Kwartalnik Ziemniak Polski

Streszczenia

Promocja ziemniaka wśród konsumentów miejskich

dr inż. Tomasz Erlichowski, mgr Krystyna Żalejko, dr inż. Janusz Urbanowicz

IHAR – PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Promocja ziemniaka wśród konsumentów miejskich – główny cel XXI Krajowych Dni Ziemniaka w 2014 roku w Warszawie

Ziemn. Pol. 2015, 1: 43-45, il.

Streszczenie

Festyn odbył się 5 października 2014 r. na Rynku Nowego Miasta w stolicy. Głównymi organizatorami KDZ i Warszawskiego Święta Chleba był Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie. Współorganizatorami – Cech Piekarzy w Warszawie, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Stowarzyszenie Polski Ziemniak, Praska Giełda Spożywcza, Polskie Młyny SA, Państwowe Muzeum Etnograficzne i Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. Celem wystawy była m.in. poprawa wizerunku ziemniaka jako składnika racjonalnej diety człowieka, ukazanie wszechstronności ziemniaka i możliwości wykorzystania zarówno w tradycyjnej, jak i nowoczesnej kuchni, prezentacja różnorodnych odmian – w postaci wystawy tematycznej i przygotowanych próbek, obejmujących wszystkie główne typy kulinarne ziemniaka, upowszechnienie rzetelnej wiedzy o walorach odżywczych ziemniaka i jego racjonalnym użytkowaniu. W konkursie jakości kulinarnej 6 ugotowanych odmian ziemniaka wytypowanych przez firmy hodowlano-nasienne (właścicieli odmian) pierwsze miejsce otrzymała odmiana Bohun (HZ Zamarte), II miejsce przypadło odmianie Mariska (hodowca Agrico B.V.), a III otrzymała Belana (hodowca EUROPLANT GmbH). Konkurs zorganizowała i poprowadziła specjalistka z Zakładu IHAR w Boninie mgr Irena Stypa.

Słowa kluczowe : Krajowe Dni Ziemniaka

Wykorzystanie pułapki Burkarda do oceny stężenia zarodników z rodzaju Alternaria

mgr inż. Hanna Gawińska-Urbanowicz

IHAR – PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykorzystanie pułapki Burkarda do oceny stężenia zarodników z rodzaju Alternaria

Ziemn. Pol. 2015, 1: 18-21, il., bibliogr.

Streszczenie

Podjęto próbę oceny stężenia zarodników w powietrzu oraz wpływu warunków pogodowych na ich obecność z wykorzystaniem wolumetrycznej pułapki Burkarda. Badania prowadzono we współpracy z firmą Bayer Crop Science. Stężenie zarodników monitorowano w Boninie i Przytocku w okresie od czerwca do września. W Boninie odnotowano znaczne zróżnicowanie stężenia maksymalnego. Największy wysyp zarejestrowano w lipcu i sierpniu. W zebranej populacji dominowały zarodniki A. alternata . Stwierdzono, że masowy nalot zarodników występuje podczas przedłużających się okresów z wyższymi dobowymi temperaturami powietrza i przemiennie występującymi opadami deszczu. Dobowa okresowość rozprzestrzeniania się zarodników wskazywała szczyt ich pojawu głównie wieczorem i nocą.

Słowa kluczowe : Alternaria, Burkard Manufakturing Co Ltd, stężenie zarodników, urządzenie pomiarowe, ziemniak

Analiza struktury odmianowej nasiennictwa ziemniaka w Polsce w 2013 roku

mgr inż. Irena Stypa

IHAR – PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Analiza struktury odmianowej nasiennictwa ziemniaka w Polsce w 2013 roku

Ziemn. Pol. 2015, 1: 4-9, il., bibliogr.

Streszczenie

Zastosowano metodę porównawczo-opisową oraz porównań i analogii. Strukturę odmianową analizowano na przykładzie odmian o największym udziale w produkcji nasiennej Polski w latach 2012 i 2013. O dnotowano duży spadek powierzchni plantacji nasiennych. Zakwalifikowano polowo 4759 ha, tj. 1,6% całkowitej powierzchni uprawy ziemniaka w Polsce. 66% ogólnej powierzchni nasiennej zajmuje 25 czołowych odmian o udziale w reprodukcji powyżej 1%. Odmiany jadalne stanowią 50%, przeznaczone do przetwórstwa spożywczego 35% i skrobiowe 15%. Dominują na rynku nasiennym (pow. 3%): wczesna Vineta, bardzo wczesne Denar i Lord oraz średnio wczesna Tajfun. Wzrastająca liczba odmian zagranicznych, często nie zbadanych w naszych warunkach przyrodniczo-klimaty-cznych i niedostosowanych do lokalnych preferencji, powoduje rozdrobnienie produkcji i obrotów na rynku nasiennym. W grupie tej przeważają odmiany jadalne o cechach podobnych do cech odmian polskich.

