Rok: 2018

Miejscowość: Rumsko

Położenie: N: 54.37 E: 17.22

Gmina: Główczyce 76-220

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 9.07.2018

Odmiana ziemniaka: Markies

BBCH roślin: 69