow/odmiany/ignacy/ignacy_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/ignacy/ignacy_kielki.jpg Odmiana Ignacy - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Ignacy - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
51 Ikar średnio wczesna skrobiowa PG 442 x Biełoruskij Krochmalistyj 1996 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 22.7 28.8 0.0 0.0 0 0 432 0 0 396 0 0 91 24.0 2.1 średnie-duże średnie 0 130 okrągłoowalny 5.5 7.0 żółta średnio chropowata 5.5 kremowy czerwonofioletowa z białymi końcami zielona wysoka 0 pośredni 6 żółtopomarańczowa średni 5.5 średni C -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.9 7.2 7.2 3 1.0 3 4 4 7.1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 7,5 5,5 3.5 podatna R 5.5 4.0 5.0 4.0 3 5.5 7.0 4.0 0.0 dość łatwa 1 2-6 2-4 4 images/com_katalogziemniakow/odmiany/ikar/ikar_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/ikar/ikar_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/ikar/ikar_kwiaty.jpg Odmiana Ikar - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Ikar - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Ikar - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
52 Impala bardzo wczesna jadalna BM 52-72 x Biranco 2003 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 11.4 17.3 21.7 29.0 179 303 437 165 250 413 92 87 94 20.0 2.8 średnie średnie-duże 60 100 owalny 7.9 9.0 żółta gładka 7.7 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 4 pośredni 4 żółtopomarańczowa średni 7.5 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.5 8.9 8.7 7 3.5 1 4 0 6.1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 6 2.0 bardzo podatna S 2.0 4.0 5.0 3.0 6 0.0 6.5 5.5 0.0 trudna 9 2-4 6 1 Listopad 2013 - bardzo smaczna, o zwięzłym żółtym mniąższu. images/com_katalogziemniakow/odmiany/impala/impala_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/impala/impala_kwiaty.jpg Odmiana Impala - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Impala - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
53 Impresja bardzo wczesna jadalna Denar x Satina 2015 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 9.9 0.0 0.0 0.0 212 0 502 193 0 478 91 0 95 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.3 7.0 żółta gładka 7.7 jasnożółty biała zielonofioletowa wysoka 6 pośredni 5 6.8 dobry A-AB -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 8.0 0.0 0.0 bardzo trudna 0 0 Zawartość skrobi poniżej 10% (w latach 2013-2014 ok. 9,9%). Długość okresu wegetacji ok. 85 dni 1 1
54 Ingrid bardzo wczesna jadalna Premiere x RZD 88-1036 2009 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 12.5 19.1 17.4 42.0 0 372 412 0 0 399 0 0 97 15.0 2.8 80 120 okrągłoowalny 7.6 7.0 żółta gładka 7.7 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 0 pośredni - liściowy 2 7.1 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 1 -1 3.0 0.0 7.5 5 1.0 4 4 4 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 5-6 0.0 dość podatna 9 2.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 6.5 0.0 bardzo trudna 9 3 5 1 (listopad 2012) Dość zwięzły miąższ, na puree się nie nadaje, żółty nieznacznie ciemniejący po ugotowaniu. Smak dobry images/com_katalogziemniakow/odmiany/ingrid/ingrid_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/ingrid/ingrid_kielki.jpg Odmiana Ingrid - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Ingrid - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
55 Innovator wczesna jadalna Shepody x RZ-84-2580 2002 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 14.5 22.0 0.0 0.0 0 0 471 0 0 448 0 0 95 0.0 0.0 średnie średnie 0 0 owalny 7.5 9.0 żółta średnio chropowata 7.5 kremowy biała czerwonofioletowa średnia 0 pośredni 5 pomarańczowa krótki 7.0 dobry B 1 4.7 -1 0.0 1 -1 -1 1 8.0 8.9 8.4 5 0.0 0 3 0 10.5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 5,5 3.0 podatna S 3.0 4.0 0.0 0.0 3 5.5 6.0 4.0 0.0 trudna 9 2 4 1 images/com_katalogziemniakow/odmiany/innovator/innovator_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/innovator/innovator_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/innovator/innovator_kwiaty.jpg Odmiana Innovator - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Innovator - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Innovator - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
56 Inwestor późna skrobiowa PS 147 x PS 1216 2005 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 20.5 24.3 0.0 0.0 0 0 465 0 0 402 0 0 85 22.0 0.0 0 0 okrągły 6.5 6.0 żółta średnio chropowata 6.4 kremowy biała czerwonofioletowa średnia 0 pośredni - liściowy 0 6.5 dobry C 1 3.9 1 5.3 -1 -1 -1 -1 7.6 8.1 7.8 3 2.0 1 3 0 9.2 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 5-6 0.0 9 7.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 5.5 0.0 dość łatwa 5 toler. do 8 4 6 Okres wegetacji ok. 147-155 dni, plon średni, wielkośc bulw średnia, zawartośc skrobi powyżej wzorca, wysoka zawartość solaniny, niska odporność na PLRV, wysoka na PVY i zarazę ziemniaka, przydatna na frytki i chipsy, wyższe wymag. glebowe i nawozowe images/com_katalogziemniakow/odmiany/inwestor/inwestor_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/inwestor/inwestor_kwiaty.jpg Odmiana Inwestor - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Inwestor - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
57 Irga średnio wczesna jadalna D 2051 x Pamir 1987 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 12.8 20.9 20.3 54.0 0 0 442 0 0 392 0 0 89 16.0 2.5 średnie-duże duże 0 140 okrągłoowalny 7.0 6.0 jasnoróżowa gładka 7.0 kremowy biała czerwonofioletowa niska - średnia 0 pośredni - liściowy 3 żółto-pomarańczowo-pomarańczowa krótki 6.5 dobry B -1 0.0 -1 0.0 1 1 -1 -1 7.5 8.0 8.0 5 3.5 4 2 3 0.0 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 8 5.0 średnio odporna S 2.0 4.0 5.0 4.0 5 5.5 6.0 5.0 0.0 dość łatwa 2 toler. do 8 4 8 images/com_katalogziemniakow/odmiany/irga/irga_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/irga/irga_kielki.jpg Odmiana Irga - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Irga - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
58 Irys bardzo wczesna jadalna Kennebec x Giewont 1975 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 12.9 18.0 19.8 93.0 183 310 372 164 0 342 90 0 91 24.0 0.0 średnie średnie 100 150 owalnopodłużny 7.0 6.0 żółta gładka 6.5 biały biała fioletowa wysoka 0 łodygowy 3 żółtopomarańczowa średni 7.0 dobry B 1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 7.5 8.0 8.0 6 2.0 3 4 4 0.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5,5 4 3.5 podatna S 3.0 3.0 5.0 3.0 6 2.0 6.0 6.0 0.0 trudna 6 2-4 4 6 images/com_katalogziemniakow/odmiany/irys/irys_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/irys/irys_kielki.jpg Odmiana Irys - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Irys - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
59 Jasia późna skrobiowa OL 22127 x Elkana 1999 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 19.1 25.5 0.0 0.0 0 0 495 0 0 460 0 0 94 10.5 0.0 tolerancyjna duże 0 150 okrągłoowalny 6.4 8.0 żółta chropowata 6.2 jasnożółty biała czerwonofioletowa wysoka 0 pośredni 8 6.6 dobry BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.8 8.3 8.3 3 2.0 1 2 0 6.2 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 7,5 4.5 dość podatna 9 7.0 5.0 5.0 4.0 3 4.0 5.0 3.5 0.0 łatwa 8 2-6 4 6 images/com_katalogziemniakow/odmiany/jasia/jasia_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/jasia/jasia_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/jasia/jasia_kwiaty.jpg Odmiana Jasia - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Jasia - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Jasia - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
