Rok: 2018

Miejscowość: Świemino

Położenie: N: 54,20 E: 15.34

Gmina: Biesiekierz 76-039

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 11.07.2018

Odmiana ziemniaka: Omega

BBCH roślin: 72