Rok: 2017

Miejscowość: STRZEKĘCINO

Położenie: 54°07′N 16°10′E

Gmina: Świeszyno 76-024

Województwo: Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 07.08.2017

Odmiana ziemniaka: Tajfun

BBCH roślin: 73

Data wystąpienia alternariozy: 07.08.2017

Odmiana ziemniaka: Ignacy

BBCH roślin: 80