60 Jelly średnio późna jadalna Marabel x L 173 2005 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 14.9 17.1 11.5 82.0 0 0 526 0 0 512 0 0 97 13.5 1.8 0 100 okrągłoowalny 7.7 9.0 żółta gładka 7.6 żółty biała czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 2 żółtopomarańczowa krótki 7.3 dobry B-BC 1 0.0 1 5.5 -1 -1 -1 -1 8.0 8.5 8.3 6 3.5 4 4 0 3.6 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 5 5.0 średnio odporna S 5.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 6.0 0.0 trudna 2 3-5 6 9 Zróżnicowany w latach okres wegetacji 138-146 dni, bardzo plenna (112-116% wzorca), wysoki udział plonu handlowego, bardzo duże bulwy, niska zawartość solaniny, podatna na wirusy, o podwyższonej odporności na zarazę ziemniaka, przydatna na chipsy images/com_katalogziemniakow/odmiany/jelly/jelly_bulwy.jpg Odmiana Jelly - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
61 Jubilat średnio wczesna skrobiowa Pasja x Oleva 2011 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 19.4 25.2 0.0 0.0 0 0 436 0 0 406 0 0 95 17.5 0.0 średnie-duże 0 0 okrągłoowalny 6.9 7.0 jasnobeżowa średnio chropowata 6.9 kremowy biała zielona wysoka 0 pośredni 7 5.7 średnio dobry C-CD 1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 5 3.0 3 5 4 0.0 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 5-6 0.0 odporna S 5.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 5.0 0.0 średnio trudna 7 5 9 Bulwy gromadzą stosunkowo wysoką zawartość glikoalkaloidów images/com_katalogziemniakow/odmiany/jubilat/jubilat_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/jubilat/jubilat_kielki.jpg Odmiana Jubilat - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Jubilat - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
62 Jurata średnio wczesna jadalna Topaz x George 2011 Niemcy Bohm Nordkartoffel Agrarproduktion OHG Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 468 0 0 445 0 0 95 13.6 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.1 7.0 żółta chropowata 7.3 kremowy biała średnia 0 liściowy - pośredni 5 6.3 dość dobry B-BC 1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 3.0 4 4 5 0.0 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 podatna 4.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.5 0.0 dość łatwa 7 8 7 Odmiana jakościowa przeznaczona do produkcji frytek Dość dobrze się gotuje, ale jest rozpadającą się odmianą w trakcie tego procesu (27.11.2012). Dobrze się odparowuje. Odmiana sypka, smakiem dość dobry. Miąższ jasnożółty do kremowego images/com_katalogziemniakow/odmiany/jurata/jurata_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/jurata/jurata_kielki.jpg Odmiana Jurata - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Jurata - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
63 Jurek średnio wczesna jadalna Danusia x Vineta 2012 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 11.7 19.5 29.2 68.0 0 0 556 0 0 527 0 0 95 13.0 1.5 średnie 0 140 okrągłoowalny 6.6 9.0 żółta średnio gładka 7.1 żółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 6 łodygowy - pośredni 6 7.2 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 7 2.0 4 5 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 6.0 0.0 dość łatwa 8 5 9 W badaniach rejestr. smak był na poziomie odmiany Satina, a nawet wyższy. Grudzień 2012, 2013 - miąższ żółty, dość zwięzły, raczej B, smak b. dobry, nie ciemnieje po ugot., zdarza się rdzawa plamistość. Brak było tego rodzaju wad w lipcu i roku 2013. images/com_katalogziemniakow/odmiany/jurek/jurek_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/jurek/jurek_kielki.jpg Odmiana Jurek - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Jurek - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
64 Justa bardzo wczesna jadalna I.78.316/44 x Vital 2006 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 13.1 20.1 19.3 124.0 159 174 382 142 176 358 89 80 93 11.7 2.7 70 120 okrągłoowalny 7.2 8.0 żółta gładka 7.2 żółty biała czerwonofioletowa średnia 7 pośredni 5 żółtopomarańczowa długi 6.9 dobry B-BC -1 0.0 1 6.3 1 -1 -1 1 8.3 8.0 7.8 5 2.0 2 1 0 7.1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 S 3.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 6.0 0.0 trudna 5 3-5 5 4 Długość wegetacji 110-112 dni (lata badań2004-2005). Plony po 60 i 75 dniach są tylko z jednego roku badań (2005) - 18 doświadczeń images/com_katalogziemniakow/odmiany/justa/justa_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/justa/justa_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/justa/justa_kwiaty.jpg Odmiana Justa - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Justa - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Justa - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
65 Jutrzenka średnio wczesna jadalna PW 394 x Bila 2009 2015 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 13.4 22.9 16.1 164.0 0 0 507 0 0 497 0 0 98 14.0 2.5 tolerancyjna 0 120 okrągłoowalny 6.8 9.0 żółta średnio gładka 6.8 jasnożółty niebieskofioletowa niebieskofioletowa średnia - wysoka 6 pośredni - liściowy 7 6.8 dobry BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.0 0.0 7.6 5 3.0 3 5 5 0.0 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 bardzo odporna 9 2.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 7.0 0.0 dość łatwa 7 3 5 5 Wysoka odporność na PVM, podobna do odmian z genem Rm images/com_katalogziemniakow/odmiany/jutrzenka/jutrzenka_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/jutrzenka/jutrzenka_kielki.jpg Odmiana Jutrzenka - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Jutrzenka - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
66 Kaszub średnio wczesna skrobiowa Umiak x PB 2151 2012 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 21.2 27.0 0.0 0.0 0 0 370 0 0 324 0 0 89 17.2 2.1 0 0 okrągły 7.3 7.0 żółta chropowata 6.9 kremowy czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 8 6.1 dość dobry BC-C -1 0.0 -1 0.0 1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 4 3.0 4 4 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 7 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 4.0 0.0 dość łatwa 6 3 5 9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/kaszub/kaszub_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/kaszub/kaszub_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/kaszub/kaszub_kwiaty.jpg Odmiana Kaszub - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Kaszub - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Kaszub - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
67 Krasa bardzo wczesna jadalna KE 66/7 x Anosta 2003 Czechy Sativa Kerkov a.s. Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 12.0 18.9 14.7 42.0 204 241 464 194 273 442 96 91 96 0.0 3.2 średnie średnie-duże 60 140 okrągłoowalny 7.4 9.0 żółta gładka 7.1 żółty czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia 0 pośredni 3 pomarańczowa średni - długi 6.8 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.2 9.0 8.7 6 2.0 4 4 0 6.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 6 5.0 średnio odporna HR 3.5 4.0 0.0 0.0 6 4.0 6.0 5.0 0.0 trudna 3 2-4 4 1 Odmiana z genem nadwrażliwości Nx, zapewniajacym całkowita odporność roślin w polu na PVX, przedstawiciel hodowcy w Polsce - Europlant images/com_katalogziemniakow/odmiany/krasa/krasa_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/krasa/krasa_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/krasa/krasa_kwiaty.jpg Odmiana Krasa - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Krasa - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Krasa - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
