Tytuł: Optymalizacja nowych immunologicznych metod wykrywania bakterii Clavibacter michinganensis subsp. sepedonicus

Okres realizacji: 10.09.2008 – 09.09.2011

Kierownik projektu: dr inż. Włodzimierz Przewodowski

Wartość projektu: 278 000,00 PLN