W związku z przyjęciem przez Polski Rząd projektu noweli ustawy o nasiennictwie, który wdraża przepisy unijnych dyrektyw z 2014 r. od dnia 1 stycznia 2017 r, wprowadzone zostaną rozwiązania dostosowujące polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Projekt wprowadza możliwość dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów.

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie jest jednostka uprawnioną do przeprowadzenia szkoleń, kończących się egzaminem i otrzymaniem takiej akredytacji.

Powyższe szkolenie odbędzie się w ZNiOZ w Boninie na przełomie marca i lutego 2017r.

Termin nadsyłani zgłoszeń 15 stycznia 2017 r.

Krystyna Żalejko,
Marta Grabska
ZNiOZ IHAR-PIB w Boninie
76-009 Bonin 3
zalejko@ziemniak-bonin.pl
tel. 94 342 30 31
wew. 205 wew. 168
Fax 94 342 70 28

Powyższa oferta ujęta jest w Katalogu szkoleń na rok 2017 pod symbolem OBZ/02/2017