XXII Krajowe Dni Ziemniaka odbędą się 23 sierpnia 2015 r. w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie koło Pleszewa (Marszew 25, 63-300 Pleszew).

Krajowe Dni Ziemniaka to specjalistyczna branżowa impreza wystawowo-targowa i szkoleniowa, a zarazem szkoleniowa. Impreza skierowana jest do rolników i firm sektora rolnego i spożywczego związanego z produkcją oraz przetwarzaniem ziemniaków.

W części edukacyjnej planowane są seminaria szkoleniowe, demonstracja kolekcji odmian ziemniaka oraz fachowe konsultacje.

Głównym celem XXII KDZ jest wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja odmian, ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz integracja jednostek tego sektora agrobiznesu. Pozostałe cele przedsięwzięcia:

  • prezentacja postępu biologicznego, technologicznego i ekonomiczno – organizacyjnego w produkcji i użytkowaniu ziemniaka
  • wspieranie procesów unowocześniania branży ziemniaka;
  • promocja krajowych odmian ziemniaka;
  • ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz ich integracja.

W ramach targów przeprowadzony będzie konkurs jakości kulinarnej odmian ziemniaka, a najlepsza odmiana będzie nagrodzona Pucharem Krajowych Dni Ziemniaka.

Krajowe Dni Ziemniaka to od lat 21 impreza cykliczna, która chyba już na stałe wpisana jest w kalendarz imprez targowo – wystawowo – szkoleniowych.