Rok: 2016

Miejscowość: STRZECZONA

Położenie: N: 53,34.33 E: 17,13.13

Gmina: Debrzno 77-310

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 27.07.2016

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 72