68 Kuba średnio wczesna skrobiowa Bzura x Karlena 1999 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 19.8 27.0 0.0 0.0 0 0 437 0 0 400 0 0 91 14.5 0.0 średnie duże 0 130 okrągłoowalny 6.9 7.0 żółta średnio gładka 6.8 żółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 4 pośredni 6 żółtopomarańczowa średni - długi 6.4 dość dobry C -1 0.0 1 6.7 1 -1 -1 -1 8.0 8.3 8.3 5 3.0 4 4 0 6.9 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 9 6,5 5.0 średnio odporna S 5.0 4.0 6.0 5.0 3 6.0 6.0 3.5 0.0 łatwa 7 2-6 2-4 8 images/com_katalogziemniakow/odmiany/kuba/kuba_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/kuba/kuba_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/kuba/kuba_kwiaty.jpg Odmiana Kuba - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Kuba - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Kuba - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
69 Kuras późna skrobiowa PG 285 x AR 69-491 2007 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 19.3 26.5 0.0 0.0 0 0 545 0 0 514 0 0 94 16.5 0.0 0 0 okrągły 6.5 9.0 żółta chropowata 6.2 kremowy biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 5 pośredni 6 5.8 średnio dobry BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 8.2 8.3 7.8 5 2.0 4 4 0 22.8 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 3-4 0.0 bardzo podatna 9 8.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 5.5 0.0 średnio trudna 6 5 4 9 Badana w latach 2004-2005. Okres wegetacji 160-163 dni. Bardzo wysokie plony, bardzo wysoka odporność na zarazę. Wysoka zawartośc glikoalkaloidów. images/com_katalogziemniakow/odmiany/kuras/kuras_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/kuras/kuras_kwiaty.jpg Odmiana Kuras - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Kuras - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
70 Lady Claire wczesna jadalna Agria x KW 78-34-470 2001 Holandia C. Meijer B.V. Agriana sp. z o.o. 15.8 24.4 16.9 94.0 0 241 407 0 0 373 0 0 91 0.0 3.6 średnie średnie-duże 100 120 owalny 7.5 8.0 żółta gładka 7.5 jasnożółty biała niebieskofioletowa średnia 0 liściowy 4 żółto-pomarańczowo-żółta krótki 7.0 dobry BC -1 0.0 1 8.7 1 -1 -1 1 7.6 8.9 8.6 5 0.0 0 0 0 8.7 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 4 2.0 bardzo podatna S 2.0 4.0 0.0 0.0 5 5.0 6.0 0.0 0.0 trudna 8 2-8 4 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/lady-claire/lady-claire_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/lady-claire/lady-claire_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/lady-claire/lady-claire_kwiaty.jpg Odmiana Lady Claire - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Lady Claire - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Lady Claire - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
71 Lady Rosetta wczesna jadalna Cardinal x SVP VTn2 62 33 3 2016 Holandia C.Meijer B.V. Lind Sp. z o.o. 17.0 0.0 0.0 165.0 0 0 401 0 0 372 0 0 93 0.0 0.0 0 0 okrągły 7.2 7.0 czerwona 7.2 jasnożółty czerwonofioletowa niska - średnia 0 półstojący 3 6.8 dobry BC-C -1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 bardzo trudna 0 0 1 1
72 Laskara średnio wczesna jadalna 93.2525 X Amora 2013 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 15.4 0.0 0.0 0.0 0 0 513 0 0 488 0 0 95 13.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 6.4 9.0 żółta średnio gładka 6.0 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 7 6.7 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 2.0 3 4 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.0 0.0 trudna 9 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/laskara/laskara_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/laskara/laskara_kielki.jpg Odmiana Laskara - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Laskara - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
73 Latona wczesna jadalna Jaerla x Nicola 1997 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 12.9 21.7 26.7 51.0 0 0 473 0 0 446 0 0 94 14.0 3.3 średnie-duże średnie 0 100 owalny 7.6 8.0 żółta gładka 7.4 żółty biała czerwonofioletowa niska - średnia 0 liściowy 3 żółtopomarańczowa średni 6.5 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 7.5 8.1 8.1 5 4.0 2 2 3 7.8 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 6 4.0 dość podatna 9 3.0 4.5 6.0 4.5 2 6.0 5.0 4.0 0.0 trudna 7 4 1 images/com_katalogziemniakow/odmiany/latona/latona_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/latona/latona_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/latona/latona_kwiaty.jpg Odmiana Latona - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Latona - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Latona - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
74 Lavinia średnio wczesna jadalna L 00/583/597 x L 00/590/685 2013 Niemcy Bohm Nordkartoffel Agrarproduktion OHG Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 15.9 0.0 0.0 0.0 0 0 513 0 0 478 0 0 93 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.2 6.0 żółta 7.0 żółty niebieskofioletowa średnia 0 1 6.7 dobry B -1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 dość łatwa 0 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/lavinia/lavinia_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/lavinia/lavinia_kielki.jpg Odmiana Lavinia - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Lavinia - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
75 Lawenda wczesna jadalna Syrena x Z-980666 (Lech ma tych samych) 2016 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 13.4 0.0 0.0 42.0 178 0 497 165 0 456 94 0 92 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.2 7.0 czerwona 7.4 żółty jasnoczerwonofioletowa czerwonofioletowa niska 0 półstojący 2 6.6 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 1
76 Lech średnio wczesna jadalna Syrena x Z-980666 (Lawenda ma tych samych) 2016 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 14.4 0.0 0.0 41.0 0 0 443 0 0 400 0 0 90 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.4 6.0 czerwona 7.4 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 półstojący 5 7.0 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 1
77 Legenda średnio wczesna jadalna M 62633 x Fianna 2010 2015 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 16.8 24.1 15.0 55.0 0 0 502 0 0 482 0 0 96 18.0 0.0 średnie 0 120 okrągłoowalny 7.1 8.0 jasnobeżowa średnio gładka 7.4 jasnożółty czerwonofioletowa z białymi końcami niebieskofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni - liściowy 5 6.5 dobry BC-C 1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 5 3.0 4 2 3 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 5-6 8.0 bardzo odporna S 5.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 4.5 0.0 dość łatwa 3 3-5 5 6 images/com_katalogziemniakow/odmiany/legenda/legenda_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/legenda/legenda_kielki.jpg Odmiana Legenda - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Legenda - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
