Rok: 2018

Miejscowość: Trygłów

Położenie: N: 53,55 E: 15.12

Gmina: Gryfice 76-300

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 10.07.2018

Odmiana ziemniaka: Impala

BBCH roślin: 70