Rok: 2016

Miejscowość: PRZYTOCKO

Położenie: N: 54.07:11 E: 16.50:11

Gmina: Kępice 77-230

Województwo: Pomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 20.07.2016

Odmiana ziemniaka: Innovator

BBCH roślin: 69