78 Lord bardzo wczesna jadalna Z-79.36/20 x Z-79.554/810 1999 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 11.7 18.4 16.0 35.0 193 262 505 172 324 474 0 0 94 13.0 2.5 średnie-duże średnie 80 150 okrągłoowalny 6.5 8.0 żółta gładka 7.0 jasnożółty biała zielona średnia - wysoka 5 pośredni 5 pomarańczowa średni 7.0 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.1 8.6 8.4 7 3.0 4 4 0 5.2 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 NTN 7 4.0 dość podatna S 3.0 4.0 5.0 3.0 7 6.0 6.0 5.0 0.0 średnio trudna 8 toler. do 8 4 2 złoty medal Polagra 2005 images/com_katalogziemniakow/odmiany/lord/lord_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/lord/lord_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/lord/lord_kwiaty.jpg Odmiana Lord - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Lord - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Lord - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
79 Madeleine wczesna jadalna Leyla x KO 85-1002 2016 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 11.4 0.0 0.0 35.0 0 0 498 0 0 475 0 0 95 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.5 8.5 żółta 7.7 żółty biała czerwonofioletowa niska 0 półstojący 2 7.0 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/madeleine/madeleine_bulwy.jpg Odmiana Madeleine - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
80 Magnolia wczesna jadalna PS 1703 x Magda 2015 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 16.3 0.0 0.0 0.0 0 0 478 0 0 452 0 0 95 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 6.8 8.0 jasnobeżowa średnio gładka 7.2 jasnożółty biała zielonofioletowa niska 0 liściowy 3 7.1 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 7.5 0.0 0.0 łatwa 0 0 Długość okresu wegetacji ok.. 92 dni, odporność na alternariozę - 6,9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/magnolia/magnolia_bulwy.jpg Odmiana Magnolia - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
81 Malaga średnio wczesna jadalna PW 286 x Remarka 2013 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 12.3 0.0 0.0 0.0 0 0 567 0 0 518 0 0 92 14.0 0.0 średnie 0 0 owalny 6.8 8.0 żółta gładka 7.5 jasnożółty czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia 0 liściowy - pośredni 4 7.0 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 1.0 4 5 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 7 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.0 0.0 łatwa 8 6 images/com_katalogziemniakow/odmiany/malaga/malaga_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/malaga/malaga_kielki.jpg Odmiana Malaga - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Malaga - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
82 Manitou średnio wczesna jadalna Laura x Maranca 2016 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 12.6 0.0 0.0 42.0 0 0 458 0 0 433 0 0 95 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.2 8.5 czerwona 7.7 żółty jasnoczerwonofioletowa czerwonofioletowa średnia 0 półstojący 4 6.9 dobry AB-B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 bardzo trudna 0 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/manitou/manitou_bulwy.jpg Odmiana Manitou - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
83 Marlen średnio wczesna jadalna Agria x Saturna 2005 2015 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 15.9 21.2 20.1 63.0 0 0 467 0 0 427 0 0 93 0.0 2.2 0 100 okrągłoowalny 6.9 8.0 żółta gładka 6.9 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 6 7.1 dobry BC 1 0.0 1 7.4 -1 -1 -1 -1 7.0 8.4 7.8 5 0.0 0 0 0 5.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 S 3.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 trudna 2 3 4 8 Okres wegetacji ok. 132 dni, plenna, niewielka skłonnośc bulw do pękania w niektórych latach (np. w roku 2003 - 5% plonu, a w roku 2004 tylko 2,4% plonu), niska odporność na wirusy i zarazę ziemniaka, przydatna na chipsy images/com_katalogziemniakow/odmiany/marlen/marlen_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/marlen/marlen_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/marlen/marlen_kwiaty.jpg Odmiana Marlen - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Marlen - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Marlen - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
84 Mazur średnio wczesna jadalna (445/12 x Betula) x Capella 2014 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 16.1 0.0 0.0 0.0 0 0 553 0 0 531 0 0 96 14.9 0.0 0 0 owalny 6.9 9.0 żółta średnio gładka 6.6 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 0 pośredni 6 6.6 dobry BC -1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 7 3.0 3 3 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 7 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 7 0.0 8.0 0.0 0.0 dość łatwa 0 0 Okres wegetacji (2012-2013) - 109 dni, odporność na alternariozę - 8,5 1 1
85 Michalina wczesna jadalna Lord x Satina 2010 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 11.4 19.9 21.1 69.0 0 277 484 0 0 471 0 0 98 17.5 1.2 tolerancyjna 90 120 okrągłoowalny 7.0 9.0 żółta średnio gładka 6.7 jasnożółty biała zielona wysoka 6 liściowy - pośredni 8 6.7 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 0.0 0.0 0.0 7 3.0 3 5 5 0.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 3-4 0.0 podatna S 3.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 5.5 0.0 średnio trudna 7 3 5 2 Listopad 2012 - Smak zdecydowanie dobry, miąsz jędrny, żółty nie rozpadający się i nieciemniejący po ugotowaniu. Brak rdzawych plamistości pomimo sprzyjającego sezonu. images/com_katalogziemniakow/odmiany/michalina/michalina_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/michalina/michalina_kielki.jpg Odmiana Michalina - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Michalina - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
86 Mieszko średnio wczesna skrobiowa E 97-159 x Hertha 2015 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 20.0 0.0 0.0 0.0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 0.0 6.5 żółta 0.0 jasnożółty czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 8 0.0 -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 łatwa 0 0 Długość okresu wegetacji ok. 117 dni, odporność na alternariozę - 8 images/com_katalogziemniakow/odmiany/mieszko/mieszko_bulwy.jpg Odmiana Mieszko - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
87 Miłek bardzo wczesna jadalna Ibis x Aster 2006 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 14.2 22.0 21.6 63.0 201 268 400 182 206 357 90 75 89 14.5 2.4 średnie-duże 100 105 owalny 7.0 7.0 żółta gładka 6.5 jasnożółty biała niebieskofioletowa średnia 5 liściowy - pośredni 2 żółtopomarańczowa średni 6.6 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 1 7.5 8.2 8.0 6 2.0 1 4 0 6.1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 5-6 0.0 S 3.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.0 0.0 średnio trudna 9 3 5 1 Długość wegetacji 109-113 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/milek/milek_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/milek/milek_kielki.jpg Odmiana Miłek - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Miłek - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
88 Mondeo średnio późna jadalna Maradonna x VE7445 2013 Holandia KWS POTATO B.V. KWS Polska sp. z o.o. 14.6 0.0 0.0 0.0 0 0 590 0 0 563 0 0 96 17.6 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.1 9.0 żółta gładka 7.1 kremowy biała zielona średnia - wysoka 0 pośredni - liściowy 5 6.7 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 3.0 4 4 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 3-4 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 6.0 0.0 bardzo trudna 6 7 Listopad 2013 - dość łatwo się rozgotowuje, miąższ jasnożółty do kremowego, sypki ale smaczny, ładny zapach po ugotowaniu - maślany, podobny do odmiany Taurus, jednak na zimno zapach kiepski jak z plastikowego opakowania images/com_katalogziemniakow/odmiany/mondeo/mondeo_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/mondeo/mondeo_kielki.jpg Odmiana Mondeo - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Mondeo - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
