Aktualne projekty:

Tytuł:Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego FITOEXPORT

Okres realizacji: 2019-2021

Kierownik projektu: dr Janina Butrymowicz

 

Tytuł: Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjną metodą produkcji nowej kategorii alkoholu z ziemniaków spożywczych z częściowym wykorzystaniem technologii stosowanej przy produkcji whisky i cognac

Okres realizacji: 2014-2020

Kierownik projektu: Podlaska Wytwórnia Wódek „POLMOS” S.A.

 

UMO-2016/21/B/NZ9/03573
Tytuł: Dynamika transportu i replikacji najważniejszych szczepów wirusa Y ziemniaka w pierwotnie oraz wtórnie porażonych roślinach ziemniaka"

Okres realizacji: 6 marca 2017 - 5 marca 2020

Kierownik projektu: dr Krzysztof Treder

Wartość projektu: 1 155 432,0 zł

 

 

Tytuł: Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka

Okres realizacji: 2014-2020

Kierownik projektu: dr Krzysztof Treder

Wartość projektu: 2 106 000,00 zł.

 

 

Tytuł: Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in Vitro

Okres realizacji: 2014-2020

Kierownik projektu:inż. Danuta Sekrecka

Wartość projektu: 840 000,00 zł.

 

Tytuł: Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych

Okres realizacji: 2014-2020

Kierownik projektu: dr inż. Włodzimierz Przewodowski

Wartość projektu: 2 800 000,00 zł.

 

end faq

 

Zakończone projekty

LIDER 28/199/L-3/11/NCBR/2012
Tytuł: Nowe narzędzie diagnostyczne o wysokiej czułości i specyficzności do wykrywania i identyfikacji kwarantannowej bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Okres realizacji: 2011-2015

Kierownik projektu: dr inż. Włodzimierz Przewodowski

Wartość projektu: 1 110 492,00 zł.

 

N N310 722340
Tytuł: Wykorzystanie alkoholu etylowego i fitohormonów do szybkiego i bezpiecznego przerywania spoczynku bulw ziemniaka

Okres realizacji: 2011-2014

Kierownik projektu: dr iż. Sławomir Wróbel

Wartość projektu: 186 010 zł

 

 

NCN N N310 728540
Tytuł: Opracowanie procedury izolacji wirusów roślinnych przy użyciu membranowej chromatografii jonowymiennej

Okres realizacji: 2010-2014

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Przewodowska

Wartość projektu: 270 000, 00 PLN

Program Wieloletni IHAR-PIB
Tytuł: Monitorowanie i ocena zmian w populacjach gospodarczo ważnych patogenów pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybowego oraz szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka.
Podzadanie 4 . Monitoring presji infekcyjnej wirusów ziemniaka w Polsce jako element systemów decyzyjnych w nasiennictwie

Okres realizacji: 2008-2013

Kierownik projektu: prof. dr hab. M. Kostiw

Wartość projektu: 842 000 zł

 

 

Badania Podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
Tytuł: Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka

Okres realizacji: 2008-2013

Wartość projektu: 1 650 000,00 PLN

Program Wieloletni „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Zywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe
Tytuł: Usprawnienie biotechnologicznych metod i ich wykorzystanie w prowadzeniu kolekcji genotypów roślin ziemniaka in Vitro

Okres realizacji: 2008-2013

Wartość projektu: 975 000,00 PLN

N N310 162638
Tytuł: Ocena możliwości prowadzenia rozmnożeń nasiennych mikrobulw i roślin in vitro w warunkach polowych.

Okres realizacji: 2010-2012

Kierownik projektu: dr iż. Sławomir Wróbel – kierownik projektu

Wartość projektu: 250 000 zł

 

 

N N310 144235
Tytuł: Optymalizacja nowych immunologicznych metod wykrywania bakterii Clavibacter michinganensis subsp. sepedonicus

Okres realizacji: 10.09.2008 – 09.09.2011

Kierownik projektu: dr inż. Włodzimierz Przewodowski

Wartość projektu: 278 000,00 PLN

N N310 144735 Projekt badawczy promotorski
Tytuł:
Wrażliwość wybranych odmian ziemniaka na metrybuzynę w zależności od poziomu i czasu trwania jej rozkładu w liściach roślin.

Okres realizacji: 2008-2009

Kierownik projektu: dr hab. Józefa Kapsa

Główny wykonawca: mgr inż. Janusz Urbanowicz

Wartość projektu: 50 000

Praca doktorska wykonana w ramach tego projektu przez dr inż. Janusza Urbanowicza została wyróżniona przez Radę Naukową IHAR-PIB.

 

ENDURE
Tytuł : European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategy. Podzadania: RA1. Optimising and reducing pesticide use. Potato case. IA2.4. Development of a modeling platform and integration of decision support systems

Okres realizacji: 15.03.2007-30.12.2009

Kierownik projektu: Józefa Kapsa, główny wykonawca

Instytucja finansująca: UE

 

N N312 1466 33 Projekt badawczy promotorski
Tytuł: Oddziaływanie niektórych peptydów ścian komórkowych bulw ziemniaka na mikroflorę surowców roślinnych i żywności o małym stopniu przetworzenia.

Okres realizacji: 25.09.2007-24.03.2009

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Główny wykonawca mgr. inż. Agnieszka Barnyk

2P06T 054 30
Tytuł: Opracowanie metod wydzielania antygrzybowych i antybakteryjnych peptydów z ścian komórkowych bulw ziemniaka i poznanie ich właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych.

