Myzus fabae  | Hayhurstia atriplicis

Są to mszyce nie związane żywicielsko z rośliną ziemniaka, nalatujące przypadkowo w poszukiwaniu rośliny żywicielskiej, mogą przenosić wirusy ziemniaka, w tabeli wyszczególniono gatunki najliczniej występujące.

*inne – Pozostałe gatunku mszyc związanych żywicielsko z ziemniakiem, które odławiano w trakcie sezonu.

Myzus fabae  | Hayhurstia atriplicis

Są to mszyce nie związane żywicielsko z rośliną ziemniaka, nalatujące przypadkowo w poszukiwaniu rośliny żywicielskiej, mogą przenosić wirusy ziemniaka, w tabeli wyszczególniono gatunki najliczniej występujące.

*inne – Pozostałe gatunku mszyc związanych żywicielsko z ziemniakiem, które odławiano w trakcie sezonu.

mszyce ziemniaczane

Mp – Myzus persicae – brzoskwiniowa
An – Aphis nasturtii – szakłakowo-ziemniaczana
Afr – Aphis frangulae – kruszynowo-ziemniaczana

mszyce nieziemniaczane (nie związane żywicielsko z rośliną ziemniaka):

Af – Aphis fabae – burakowa
Ri – Ropalosiphum insertum – owocowo-zbożowa
Rp – Ropalosiphum padi – czeremchowo-zbożowa
Ca – Cavariella aegopodii – wierzbowo-marchwiowa
Hl – Hyperomyzus lactucae – porzeczkowo-mleczowa
Apo – Apis pomi – jabłoniowa
Ct – Cavariella theobaldi – wierzbowo-baldachowa
Cg – Cryptomyzus galeopsidis – porzeczkowo-poziewnikowa
Bh – Brachycaudus helichrysi – śliwowo-kocankowa
Bb – Brevicoryne brassicae – kapuściana

Miejscowość: Bonin

Województwo: Zachodniopomorskie

Gmina: Manowo

Rok: 2021

Galeria

Myzus persicae (fot. Sławomir Wróbel)
Aphis nasturtii( fot. Sławomir Wróbel)