89 Oberon średnio wczesna jadalna Kankan x Denar 2012 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 11.7 20.5 25.5 32.0 0 0 531 0 0 499 0 0 94 18.8 1.4 średnie 0 120 owalny 6.9 8.0 czerwona gładka 6.6 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 5 pośredni 5 7.0 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 0.0 0.0 0.0 7 3.0 4 5 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 5.0 0.0 dość łatwa 8 3 9 Grudzień 2012 - bardzo smaczny, miąższ dość zwięzły, ale raczej w typie B, ładnie pachnie, nie ciemnieje po ugot. images/com_katalogziemniakow/odmiany/oberon/oberon_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/oberon/oberon_kielki.jpg Odmiana Oberon - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Oberon - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
90 Oman wczesna jadalna I.78.316/44 x Irga 2005 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 14.7 19.9 18.0 59.0 0 210 390 0 0 362 0 0 92 11.5 3.5 70 140 okrągłoowalny 7.1 7.0 żółta gładka 7.4 żółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 5 pośredni - liściowy 5 żółtopomarańczowa średni 7.4 dobry B-BC 1 4.0 -1 0.0 -1 1 -1 -1 8.0 8.0 8.5 7 4.0 3 5 0 6.2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 S 3.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 5.0 0.0 trudna 9 3-4 4 7 Okres wegetacji ok. 110 dni, niska odporność na wirusy, przydatność na frytki images/com_katalogziemniakow/odmiany/oman/oman_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/oman/oman_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/oman/oman_kwiaty.jpg Odmiana Oman - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Oman - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Oman - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
91 Orchestra średnio wczesna jadalna Maradonna x Cupido 2009 Holandia C. Meijer B.V. Agriana sp. z o.o. 11.2 0.0 0.0 0.0 0 0 503 0 0 493 0 0 98 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.2 9.0 żółta gładka 7.3 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 5 6.5 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 3-4 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 średnio trudna 0 0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/orchestra/orchestra_bulwy.jpg Odmiana Orchestra - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
92 Otolia średnio wczesna jadalna VR 95-098 x B 97/239/236 2014 Niemcy Bohm Nordkartoffel Agrarproduktion OHG Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 14.6 0.0 0.0 0.0 0 0 543 0 0 524 0 0 96 0.0 0.0 0 0 owalny 7.6 8.5 żółta 7.8 żółty jasnoczerwonofioletowa czerwonofioletwa średnia 0 pośredni 5 7.0 dobry AB 1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 7 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0 0.0 8.0 0.0 0.0 dość łatwa 0 0 Okres wegetacji (2012-2013) - 105 dni, odporność na alternariozę - 7,1 images/com_katalogziemniakow/odmiany/otolia/otolia_bulwy.jpg Odmiana Otolia - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
93 Owacja wczesna jadalna PS 662 x Carlitta 2006 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 13.8 19.5 0.0 72.0 0 0 475 0 0 447 0 0 94 16.3 0.0 średnie-duże 0 100 okrągłoowalny 6.7 8.0 żółta średnio chropowata 6.9 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 6 6.9 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 1 7.7 8.5 8.5 8 2.0 3 4 0 7.3 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 7 0.0 9 4.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 5.5 0.0 łatwa 9 3 4 7 Długość wegetacji 115-121 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/owacja/owacja_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/owacja/owacja_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/owacja/owacja_kwiaty.jpg Odmiana Owacja - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Owacja - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Owacja - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
94 Pasat średnio wczesna skrobiowa PS 647 x Bü 58.109/31 2002 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 19.2 31.1 0.0 0.0 0 0 503 0 0 467 0 0 93 13.3 0.0 średnie średnie 0 0 okrągłoowalny 6.7 8.0 żółta średnio gładka 6.6 kremowy biała czerwonofioletowa wysoka 6 pośredni 8 6.5 dobry C -1 3.7 -1 6.5 -1 -1 -1 -1 8.4 8.7 8.2 2 1.0 2 4 0 5.9 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 5 4.0 dość podatna S 5.0 4.5 0.0 0.0 2 6.5 5.0 5.0 0.0 dość łatwa 1 2-6 4 4 images/com_katalogziemniakow/odmiany/pasat/pasat_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/pasat/pasat_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/pasat/pasat_kwiaty.jpg Odmiana Pasat - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Pasat - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Pasat - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
95 Pasja Pomorska średnio późna skrobiowa PS 626 x Gamma 2000 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 20.1 25.4 0.0 0.0 0 0 463 0 0 426 0 0 92 14.8 2.0 średnie średnie 0 130 okrągłoowalny 7.2 7.0 żółta średnio chropowata 6.7 żółty biała zielona wysoka 0 łodygowy - pośredni 8 5.7 średnio dobry CD -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.2 0.0 0.0 2 4.0 4 4 4 0.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 7,5 2.0 bardzo podatna S 5.0 5.0 0.0 0.0 2 5.0 6.0 4.0 0.0 łatwa 1 2 4 1 images/com_katalogziemniakow/odmiany/pasja-pomorska/pasja-pomorska_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/pasja-pomorska/pasja-pomorska_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/pasja-pomorska/pasja-pomorska_kwiaty.jpg Odmiana Pasja Pomorska - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Pasja Pomorska - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Pasja Pomorska - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
96 Pokusa późna skrobiowa Optima x Lido 2006 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 18.6 23.0 0.0 0.0 0 0 477 0 0 443 0 0 92 18.7 3.0 0 0 okrągłoowalny 6.7 8.0 żółta średnio chropowata 7.0 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa średnia 0 pośredni 5 6.8 dobry BC 1 4.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.6 8.1 7.3 4 3.0 3 5 0 7.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 5-6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 5.0 0.0 dość łatwa 0 9 Długość wegetacji 150-157 dni (lata badań2004-2005) images/com_katalogziemniakow/odmiany/pokusa/pokusa_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/pokusa/pokusa_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/pokusa/pokusa_kwiaty.jpg Odmiana Pokusa - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Pokusa - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Pokusa - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
97 Riviera bardzo wczesna jadalna Minerva x Alcmaria 2015 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 11.0 0.0 0.0 0.0 254 0 449 242 0 433 95 0 96 0.0 0.0 0 0 okrągły 7.3 7.0 żółta gładka 7.5 jasnożółty biała niebieskofioletowa niska - średnia 0 liściowy - pośredni 2 6.4 dość dobry A-AB -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 7.5 0.0 0.0 dość łatwa 0 0 Długość okresu wegetacji ok. 78 dni images/com_katalogziemniakow/odmiany/riviera/riviera_bulwy.jpg Odmiana Riviera - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
98 Roko średnio późna jadalna Alwara x MA 81-536 2005 2015 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 15.2 19.7 19.2 67.0 0 0 463 0 0 441 0 0 95 16.0 2.2 0 100 okrągłoowalny 7.2 8.0 czerwona średnio gładka 7.5 jasnożółty czerwonofioletowa czerwonofioletowa średnia 0 pośredni 3 6.7 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 6.8 8.0 7.3 5 4.0 4 2 0 7.7 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 5-6 0.0 S 4.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 4.0 0.0 dość łatwa 0 9 Okres wegetacji ok. 144 dni, odmiana o czerwonej skórce, plenna, ze skłonnościa w niektóre lata do rdzawej plamistosci miąższu (np. w roku 2003 - 5,7% a w roku 2004 tylko 1%), odporna na PVY, znacznie podatniejsza na PLRV i zarazę ziemniaka images/com_katalogziemniakow/odmiany/roko/roko_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/roko/roko_kielki.jpg Odmiana Roko - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Roko - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
99 Rosalind wczesna jadalna Rosella x 646229-77N 2001 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 13.5 20.5 11.6 37.0 0 276 451 0 0 417 0 0 92 13.7 2.1 średnie średnie 100 90 okrągłoowalny 7.5 8.0 czerwona gładka 7.0 żółty czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 1 7.0 dobry B -1 0.0 -1 6.3 -1 1 1 -1 7.8 8.7 8.2 7 4.0 5 3 0 3.5 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5,5 NTN 6 3.5 podatna S 2.0 4.5 0.0 0.0 7 5.5 5.0 2.5 0.0 trudna 8 2-4 4 5 Grudzień 2012 - miąższ zwięzły raczej w typie AB, żółty, b. smaczny o ładnym zapachu, nie ciemnieje po ugot. images/com_katalogziemniakow/odmiany/rosalind/rosalind_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/rosalind/rosalind_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/rosalind/rosalind_kwiaty.jpg Odmiana Rosalind - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Rosalind - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Rosalind - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
100 Roxana średnio wczesna jadalna E 88/110 x 89/213 2005 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 13.8 17.7 17.6 137.0 0 0 457 0 0 432 0 0 94 13.9 1.8 0 100 okrągłoowalny 7.3 9.0 żółta gładka 7.5 żółty biała czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 6 6.4 dość dobry AB-B -1 0.0 -1 0.0 -1 1 -1 -1 7.0 8.5 7.5 5 2.0 4 5 0 8.1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 5-6 0.0 9 4.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 5.0 0.0 dość łatwa 2 3 6 9 okres wegetacji ok. 130 dni, plenna, o bardzo dużych bulwach, miąższ bardzo zwięzły, nieciemniejący, w niektórych latach wysoka zawartość solaniny (w roku 2003 - 9,2%), odporna na polowo PVY, znacznie podatniejsza na PLRV images/com_katalogziemniakow/odmiany/roxana/roxana_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/roxana/roxana_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/roxana/roxana_kwiaty.jpg Odmiana Roxana - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Roxana - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Roxana - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
101 Rudawa późna skrobiowa PS 1611 x Edith 2002 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 22.1 32.5 0.0 0.0 0 0 407 0 0 369 0 0 91 16.9 0.0 tolerancyjna średnie 0 140 okrągłoowalny 6.8 8.0 żółta średnio chropowata 6.8 kremowy czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia 4 pośredni - liściowy 6 5.4 zły C -1 0.0 -1 7.2 -1 -1 -1 -1 6.8 8.4 7.7 3 3.0 4 4 0 5.9 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 9 6,5 3.5 podatna 9 6.0 4.5 0.0 0.0 2 5.5 5.0 4.0 0.0 łatwa 6 2-6 4 6 images/com_katalogziemniakow/odmiany/rudawa/rudawa_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/rudawa/rudawa_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/rudawa/rudawa_kwiaty.jpg Odmiana Rudawa - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Rudawa - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Rudawa - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
102 Rumpel średnio wczesna skrobiowa PG421 x Gitte 2000 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 18.4 25.6 0.0 0.0 0 0 492 0 0 456 0 0 93 16.3 0.0 średnie średnie 0 150 okrągłoowalny 6.5 8.0 jasnoczerwona średnio chropowata 6.2 biały biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 6 pośredni 7 6.2 dość dobry C -1 0.0 1 7.1 -1 -1 -1 -1 8.1 8.5 8.1 2 3.0 4 3 0 15.5 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 6,5 3.5 podatna 9 5.0 5.0 0.0 0.0 2 6.0 5.5 3.5 0.0 łatwa 1 2-6 4 8 images/com_katalogziemniakow/odmiany/rumpel/rumpel_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/rumpel/rumpel_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/rumpel/rumpel_kwiaty.jpg Odmiana Rumpel - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Rumpel - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Rumpel - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
103 Sagitta średnio wczesna jadalna Gallia x RZ-86-2918 2009 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 14.1 21.8 18.0 48.0 0 0 454 0 0 445 0 0 98 17.0 0.0 0 140 owalny 7.1 9.0 żółta gładka 7.3 jasnożółty czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 4 6.7 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 1 3.0 0.0 9.0 7 2.0 2 4 4 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 3-4 0.0 dość podatna 4.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 6.0 0.0 średnio trudna 7 3 5 9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/sagitta/sagitta_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/sagitta/sagitta_kielki.jpg Odmiana Sagitta - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Sagitta - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
104 Sante średnio wczesna jadalna SVP Y 66-13-636 x SVP AM 66-42 1997 Holandia Agrico B.A. Agrico Polska sp. z o.o. 14.4 21.3 15.1 40.0 0 0 460 0 0 439 0 0 95 12.3 2.1 średnie-duże duże 0 140 okrągłoowalny 7.0 8.0 żółta gładka 7.5 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 0 liściowy 3 żółta krótki 7.0 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 7.6 8.2 8.2 6 2.0 4 2 3 4.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 6 3.0 podatna 9 4.0 4.0 6.0 4.0 6 6.0 5.0 5.0 0.0 łatwa 8 4-6 2 images/com_katalogziemniakow/odmiany/sante/sante_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/sante/sante_kielki.jpg Odmiana Sante - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Sante - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
105 Satina średnio wczesna jadalna Puntila x H99/73 2000 Niemcy SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co.KG Solana Polska sp. z o.o. 13.0 19.3 15.6 26.0 0 0 520 0 0 498 0 0 96 13.4 2.2 średnie średnie 0 100 okrągłoowalny 7.5 9.0 żółta gładka 7.5 żółty biała niebieskofioletowa średnia 4 pośredni 5 żółtopomarańczowa długi 7.5 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 8.6 8.7 8.4 6 4.0 2 3 0 3.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 NTN 7 4.0 dość podatna S 3.0 5.0 0.0 0.0 5 6.0 6.5 4.5 0.0 trudna 8 2 4 7 W latach o umiarkowanych opadach (bulwy średnie) gotuje się szybko i równomiernie (rok 2002), jednak w roku 2003 pomimo dużego plonu bulwy rozgotowują się (twarde głąby w środku). B. smaczna, rozsypuje się po ugot. images/com_katalogziemniakow/odmiany/satina/satina_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/satina/satina_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/satina/satina_kwiaty.jpg Odmiana Satina - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Satina - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Satina - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