Okres realizacji: 04.10.2006- 09.09.2008

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

2 P06R 045 30 Projekt badawczy promotorski
Tytuł: Skład gatunkowy, szkodliwość i zwalczanie drutowców (Coleoptera; Elateridae) w uprawie ziemniaka

Okres realizacji: 5.04. 2006 – 4.04.2007

Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Hurej

Główny wykonawca: mgr. inż. Tomasz Erlichowski

Wartość projektu: 49.000 PLN

 

2 PO6A 023 30 Projekt badawczy promotorski
Tytuł: Opracowanie zestawów diagnostycznych do wykrywania bakterii Clavibacter michiganensis sups. sepedonicus - sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Okres realizacji: 02.06.2005 - 17.09.2007

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Główny wykonawca: mgr. inż Włodzimierz Przedowski

Wartość projektu: 278 000,00 PLN

Praca doktorska wykonana w ramach tego projektu przez dr inż. Włodzimierza Przewodowskiego została wyróżniona przez Radę Naukową IHAR-PIB.

Tytuł: Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych do hodowli ziemniaka.

Okres realizacji: 2003-2007

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Tytuł: Idenentyfikacja czystości i jednorodności genotypowej roślin ziemniaka w materiałach hodowlanych podczas mikropropagacji in vitro

Okres realizacji: 2003-2007

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Badania Podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
Tytuł: Ocena wybranych genotypów ziemniaka jako materiału wyjściowego dla hodowli odmian przydatnych dla przetwórstwa

Okres realizacji: 2001-2007

Wartość projektu: 468 000,00 PLN

Projekt MRiRW - Ochrona bioróżnorodności
Tytuł: Usprawnienie biotechnologicznych metod i ich wykorzystanie w prowadzeniu kolekcji genotypów roslin ziemniaka in Vitro

Okres realizacji: 2001-2007

Wartość projektu: 700 000,00 PLN

2P06 008 26
Tytuł: Opracowanie procedur wykrywania wirusów PLRV, PVY, PVY, PVM, PVS, PVX, bezpośrednio w bulwach ziemniaka.

Okres realizacji: 15.03.2004 – 14.03.2006

Kierownik projektu: dr Krzysztof Treder

Wartość projektu: 153 000,00 PLN

CICSA
Tytuł : Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture –WP2 Workshops and Seminars (5th Framework Programme for Research and Technological Development and Demonstration Activities)

Okres realizacji: 2003-2006

Kierownik projektu: Józefa Kapsa, główny wykonawca

Grant polsko-amerykański 61-grant-3-4-00-0-00
Tytuł : Collaborative research with Russian scientists to enhance potato late blight resistance mediated by Polands’ Plant Breeding and Acclimatization Institute. Part two. Data collection of epidemiology of Late Blight in Poland

Okres realizacji : 1.09.2003-1.09.2004

Kierownik projektu: Józefa Kapsa, główny wykonawca

Wartość projektu : 39.122 zł

 

3 P06R 034 24 Projekt badawczy promotorski
Tytuł: Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych w produkcji nasiennej ziemniaka na porażenie bulw wirusami Y i M.

Okres realizacji: 2002-2004

Kierownik projektu: prof. dr hab. M. Kostiw– kierownik projektu (grant promotorski)

Główny wykonawca: dr iż. Sławomir Wróbel

Wartość projektu: 33 000 zł

Praca doktorska wykonana w ramach tego projektu przez dr inż. Sławomira Wróbla została wyróżniona przez Radę Naukową IHAR-PIB.

 

 

6 P06B 052 20
Tytuł: Znaczenie mszyc nie związanych żywicielsko z rośliną ziemniaka w szerzeniu wirusów Y (PVY), M (PVM) i S (PVS) w warunkach Polski

Okres realizacji: 2001-2004

Kierownik projektu: prof. dr hab. M. Kostiw

Wartość projektu: 140 000 zł

 

 

Projekt polsko-duński
Tytuł: Development and Implementation of an Internet based Decision Support System for Integrated Pest Management in Poland, 2001-2002. Sub-Component: Late Blight.

Okres realizacji: 2001-2002

Kierownik projektu: Józefa Kapsa, główny wykonawca

Instytucja finansująca : EU

 

 

Projekt badawczy promotorski nr P06A 031 18
Tytuł:Wpływ proteolitycznej modyfikacji cząstek wirusa liściozwoju ziemniaka w roślinie na jego własności i wykrywalność

Okres realizacji: 03.1.2000 – 31.12.2001

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Wartość projektu: 50 000,00 PLN

Praca doktorska wykonana w ramach tego projektu przez dr Krzysztofa Tredera została wyróżniona przez Radę Naukową IHAR-PIB i zdobyła nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie.

5P06A 011 14
Tytuł: Molekularne mechanizmy antagonistycznego oddziaływania bakterii Pseudomonas fluorescens na Phytophtora infestans

Okres realizacji: 02.01.1998 – 31.12.2000

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Wartość projektu: 177 000,00 PLN

5P06A 007 12
Tytuł: Molekularne mechanizmy antagonistycznego oddziaływania bakterii Pseudomonas fluorescens na Phytophtora infestans. Optymalizacja procedur wykrywania sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) w weryfikacji nasiennej

Okres realizacji: 01.02.1997 – 30.12.1998

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Lewosz

Wartość projektu: 177 000,00 PLN

5PO6BO7110/95
Tytuł: Analiza występowania I szkodliwości zarazy łodygowej – nowej formy zarazy ziemniaka.

Okres realizacji: 1996-1998

Kierownik projektu: Józefa Kapsa

Główny wykonawca: Jerzy Osowski

Instytucja finansująca: Komitet Badań Naukowych (KBN)

 

end faq

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski