Rok: 2015

Miejscowość: MIERZYM

Położenie: N: 54.12 E: 16.23

Gmina: 76-015 Manowo

Woj. Zachodniopomorskie

Data wystąpienia alternariozy: 29.06.2015

Odmiana ziemniaka: Markies

BBCH roślin: 60-61

Uwagi: W populacji dominacja gatunku – Alternaria alternata