106 Skawa późna skrobiowa OL21452 x Mariella 2000 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 21.7 29.4 0.0 0.0 0 0 444 0 0 409 0 0 92 11.1 3.7 średnie średnie-duże 0 140 okrągły 7.0 8.0 żółta chropowata 6.8 jasnożółty niebieskofioletowa z białymi końcami niebieskofioletowa średnia 0 pośredni 4 5.4 zły C -1 0.0 -1 6.5 -1 -1 -1 -1 7.7 8.6 8.2 2 3.0 4 2 0 7.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 7,5 3.0 podatna 9 6.0 4.5 0.0 0.0 2 4.0 5.5 3.5 0.0 łatwa 5 4 7 images/com_katalogziemniakow/odmiany/skawa/skawa_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/skawa/skawa_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/skawa/skawa_kwiaty.jpg Odmiana Skawa - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Skawa - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Skawa - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
107 Sonda późna skrobiowa PS 674 x 64.2565 2002 2015 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 19.6 25.4 0.0 0.0 0 0 528 0 0 471 0 0 89 33.0 0.0 średnie-duże średnie 0 0 okrągłoowalny 6.8 7.0 żółta lekko chropowata 6.7 kremowy biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 łodygowy 5 żółta długi 6.2 dość dobry C -1 0.0 -1 6.0 -1 -1 -1 -1 8.1 8.8 8.5 3 4.0 4 4 0 6.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 9 4 2.0 bardzo podatna 9 7.0 4.0 0.0 0.0 2 5.5 4.5 5.0 0.0 średnio trudna 9 4 9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/sonda/sonda_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/sonda/sonda_kwiaty.jpg Odmiana Sonda - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Sonda - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
108 Stasia średnio wczesna jadalna Nicola x Z-84.144/1182 2010 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 14.0 21.8 16.1 84.0 0 0 556 0 0 534 0 0 97 22.0 0.0 tolerancyjna 0 100 okrągłoowalny 7.0 9.0 żółta gładka 6.9 żółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 6 pośredni 6 6.7 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 1 0.0 0.0 0.0 6 3.0 2 3 4 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 7 0.0 bardzo podatna 4.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 0.0 6.0 0.0 łatwa 6 3 5 6 Bardzo plenna images/com_katalogziemniakow/odmiany/stasia/stasia_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/stasia/stasia_kielki.jpg Odmiana Stasia - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Stasia - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
109 Syrena średnio późna jadalna PS 646 x 88.312-2 2002 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 13.9 22.1 27.8 127.0 0 0 505 0 0 475 0 0 95 12.9 2.4 tolerancyjna średnie-duże 0 120 owalny 7.0 9.0 żółta gładka 7.0 żółty biała czerwonofioletowa średnia 3 liściowy 5 żółtopomarańczowa krótki 7.0 dobry B 1 0.0 -1 5.2 -1 -1 -1 -1 7.9 8.7 8.7 5 2.0 3 4 0 6.3 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5 3.0 podatna S 5.0 3.0 0.0 0.0 3 5.5 5.0 4.0 0.0 dość łatwa 5 2-6 4 8 Odmiana wysoce odporna polowo na PVY (8HR - reakcja nadwrażliowści - po sztucznym szczepieniu) Należy gotowac na małym ogniu, gdyż szybko się rozgotowuje. Odmiana o sypkim miąższu - smaczna. Grudzień 2012, 2013 - nie rozgotowuje się, miąższ żółty, zwięzły, smak dobry również za zimno, ładny zapach, nie ciemnieje po ugotowaniu. images/com_katalogziemniakow/odmiany/syrena/syrena_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/syrena/syrena_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/syrena/syrena_kwiaty.jpg Odmiana Syrena - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Syrena - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Syrena - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
110 Szyper średnio wczesna skrobiowa Meduza x M 62 479 2014 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 21.1 25.8 0.0 0.0 0 0 487 0 0 454 0 0 93 18.8 0.0 0 0 okrągłoowalny 6.6 7.5 jasnobeżowa 6.8 jasnożółty czerwonofioletowa niebieskofioletowa wysoka 0 pośredni - łodygowy 0 6.5 dobry BC-C -1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 2.0 2 4 4 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 6.0 0.0 dość łatwa 0 0 Okres wegetacji (2012-2013) - 110 dni, odporność na alternariozę - 7,0 images/com_katalogziemniakow/odmiany/szyper/szyper_bulwy.jpg Odmiana Szyper - bulwy (fot. S. Wróbel) 1 1
111 Tacja bardzo wczesna jadalna 2016 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 12.2 0.0 0.0 0.0 218 0 437 200 0 406 92 0 93 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.7 7.0 żółta 7.7 jasnożółty 0 0 6.6 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 1
112 Tajfun średnio wczesna jadalna PS 646 x 88.312-2 2004 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 16.9 22.3 21.2 117.0 0 0 525 0 0 504 0 0 96 15.4 1.6 średnie-małe tolerancyjna 0 120 okrągłoowalny 7.2 9.0 żółta średnio gładka 7.1 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 7 7.0 dobry B-BC -1 0.0 1 5.7 -1 -1 -1 1 8.2 8.5 8.3 6 4.0 4 4 0 7.1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 7 2.5 bardzo podatna 9 5.0 0.0 0.0 0.0 5 7.0 6.0 5.5 0.0 dość łatwa 8 3-5 4 9 images/com_katalogziemniakow/odmiany/tajfun/tajfun_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/tajfun/tajfun_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/tajfun/tajfun_kwiaty.jpg Odmiana Tajfun - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Tajfun - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Tajfun - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
113 Tetyda średnio wczesna jadalna Z-84.144/1182 x Impala 2008 2015 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 11.7 0.0 0.0 0.0 0 0 525 0 0 511 0 0 97 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.2 9.0 żółta średnio chropowata 7.3 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 6 pośredni 4 7.4 dobry B-BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 5-6 0.0 bardzo podatna S 5.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 8.0 0.0 0.0 dość łatwa 0 0 odporność na parcha - 8,3 (wzorce - 8,1), alternariozę - 8,1 (wzorce - 7,9), bardzo wysoki plon bulw w badaniach rejestrowych - ok. 130% wzorca images/com_katalogziemniakow/odmiany/tetyda/tetyda_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/tetyda/tetyda_kielki.jpg Odmiana Tetyda - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Tetyda - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
114 Tonacja bardzo wczesna jadalna Owacja x Lyra 2016 Polska PMHZ Strzekęcin Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 11.6 0.0 0.0 85.0 0 0 467 0 0 447 0 0 96 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.5 8.0 żółta 7.7 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 0 półstojący 5 6.7 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 1
115 Veronie wczesna jadalna Colmo x Santana 2005 2015 Holandia KWS POTATO B.V. KWS Polska sp. z o.o. 14.4 20.4 0.0 0.0 0 0 413 0 0 391 0 0 94 11.5 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.4 8.0 żółta gładka 7.5 żółty biała czerwonofioletowa niska 0 liściowy - pośredni 5 7.0 dobry BC -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 8.2 8.6 8.3 6 5.0 1 5 0 4.7 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 5-6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 4.5 0.0 bardzo trudna 0 4 3 Przede wszystkim bardzo podatna odmiana na wirus Y, okres wegetacji 113-116 dni images/com_katalogziemniakow/odmiany/veronie/veronie_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/veronie/veronie_kielki.jpg Odmiana Veronie - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Veronie - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