Słowa kluczowe: odmiany ziemniaka, rynek nasienny w Polsce, struktura odmianowa, ziemniak

Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem

mgr inż. Piotr Barbaś

IHAR – PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem

Ziemn. Pol. 2015, 1: 11-17, il., bibliogr.

Streszczenie

W ochronie chemicznej zjawisko znoszenia cieczy opryskowej można zniwelować poprzez zastosowanie rozpylaczy antyznoszeniowych. Coraz częściej używa się rozpylaczy eżektorowych, które pracują przy wyższych ciśnieniach cieczy, zapewniając większą energię kropli, w wyniku czego mają większy zasięg i są mniej podatne na wiatr. Dzięki specjalnej konstrukcji rozpylacza z wkładką eżektorową następuje zassanie z zewnątrz powietrza i napowietrzenie kropel. Powstają duże krople o zredukowanej masie, gdyż są wypełnione pęcherzykami powietrza. W momencie zderzenia z opryskiwaną powierzchnią pęcherzyki pękają, zwiększając stopień rozpylenia cieczy. Krople wytwarzane przez rozpylacz eżektorowy nieco gorzej pokrywają powierzchnię roślin, ale doskonale penetrują łan, dzięki czemu idealnie nadają się do zabiegów herbicydami doglebowymi przed- i powschodowymi oraz do stosowania herbicydów systemicznych.

Słowa kluczowe: herbicydy, ziemniak, zwalczanie chwastów

Warsztaty EPPO nt. mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (G. pallida)

dr Witold Karnkowski

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztaty EPPO nt. mątwika ziemniaczanego ( Globodera rostochiensis ) i mątwika agresywnego ( G. pallida )

Ziemn. Pol. 2015, 1: 21-24; bibliogr.

Streszczenie

Warsztaty odbyły się w lutym 2013 r. w Edynburgu w ramach 19. Spotkania Panelu EPPO ws. Środków Fitosanitarnych dla Ziemniaka. Uczestniczyło w nich 36 osób z kilkunastu krajów europejskich. Omówiono procedury pobierania prób na gruntach przeznaczonych pod uprawę ziemniaków na sadzeniaki oraz ziemniaków jadalnych oraz działania w razie stwierdzenia mątwików tworzących cysty na ziemniaku i programy zwalczania tych mątwików umożliwiające uprawę ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych na porażonych gruntach. Uznano za konieczne m.in. opracowanie standardu EPPO nt. pobierania prób gleby w celu badań na obecność mątwików tworzących cysty, określenie postępowania w przypadku stwierdzenia cyst mątwików bez żywej zawartości w glebie osypanej z przesyłek ziemniaków przeznaczonych na eksport, opracowanie standardu nt. metodyk badań nad identyfikacją patotypów mątwików w różnych krajach.

Słowa kluczowe: Globodera rostochiensis, Globodera pallida, mątwik agresywny, mątwik ziemniaczany, standardy EPPO, wykrywanie, ziemniak

Poradnik przechowalnika. Część I

dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw.

IHAR – PIB, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka w Jadwisinie

05-140 Serock, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnik przechowalnika. Część I

Ziemn. Pol. 2015, 1: 32-42, il., bibliogr.

Streszczenie

Zestawienie najbardziej użytecznych parametrów, określających właściwości ziemniaków, środowiska przechowywania, typowych rozwiązań przechowalni i zasad eksploatacji. Zbiór najbardziej przydatnych dla przechowalnika danych, zestawionych w tabelach i w postaci wykresów. Składa się z 4 części, które będą się ukazywały w 2015 r. w kolejnych numerach kwartalnika: 1. Właściwości fizyczne, fizjologiczne i mechaniczne przechowywanego materiału. Właściwości środowiska przechowywania. Definicje podstawowych pojęć w przechowalnictwie i ich jednostki, 2. Sposoby przechowywania. Elementy techniczne budowy przechowalni. Maszyny stosowane w przechowalnictwie, 3. Zasady utrzymania optymalnych warunków przechowywania, 4. Sposoby ograniczania strat przechowalniczych

Słowa kluczowe: definicje pojęć w przechowalnictwie, eksploatacja przechowalni, przechowywanie, właściwości ziemniaków, ziemniak

end faq

Fakty i mity o ziemniakach

Fakty i mity o ziemniakach

Kwartalnik ziemniak polski