Rok: 2016

Miejscowość: SYCEWICE

Położenie: N: 54.25:17 E: 16.51:39

Gmina: Kobylnica 76-251

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 19.07.2016

Odmiana ziemniaka: Zorba

BBCH roślin: 68