116 Victoria średnio wczesna jadalna Agria x ROP J 861 2002 Holandia HZPC Holand B.V. HZPC Polska sp. z o.o. 13.7 22.5 17.1 73.0 0 0 452 0 0 425 0 0 94 9.5 0.0 0 120 owalny 8.0 8.0 żółta gładka 8.0 żółty biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 5 łodygowy - pośredni 7 pomarańczowa krótki - średni 7.0 dobry B 1 4.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 8.0 8.9 8.6 6 1.0 3 4 0 5.4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 5,5 4.0 dość podatna S 3.0 5.0 0.0 0.0 4 6.0 6.5 6.0 0.0 trudna 8 2-6 4 9 Listopad 2013 - żółty, zwięzły miąższ, nie ciemniejący po ugotowaniu smak dobry, jednak smaczniejsza była Carerra images/com_katalogziemniakow/odmiany/victoria/victoria_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/victoria/victoria_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/victoria/victoria_kwiaty.jpg Odmiana Victoria - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Victoria - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Victoria - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
117 Vineta wczesna jadalna II 75/1349 x Solina 1999 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 12.7 19.8 13.4 25.0 0 290 477 0 0 455 0 0 95 11.4 2.8 małe-średnie średnie 80 130 okrągłoowalny 7.0 8.0 żółta średnio chropowata 7.0 żółty biała czerwonofioletowa niska - średnia 5 pośredni 3 żółtopomarańczowa krótki - średni 7.0 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 7.9 8.3 8.3 7 3.0 2 4 0 5.1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 NTN 8 4.0 dość podatna R 2.0 4.0 5.0 3.0 7 6.0 6.0 4.5 0.0 dość łatwa 9 4 4 Niekorzystny rozkład opadów deszczu wyraźnie obniża jakość bulw, Odporność na PVY mniejsza niż 7, raczej 5-6 images/com_katalogziemniakow/odmiany/vineta/vineta_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/vineta/vineta_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/vineta/vineta_kwiaty.jpg Odmiana Vineta - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Vineta - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Vineta - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
118 Viviana bardzo wczesna jadalna Presto x E 96/22/53 2010 Niemcy Bohm Nordkartoffel Agrarproduktion OHG Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 11.3 19.2 21.3 50.0 0 294 455 0 0 440 0 0 95 14.7 0.0 80 120 okrągłoowalny 7.7 8.0 żółta gładka 7.2 jasnożółty czerwonofioletowa z białymi końcami czerwonofioletowa niska - średnia 0 liściowy 3 6.8 dobry AB -1 0.0 -1 0.0 -1 1 1 -1 0.0 0.0 0.0 5 5.0 3 5 5 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5-6 5-6 0.0 odporna S 2.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 7.0 0.0 trudna 8 3-5 8 Niezbyt szybko gromadzi plon, plon średni images/com_katalogziemniakow/odmiany/viviana/viviana_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/viviana/viviana_kielki.jpg Odmiana Viviana - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Viviana - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
119 VR 808 średnio wczesna jadalna Lady Claire x Atlantic 2012 Holandia KWS POTATO B.V. KWS Polska sp. z o.o. 16.9 0.0 0.0 0.0 0 0 411 0 0 390 0 0 95 0.0 0.0 0 0 okrągłoowalny 7.5 7.0 żółta średnio gładka 7.2 żółty jasnoniebieska z białymi końcami niebieskofioletowa średnia 0 liściowy 4 6.2 dość dobry BC 1 0.0 1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0 6 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3-4 3-4 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 bardzo trudna 9 8 Bardzo wyraźne i charakterystyczne objawy porażenia PVY. Przy porażeniu PVY dochodzi do silnego zdrobnienia liści i ich pomarszczenia, a dolna strona blaszki liściowej staje się intensywnie fioletowa (foto) images/com_katalogziemniakow/odmiany/vr-808/vr-808_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/vr-808/vr-808_kielki.jpg Odmiana VR 808 - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana VR 808 - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
120 Widawa średnio wczesna skrobiowa PS 1669 x Albatros 2015 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 19.6 0.0 0.0 0.0 0 0 416 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 okrągły 0.0 8.0 żółta 0.0 kremowy biała czerwonofioletowa średnia - wysoka 0 pośredni 6 0.0 -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 Długość okresu wegetacji ok.. 108 dni, odporność na alternariozę - 7,5 1 1
121 Zagłoba późna jadalna Maryna x Karolin 2007 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 11.7 17.5 12.4 90.0 0 0 519 0 0 498 0 0 96 19.5 2.1 0 120 okrągłoowalny 6.8 8.5 żółta średnio gładka 6.6 jasnożółty-żółty biała zielona średnia 0 pośredni 5 7.1 dobry B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 7.0 8.8 9.0 7 3.0 4 5 0 5.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 5-6 5-6 0.0 podatna S 5.0 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 6.0 0.0 trudna 5 3 5 9 Badana w latach 2005-2006. Okres wegetacji 150-157 dni. Wydaje się być dośc odporna na okresowe braki wody (patrz suchy rok 2006), różnie plonuje w latach. Bardziej odporna na PVY niż 5-6, bliżej 6-7. images/com_katalogziemniakow/odmiany/zagloba/zagloba_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/zagloba/zagloba_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/zagloba/zagloba_kwiaty.jpg Odmiana Zagłoba - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Zagłoba - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Zagłoba - kwiaty (fot. S. Wróbel) 1 1
122 Zenia średnio późna jadalna Maryna x Gusto 2010 Polska HZ Zamarte Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 12.7 22.9 19.5 66.0 0 0 485 0 0 462 0 0 95 17.4 0.0 0 120 okrągłoowalny 7.1 8.0 żółta gładka 7.5 żółty biała zielona średnia - wysoka 6 pośredni - liściowy 7 6.5 dobry AB-B -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 0.0 0.0 0.0 6 2.0 2 2 3 0.0 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 3-4 0.0 odporna S 4.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 6.0 0.0 średnio trudna 6 3 4 Zwięzły miąższ, żółty, lekko wilgotny, super na sałatki. Smak bardzo dobry (listopad 2012). images/com_katalogziemniakow/odmiany/zenia/zenia_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/zenia/zenia_kielki.jpg Odmiana Zenia - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Zenia - kiełki (fot. S. Wróbel) 1 1
123 Zuzanna średnio wczesna skrobiowa Kuras x BD 514/7/90 2007 Niemcy Europlant Pflanzenzucht GmbH Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. 18.9 26.2 0.0 0.0 0 0 434 0 0 407 0 0 94 17.5 3.5 0 0 okrągły 7.0 7.0 żółta średnio gładka 6.4 jasnożółty biała czerwonofioletowa średnia 5 pośredni 5 6.3 dość dobry CD -1 0.0 -1 0.0 -1 -1 -1 -1 8.2 8.2 7.7 4 3.0 3 4 0 11.3 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 5-6 0.0 podatna 9 3.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 6.0 0.0 dość łatwa 7 3-5 4 9 Badana w latach 2005-2006. Okres wegetacji 140-143 dni. W niektórych latach możliwość zwiekszonego gromadzenia glikoalkaloidów w bulwach. images/com_katalogziemniakow/odmiany/zuzanna/zuzanna_bulwy.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/zuzanna/zuzanna_kielki.jpg images/com_katalogziemniakow/odmiany/zuzanna/zuzanna_kwiaty.jpg Odmiana Zuzanna - bulwy (fot. S. Wróbel) Odmiana Zuzanna - kiełki (fot. S. Wróbel) Odmiana Zuzanna - kwiaty 1 1

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski